Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları, yapmış oldukları muazzam etkili imani ve fikri faaliyetlerle muhafazakâr-mukaddesatçı siyasi görüşün ideolojik zeminini Türkiye çapında inşa etmişlerdir.

Bu çalışmalar içerisinde;

  • Darwinizm’in bilimsel olarak geçersizliğini,
  • Evrim teorisinin bir aldatmaca bir pagan inancı olduğunu,
  • Materyalizmin geçersizliğini,
  • Allah’ın varlığının delillerini,
  • Kuran mucizelerini,
  • İman hakikatlerini,
  • Kâinatta tesadüflere asla yer olmadığını,
  • Yaratılış gerçeğini,
  • Yeryüzündeki tüm sorunların çözümünün Kuran’da belirtilen İslam ahlakının olduğunu

akla ve mantığa uygun şekilde bilimsel delilerle anlatan, 73 dile çevrilmiş 65 bin sayfayı bulan 304 kitap, binlerce makale, bu eserlerden faydalanılarak yapılan binin üzerinde internet sitesi, yüzlerce iman hakikati belgeseli, 5 binin üzerinde konferans, canlı televizyon yayınları ve yaratılış gerçeğini bilimsel olarak ortaya koyan binlerce fosil sergisi yer almaktadır.

Sayın Adnan Oktar’ın bu fikri çalışmalarıyla materyalizm ve Darwinizm’e karşı tarihteki en etkili çökertici darbe indirilmiş ve bunun neticesinde din karşıtı tüm felsefelerin yani materyalizm, komünizm, faşizm, ateizm ve deizm gibi insanları dinsizliğe sürükleyen tüm felsefelerin fikri temeli tamamen yerle bir olmuştur.

Sayın Adnan Oktar, hayatın kökeninde Darwinizm’in olmadığını, kâinatın oluşumunun materyalizmle değil yaratılış gerçeğiyle açıklanabileceğini bilimsel delilleriyle ispat etmiştir.

Bunlar tarihi çalışmalardır çünkü genç nesil böylece kainatın ve hayatın kökenini artık Allah’ın varlığıyla açıklandığına şahit olmaya başlamıştır.

Sayın Adnan Oktar, tüm bunların yanında iman hakikatlerini ve Kuran mucizelerini anlatan çalışmalar da yaparak bunun neticesinde Allah’ın varlığına tam iman eden derin imanlı ve aydın bir neslin yetişmesine vesile olunmuştur.

Özetle, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının bu çalışmalarıyla Türkiye’de solun etki ve nüfuz alanı tümüyle daralıp zayıflamıştır.

Çünkü bu çalışmalar hem solun felsefesini çökertmiş, hem de milletimizin milli ve manevi bilincinin iyiden iyiye artmasına vesile olmuştur.

Böylece modern sağı temsil eden AkParti hükümetleri çok güçlü bir felsefi zemin üzerine oturmuş, buradan aldıkları güçle de uzun yıllar iktidarda kalmaya devam etmiş ve etmektedir.Daha yeni Daha eski