Sayın Adnan Oktar’ın 80’li yıllarda başlayan ve kesintisiz olarak günümüze kadar devam eden anti Darwinist, anti materyalist ilmi çalışmaları yurt çapında milli ve manevi bilince sahip bir neslin yetişmesine vesile olmuştur.

Bu fikri faaliyetlerle kendini yetiştiren ve bilinçlenen halkımız da “maneviyatı, milli ve manevi değerleri koruyan” sağ görüş etrafında toplanmaya, modern ve milli sağ liderleri güçlü bir şekilde desteklemeye başlamıştır.

Böylece Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının teşvikleri, tavsiyeleri ve fikri çalışmaları neticesinde felsefi zemini milletimizin istediği şekilde oluşmuş olan AkParti iktidara gelmiştir ve uzun yıllardır halkımızın desteklediği bir parti olarak iktidarına devam etmektedir.

Görüldüğü üzere Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları dışında hükümetimizin fikri zemininin oluşmasına ve iktidarına hizmet eden ikinci bir topluluk daha bulunmamaktadır.

Ancak bir takım karanlık odaklar tarafından Sayın Erdoğan’ı yalnızlaştırmak ve kendisine olan halk desteğini kırmak amacıyla, Sayın Erdoğan’a en büyük desteği veren Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımız hedef olarak seçilmiş. Bahse konu karanlık odakların değerli emniyet mensuplarımızı yanlış bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri sonucunda Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımıza karşı bir operasyon yapılması sağlanmıştır.

Yapılan operasyon sebebiyle Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımızın büyük bölümü tutuklu olarak yargılandıklarından dolayı, elleri kolları adeta bağlanmış, Sayın Erdoğan’a destek olabilmelerinin önüne adet büyük bir set çekilmiştir.Daha yeni Daha eski