Sayın Adnan OKTAR’ın on yıllardır devam eden fikri çalışmaları, Türkiye’de çok uzun yıllar süren sol felsefesinin etkisini ortadan kaldırmış, milletimizin çoğunluğunun modern sağa oy verecek bilgilerle donatılmaları sağlanmıştır.

 

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının;

  • Türk-İslam Birliği ülküsünü gerçekleştirmek,
  • PKK ve komünizmi fikren darmadağın etmek,
  • Darwinizm ve materyalizm ile ilmi mücadele etmek,
  • İman hakikatleri ve Kuran mucizelerini anlatarak pek çok kişinin imanına vesile olmak,
  • Milli birlik ve beraberliğin sağlanması ile milli şuurlu bir nesil yetişmesi için yapmış oldukları ilmi çalışmalar hem solun ideolojisinin yıkılmasında hem de sağın iktidara gelmesi için uygun ortam hazırlanmasına hizmet eden çalışmalardır.

 

Sayın Adnan Oktar, yaptığı anti Darwinist anti materyalist bilimsel faaliyet sonucunda solun dayanak noktalarının tümüyle çürüdüğünü ve sağın felsefesinin bütün Türkiye’ye güçlü bir şekilde oturarak tepmez devrilmez bir sağ iktidar meydana geldiğini şu sözleriyle dile getirmiştir:

 

Sayın Adnan Oktar, 15 Nisan 2018, A9 TV:

 “Türkiye, modern sağ anlayışla çok rahat edecek bir ülkedir. Modern sağ Ortadoğu için de ideal bir modeldir. En uç sağa da en uç sola da –devlete sadık olduğu ve şiddete başvurmadığı müddetçe- kapıyı açıp fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri bir ortam çok rahatlatıcı olur. Dekolte kadınların da çarşaflı kadınların da alabildiğince özgür oldukları, bölücülük ve silahlı eylem dışında her fikrin rahatça konuşulduğu bir Türkiye, Ortadoğu için çok güzel bir model olur.”

 

Sayın Adnan Oktar, 14 Haziran 2013, A9 TV:

 “Vesilemizle, Türkiye'nin yüzde 95'i Darwinizm’e inanmıyor.

Yaptığımız bilimsel çalışmalarla solun atak gücünü kırdık ve AkParti’nin iktidara gelmesinin felsefi zeminini biz oluşturduk.”

 

Sayın Adnan Oktar, 13 Mayıs 2013, A9 TV:

“Biz AkParti hükümetinin, sağın felsefesini bütün Anadolu’da oturttuk. Darwinizm’i-materyalizmi bilimsel delillerle yerle bir ettik. Solun dayanak noktalarını bırakmadık.

Hem modern İslam anlayışı hem anti-Darwinist, anti-materyalist sistemin oturmuş olması hükümetin elini ideolojik yönden çelik gibi güçlü kıldı. Ve tepmez devrilmez bir iktidar meydana gelmiş oldu.”

 

Sayın Adnan Oktar, 28 Aralık 2012, A9 TV:

 “Felsefi destekte sol felç olur. Biz felsefi destek sağlıyoruz hükümete. Solun felç olmasının sebebi Darwinizm’i yıkmamızdır, materyalizmi yıkmamızdır.”

 

Sayın Adnan Oktar, 10 Temmuz 2011, Kanal Avrupa ve Çay TV:

 “Biz Yaratılış Atlası’nı çıkartıp, sola ilmi, bilimsel darbeyi vurduktan sonra sol hakikaten pelteleşti. Fikri kalmadığı için, inancı kalmadığı için büyük bir bölümü diz çöktü.”

 

Sayın Adnan Oktar, 2 Şubat 2018, A9 TV:

 “Ortadoğu’da İngiliz derin devleti hep halkı bölerek netice almıştır, insanları birbirine düşürerek ülkeleri zayıflatır ve istediğini elde eder. Yerli işbirlikçileri de bu işlerde kullanır. Bu yüzden liderin etrafında birlik olmak hayatidir.

Milletçe Tayyip Hocam’ın etrafından kenetlenirsek Allah’ın izniyle bu millete hiçbir şey yapamazlar. Bu birlikten rahatsız oldukları için camiamızın üzerine geliyorlar.

Bizim çalışmalarımız ilmi olarak materyalizmi ve Darwinizm’e en etkili darbeyi indirdi ve Hükümet çok güçlü bir felsefi zemin üzerine oturdu. Geçmişteki sağ hükümetlerin, Menderes, Demirel, Özal döneminde sağın, ideolojik zemini yoktu.

Bizim çalışmalarımız çok güçlü bir ideolojik zemin oluşturdu. Solun önde gelenleri de “Adnan Oktar’ın çalışmalarıyla bu zemin sağlandı” diye açıkça bu durumu anlatıyorlar.

Hükümetimiz hem bu vesileyle hem de bir çok yönden aldığı akılcı tedbirlerle Allah’ın izniyle çakı gibi. Bizim hem yurt içinde hem yurt dışındaki çalışmalarımız da çok hayati bir destek.”

 

Sayın Adnan Oktar, 10 Ocak 2018, A9 TV:

 “Türkiye’nin solu gerici soldur, çok gerici bir kafaya sahiptir. Stalin Devri’nin soludur. Dolayısıyla hepsi olmasa da büyük bir bölümü; bağnaz, tutucu ve gelenekçidir. Çok katıdırlar.

Kılık kıyafeti bile, Stalin bıyığı. Stalin tarzında konuşuyor. Stalin’in kültüründe kalmışlar, 2017’lerin insanı değil. Adam 1920’ler, 1930’ların kafasında. Geliştirememiş kendisini. Onun için kadınlara karşı da katıdır. Mesela; solcu kadınlarına bakın erkek gibidirler. Makyaj yapmazlar, askeri kıyafetler giyerler. Hepsi olmasa da birçoğu bakımsızdır. Kötü bir görünüm vardır. Serttirler, sevgisizdirler.

Gelenekçi ortodoks kesimde de yine öyle. Kadınların birçoğu bakımsız, çoğunlukla güzel bir koku hissedemezsin. Güzel bir bakım hissedemezsin. Hepsi için demiyorum, bir kısmı için diyorum çünkü çok iyi olan, çok değerli olan insanlar da var. Ama kadın karşıtlığı onlarda da çok şiddetlidir.

Onlar zaten kendileri savunuyorlar kadınların akılsız olduğunu, yarım akıllı olduğunu, sopa yemesi gerektiğini erkeklerden daha kapsamlı anlatıyorlar. Kadının dediğinin tersinin yapılması gerektiğini su gibi ezberlemiş onlar. Kadınlara ait hükümler diye o konuda alim olmuş kadınlar var. Kendi kendine hakaret ediyor ve bunu takva adına yapıyor, Allah'ın hükmü bu, zaten böyle olması lazım diyor.

Bundan sonra bu münasebetsizliğe yol vermeyeceğimizi biz gösterttikten sonra Türk gençliğinde muazzam bir uyanma oldu.

Bakın 150.000'in üstünde insanla görüştük. Hepsinin pozitif, son derece hür, aydın, Kuran Müslümanı olduğu, aklı başında, şefkatli ve merhametli olduğu, yardımsever, nezih, savaşlara karşı, kan dökülmesinden nefret eden, dostluk ve sevgiden çok zevk alan, sanatı, estetiği, bilimi coşkuyla savunan, demokrat, hür düşünceyi savunan, cumhuriyetçi akla sahip kaliteli gençler olduğunu, kadın özgürlüğünü savunduklarını görüyoruz.

Dolayısıyla yaptığımız ilmi mücadele elhamdülillah meyvelerini verdi ve vermeye devam ediyor meyvelerini.

 

Sayın Adnan Oktar, A9 TV:

 “AkParti’nin iktidara gelişinde AkParti’nin felsefi zeminini hazırladık. Felsefi zemini hazırlanamadan bir hükümetin iktidara gelmesi mümkün değildir. Yani felsefi zemini olmayan her hükümet yıkılır. Hükümet bu kadar göğsünü gere gere hareket ediyorsa felsefi zeminin sağlam olmasından.

Dolayısıyla en hayati noktadan hükümeti desteklemiş oluyoruz, felsefesini tam oturttuğumuz için. Bakın felsefi yönden kimse yaklaşamıyor. Halbuki normalde felsefi yönden yaklaşmaları lazım. Mesela sosyal demokrat hükümetin felsefi zemini vardır, sosyal demokrasi üzerine kurulmuş bir felsefeyle hükümet eder. Ama sağın genellikle felsefesi olmaz, olmadı Cumhuriyet döneminde, yani zayıftı felsefeleri.

İlk defa böyle balistik çelik gibi bir felsefi zeminin üzerinde hükümet inşa edildi. Onu Doğu Perinçek çok güzel vurguladı. “Adnan Hoca’nın talebeleri Türkiye’yi karış karış gezdiler, Darwinizm’in ve materyalizmin aleyhinde çalışmalar yaptılar ve AkParti iktidar oldu” dedi. Mükemmel bir teşhis ve doğru bir teşhis.Daha yeni Daha eski