Sayın Doğu Perinçek’in AkParti’nin iktidara gelişinde felsefi zemini Sayın Adnan Oktar’ın fikri faaliyetlerini ana unsur olarak göstermesi önemli bir tesbittir.

Kendisi bilindiği üzere ulusalcı ve sol çizgide bir aydındır ve uzun yıllardır Türk siyasetine damgasını vurmuş önemli bir fikir insanıdır.

Sayın Perinçek, AkParti’nin güçlü bir şekilde iktidar olmasını ‘‘solun gerilemesine ve sağın güçlenmesine’’ bağlamaktadır ve Sayın Doğu Perinçek’e göre solu tamamen etkisizleştiren faaliyeti de Adnan Oktar gerçekleştirmiştir.

 

Sayin Adnan Oktar’ın Sağı Güçlendiren İlmi Faaliyetleri

Sağın felsefi zeminini güçlü bir şekilde oluşturan fikri ve imani faaliyetlerin Cumhuriyet tarihinden beri ilk defa ve sadece Sayın Adnan Oktar tarafından yapıldığından daha önce bahsetmiştik. Ancak detay vermek gerekirse;

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları tüm Türkiye’yi şehir şehir, köy köy, mahalle mahalle gezerek solun temel dayanağı olan evrim teorisinin geçersizliğinin bilimsel delilleriyle anlatıldığı ve komünist ayaklanma tehlikesine dikkat çekilen 5.000’in üzerinde konferans düzenlemişlerdir. Yine binlerce yaratılış gerçeği sergisi açmışlardır.

Bu konuda milyonları bulan Harun Yahya eseri dağıtılmış, halkımızın bu hayati gerçekleri öğrenmesi sağlanmıştır.

İşte bu sayede Darwinizm, materyalizm, komünizm ve solun fikri dayanakları tümüyle çökertilmiştir.

AkParti’nin de 17 yıldır güçlü bir şekilde iktidara yerleşmesi işte bu milli bilince ve imani şuura sebebiyet veren faaliyetler sonucunda fikri zeminin Sayın Adnan Oktar vesilesiyle sağlam bir şekilde tüm Anadolu’ya oturtulması ile mümkün olmuştur.

Doğu Perinçek’in bu konu hakkındaki görüşlerine Sayın Adnan Oktar, A9 TV canlı yayınında şu şekilde değinmiştir:

 

Sayın Adnan Oktar, A9 TV:

 “Doğu Perinçek de diyor ki; “Bütün Anadolu’yu gezdiler” diyor, “Adnan Hoca’nın talebeleri” diyor, “hükümetin felsefi zeminini hazırladılar” diyor, “hükümet de iktidar oldu ondan sonra” diyor. Felsefi zemini olmayan bir hükümet iktidar olamıyor. Solun felsefi zeminini yok ettik, sağda felsefi bir zemin oturttuk.

Sağ derken tabi inançlı kesimi kastediyoruz yoksa solun da inançlı kesimi çok yüksektir. CHP’li kardeşlerimizin %99’u dindardır.”

 

Sayın Adnan Oktar, A9 TV:

Doğu Perinçek dedi ki: “AkParti’nin iktidara gelmesinin tek sebebi Adnan Oktar’ın talebelerinin Anadolu’da karış karış gezerek Darwinizm’i, materyalizmi eleştiren konferanslarıdır” dedi “ve dağıtılan kitaplardır” dedi.

Çok doğru ve yerinde bir analiz.”

Özetle Sayın Doğu Perinçek’in söylemek istediği şey, Sayın Adnan Oktar vesilesiyle dindar ve komünizmden uzak bir gençliğin yetişmesidir. Sayın Perinçek de bu şekilde AkParti’nin güçlü bir şekilde iktidar olduğunun analizini yapmıştır.

Sayın Adnan Oktar’ın AkParti’ye iktidarı açan faaliyetlerini kısaca özetlemek gerekirse;

  1. Türkiye’de solun yani komünist düşüncenin hakimiyeti, Darwinist ideolojinin fikri hakimiyetini yıkmasıyla temelsiz kalmış ve sonuçta taban gücünü kaybederek iyice zayıflamıştır.
  2. PKK’nın ideolojisinin komünizm olduğunu ispatı ve komünist ideolojiyi de ısrarla eleştirmesinin ardından hem PKK ve hem de komünist düşünceye olan destek çok fazla azalmıştır.
  3. PKK’yı komünist, ateist ve din karşıtı olduğunu ispatlayarak halkımıza bunların gerçek yüzlerini tanıttıktan sonra, PKK için yapılan tüm sözde olumlu imaj çalışmaları da boşa çıkmıştır. Dindar Doğu halkı böylelikle PKK’yı dışlamıştır.
  4. Komünist hareketler dünyadaki karanlık odaklar tarafından özellikle desteklenmekte ve ülkeleri karıştırıp yıkmada bu felsefedeki bölücü militanlar kullanılmaktadır. Sayın Adnan Oktar’ın komünist ayaklanma karşıtı bilgilendirici yayınları 2000’li yılların başından beri komünizm karşıtı kitaplar, gazetelerde tam sayfa ilanlar ve komünizm karşıtı konferanslar olarak Türkiye çapında müthiş bir etki yaratmıştır. Bu şekilde Türkiye’deki komünist kalkışma planları da, suya düşmüş, etkisiz hale gelmiştir.
  5. Terörün ve çatışmanın felsefesi olan çelişki teorisini de Sayın Adnan Oktar’ın eserleri etkisiz kılmıştır. Halkımız çatışmacı değil, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, özgürlükçü ancak mukaddesatçı, modern ve dindar sağı desteklemeye, çatışmadan ve anarşiden uzak durmaya karar vermiştir.

İşte tüm bu faaliyetlerin sonunda AkParti güçlü bir fikri zemin üzerinde rahatça hareket eden bir siyasi parti haline gelebilmiştir.Daha yeni Daha eski