İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilen Hz. Musa, -tıpkı diğer peygamberler ve samimi müminler gibi- inkarcıların birçok sözlü saldırısına maruz kalmıştır. Hazreti Musa’ya karşı uygulanan psikolojik savaş yöntemlerinden bazıları şunlardır:

Psikolojik Savaş Yöntemi 1:
Hz. Musa’yı ülke için bir tehlike gibi göstermek

Firavun’un Hz. Musa’ya karşı kullandığı psikolojik savaş yöntemlerinden biri, Hz. Musa’yı ve Hz. Harun’u her fırsatta ülke ve halk için önemli bir tehlike gibi göstermekti. Bu yöndeki asılsız iftiralarıyla halkı, Hz. Musa aleyhine kışkırtmaya çalışıyordu. Öyle ki Firavun Hz. Musa’yı, insanları “yurtlarından sürüp çıkarmayı istemekle” suçlamıştı. Kuran ayetlerinde Allah, Firavun’un, halkının önde gelenlerine şöyle seslendiğini bildirir:

(Firavun,) Çevresindeki önde gelenlere: “Bu” dedi, “Doğrusu bilgin bir büyücüdür. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan sürüp çıkarmak istiyor; ne buyurursunuz?” (Şuara Suresi, 34-35)

Firavun bu iftirası ile Hz. Musa’ya ve yanındakileri halkın gözünde hain olarak göstermek ve halkın ve önde gelenlerin Hz. Musa’ya ve yanındakilere karşı cephe almalarını istemiştir. Ancak, Allah’ın vaat ettiği gibi, müminlere kurulan tüm tuzaklar nasıl bozulduysa, Firavun’un bu tuzağı da bozulmuştur:

Sonunda Allah, onların kurdukları hileli-düzenlerinin kötülüklerinden onu korudu ve Firavun’un çevresini de azabın en kötüsü kuşatıverdi. (Mümin Suresi, 45)

Psikolojik Savaş Yöntemi 2:
Hz. Musa’nın “Büyücülük”le Suçlanması

Hz. Musa, Allah’ın varlığını ve kendisinin Allah’ın elçisi olduğunu göstermek için -Allah’ın izniyle- Firavun’a birçok mucize gösterdi. Firavun buna rağmen iman etmediği gibi, halkın da inanmasını engellemek için, Hz. Musa’yı büyücülükle ve sihir yapmakla suçladı. Böylelikle Firavun, Hz. Musa’nın söylediklerinin ve yaptıklarının doğru olmadığı, bunun sadece insanları etkilemek için kullanılan yalancı bir sihir olduğu izlenimi vermeyi hedefleyen bir psikolojik savaş yöntemi uygulamıştır. Bu konu ayetlerde şöyle bildirilir:

Andolsun, Biz Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik; Firavun’a, Haman’a ve Karun’a. Ama onlar: (Bu,) Yalan söyleyen bir büyücüdür” dediler. (Mümin Suresi, 23-24)

Psikolojik Savaş Yöntemi 3:
Yalancılık İftirası

… Firavun dedi ki: “Ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da, bana yüksekçe bir kule inşa et, belki Musa’nın ilahına çıkarım çünkü gerçekten ben onu yalancılardan (biri) sanıyorum.” (Kasas Suresi, 36-38)

Firavun, Hz. Musa’nın anlattığı gerçeklere insanların inanmasını engellemek için, tüm bunların yalan olduğu iftirasını atarak bir psikolojik savaş yöntemi daha uygulamıştır. Ancak Allah başka ayetlerde, Hz.Musa’nın ve Hz. Harun’un dosdoğru yola yönelmiş Allah’ın salih kullarından olduklarını şöyle haber vermektedir.

Andolsun, Biz Musa’ya ve Harun’a lütufta bulunduk. Onları ve kavimlerini o büyük üzüntüden kurtardık. Onlara yardım ettik, böylece üstün gelenler oldular. Ve ikisine anlatımı-açık kitabı verdik. Onları dosdoğru yola yöneltip-ilettik. Sonra gelenler arasında da ikisine (hayırlı ve şerefli bir isim) bıraktık. Musa’ya ve Harun’a selam olsun. Şüphesiz Biz, ihsanda bulunanları böyle ödüllendiririz. Şüphesiz ikisi, Bizim mü’min olan kullarımızdandılar. (Saffat Suresi, 114-122)


Daha yeni Daha eski