(Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkasını sarıp-kuşatmaz. Artık onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen, Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen, Allah’ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.

(Fatır Suresi, 43)Fotoğraf çekilirken önce basın konuşlandırıldı. Gerçek bir Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olan Sayın Adnan Oktar oraya getirildi, sonra da bu zoraki fotoğraf çekildi.

Sayın Adnan Oktar Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi’nden tahliye edilirken zorla dönemin başhekiminin eli öptürülmüştü. Ancak bu şekilde sakalının yanıyla, ayakta, el yukarı kaldırılıp zorla yüze doğru uzatılarak el öptürme belki de tarihte ilk defa görülen bir tarzdı.  Bunun gerçek anlamda bir el öpme olmadığı çok açıktı.  Ancak psikolojik savaş elemanları bu görüntü ile kamuoyuna güya Sayın Adnan Oktar hizaya getirildi imajını vermeye çalışmışlardı. Bu şekilde “Bundan sonra daha dikkatli davran, ayağını denk al. Ayağını denk almazsan neler olacağını, başına neler geleceğini tahmin edersin” şeklinde bir mesaj verilmişti. Yani daha önce özel bir kuryeyle uyarıldığı gibi Yahudilik ve Masonluk kitabının bir daha basılmaması, tebliğ faaliyetlerinin tümüyle durdurulması gibi taleplerdi bunlar.

Daha yeni Daha eski