Bilindiği gibi Sayın Adnan Oktar, Ortadoğu’da akan kanın bir an önce durdurulabilmesi amacıyla bölgenin en güçlü iki ülkesi olan Türkiye ve İran’ın ittifak etmesinin çok hayati bir öneme sahip olduğunu savunmaktadır. Buna dair Sayın Oktar’ın birçok konuşması ve makalesi mevcuttur, yakın arkadaşları da bu konuda çalışmalar yürütmüşlerdir.

Örneğin İran’dan gelen bir davet üzerine arkadaşlarımız “Mezheplerin Yakınlaştırılması” ve “Kardeşliğin Önemi” isimli iki toplantıya katıldılar. Bu toplantılarda, Türkiye ile İran arasında, yüzyıllardır süregelen köklü dostluk, sevgi ve kardeşlik ilişkisi üzerine, her iki toplumun da sanat, kültür, tarih, din, dil hatta akrabalık bağları açısından sahip oldukları sayısız ortak paydaya dair görüşmeler yaptılar. “Mezhepçilikten doğan ayrılık tehlikesi, Türkiye ve İran’ın ittifak etmesinin çok hayati bir öneme sahip olduğu” gibi konularda temaslar gerçekleştirdiler .

İranlı yetkililer camiamızın gerçekleştirdiği bu ziyaretlerden ve bu 2 ana konudaki gayretlerimizden dolayı çok teşekkürlerini ilettiler. “Biz de aynı şekilde düşünüyor ve inanıyoruz. Bu dostluk ve kardeşliği bozacak hiçbir şeye müsaade etmemeliyiz, aksine bu konuda daha yoğun gayret etmeliyiz” şeklinde beyanlarda bulundular.

Bunların yanısıra aynı dönemde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye’ye yöneltilen haksız eleştirilere karşı İran’daki çeşitli basın yayın organlarında cevaplar verildi, Türkiye-İran dostluğu ve İslam Birliğine ilişkin çok sayıda röportaj da yapıldı.Arkadaşlarımız İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu’ndan Malik beyle görüştüler.  Malik Bey Sayın Adnan Oktar’ın çalışmalarını çok yakından takip eden bir kişi.


İran’ın önde gelen reformist Şehirvend Gazetesi Uluslararası Editörü Armin Montazari ve Seyit Afşin.


Reformist Camiya Ferda Gazetesi editörü Cevat Haydaryan.  Arkadaşlarımız kendilerine Sayın Adnan Oktar’ın çalışmaları hakkında bilgiler verdiler ve eserlerini hediye ettiler.


Resimde arkadaşlarımız dört dönem milletvekilliği yapmış, reformist İtimad gazetesinin sahibi ve başeditörü Elyas Hazrati ile görülüyor. Kendisiyle Sayın Adnan Oktar’ın faaliyetleri ve fikirlerinin Türkiye siyasetine etkileri hakkında görüşüldü. Kendisine Hz. İsa ve Mehdi bu yüzyılda gelecek, İslam terörü lanetler eserleri hediye edildi. Ayrıca İngiliz Derin Devleti kitabını verildi.Hüseyin Amiri.  Reformist Jame Jam gazetesinin editörü, arkadaşlarımız kendisine İslam Terörü Lanetler eserini hediye ettiler. Hüseyin Amiri Sayın Adnan Oktar’ın çalışmalarını çok faydalı bulduğunu söyledi.


Arkadaşlarımız devlete bağlı basılan, Adnan Oktar’ı temsilen İran’ın en önde gelen Farsça gazetelerinden biri olan İran Gazetesine davet edildiler. Uluslararası haberlerden sorumlu Benevşe Gulami hanım, Adnan Oktar’ı temsil eden arkadaşlarımızı Yazı İşleri Müdürü ile birlikte karşıladı, bütün bölümleri tek tek tanıtıp gezdirdi. Daha sonra kendileriyle, Sayın Adnan Oktar’ın faaliyetleri ve Türkiye-İran ilişkileri hakkında görüşlerini almak üzere röportaj yaptılar.


Ayetullah Muhammed Ali Nizamzade kendisine hediye edilen Adnan Oktar’ın kitabıyla birlikte.Muhammed Ali Nizamzade, Ayetullah Hamaney’in İran’ın yurtdışında okuyan öğrencilerinden sorumlu olan ve doğrudan Hamaney’e bağlı çalışma yapan bir kişi. Kendisine, Sayın Adnan Oktar’ın Hz. İsa ve Mehdi bu yüzyılda gelecek, İslam Terörü Lanetler ve Adnan Oktar’ın İran’daki çalışmaları anlatan broşür hediye edildi.

Ayetullah Nizamzade Adnan Oktar’ı temsil eden arkadaşlarımıza çok yakın ilgi ve alaka gösterdi. İttihad-ı İslam, Mehdiyet sevgisi, Şii-Sünni kardeşliği gibi konular üzerinde konuşuldu.  Arkadaşlarımız Sayın Adnan Oktar’ın Türkiye’de Sünni-Şii kardeşliği tesis etme konusundaki çabalarından bahsettiler, çok memnun oldu. Ayrıca Sayın Adnan Oktar’ın Allah’ın varlığını bilimsel delillerle anlatan çalışmalarını çok önemli bulduğunu ifade etti. Peygamberimiz (sav)’in Musevi cenazesinde ayağa kalkmasını örnek vererek tüm insanlara sevgiyle yaklaşmak gerektiğine vurgu yaptı. Arkadaşlarımız Sayın Adnan Oktar’ın geçtiğimiz haftalarda İran-Irak sınırında hayatını kaybeden 600 den fazla İranlı kardeşimize hitaben Ayetullah Hamaney’e yazdığı taziye mektubunu kendisine ilettiler. Sayın Nizamzade, Cumhurbaşkanımız Sayın Tayip Erdoğan’ın Muharrem’in 19’unda Şii konferansına katılmasını, Hz. Hüseyin hakkında konuşmasını müsbet bir adım olarak değerlendirdiğini ifade etti. “Deccale karşı mücadele eden herkes bizim kardeşimizdir” dedi.


Ayetullah Muhammed Ali Nizamzade ile arkadaşlarımız


Sayın Adnan Oktar’ın Ayetullah Hamaney’e depremde hayatını kaybedenlere hitaben yazdığı taziye mektubu.


Arkadaşlarımız New York Times Tahran Büro Şefi Thomas Erdbrink ile görüştüler. Kendisi Sayın Adnan Oktar’ın çalışmaları hakkında bilgi sahibiydi. Kendisinin İslam Terörü Lanetler eserini hediye ettiler, İran’daki çalışmalarıyla ilgili broşürü verdiler.


Arnavutluk Ehli Beyt Araştırma Merkezi Direktörü Şeyh Kemalüdin Reka ve oğlu


Tunus’tan Hüccet ül İslam Amini ve Şeyh Ferid Beji


Belçika İslam Partisi Başkanı Abdelhay Bakkali Tahiri. Kendisi Sayın Adnan Oktar’ın çalışmalarını ve Avrupa’daki faaliyetlerini yakından takip ediyor.


Abdelhay Bakkali Tahiri ve Fas, Cezayir ve Tunustan gelen delegeler.


Avusturya ‘dan Molla Muhammed Waldmann. Kendisi Sayın Adnan Oktar ile irtibat halinde olmak istediğini söyledi.


Konferansa Türkiye’den katılanlar arasında  Saadet Partisi  Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkan yardımcısı Hasan Bitmez de vardı. Birlikte sohbet ettiler.


Ehl-i Beyt Alimleri Derneği Başkanı Hasan Kanaatlı


Berlin İmam Rıza Vakfı ve Camii Başkanı Molla Sabahattin Yılmaztürk.
Seyyid Zakir’ül Hasan Nakavi (Pakistan Vilayeti TV sahibi), Nasır Abbas Caferi (Pakistan şiilerinin lideri) ve Dr. Raşit Abbas.


Meclisteki Hizbullah Partisi Basın Sözcüsü Sayyed Ibrahim Amin Al Sayyed


Hacı Hasan Amürat, Suriye Beladüşşam Üniversitesi Rektörü


Nurbahşi Tarikatı’ndan Seyit Şemsettin Pirzad Pakistan ve İran’daki arkadaşımız Hadi Eftekari.


Afganistan’dan Şeyh Seyyit Esadullah Nakşibendi Müceddidi ve Şeyh Muhammed Atif Gorgani.


Yemen’den Şii Husiler’in saha komutanlarından Amin el Hakim ve Hacı Ağa Abdülkerim el Metri.


Asya ve Latin Amerika’ da irşad faaliyetleri yürüten Hüccet ül İslam Molla Hüseyin Tangsiri. Kendisi arkadaşlarımızın Sayın Adnan Oktar’ın talebesi olduğunu duyar duymaz yanlarına gelip, “Adnan Oktar’ın Darwinizm karşıtı faaliyetlerini çok desteklediğini, Ehlibeyt sevgisinin çok güzel olduğunu” söyledi. Sayın Adnan Oktar’ı Allah’ın koruması için dua etti ve Adnan Oktar’a olan sevgisini coşkulu bir şekilde arkadaşlarımıza anlattı.


Hüccetül İslam Fazel Maybodi arkadaşlarımızla görülüyor. Kendisine Sayın Adnan Oktar’ın Hz. İsa ve Mehdi bu yüzyılda gelecek eseri ve İran’daki çalışmalarıyla ilgili broşür hediye edildi.


Press TV websitesi direktörü Habib Abdülhüseyin Azeri, Adnan Oktar’ı temsil eden arkadaşlarımızla çok yakından ilgilendi.

Arkadaşlarımız İbrahim Tuncer ve Altuğ Berker, İran’da yapılan ikinci bir uluslararası konferansa daha, Sayın Adnan Oktar’ı temsilen resmi davetlilerdi. Konferansın konusu İslam Birliği ve Mezheplerin Birleştirilmesi. Burada bir çok din alimi, düşünce kuruluşları, akademisyen, politikacı, diplomatla görüştüler.


Dr. Ali Al Hakim – İngiltere Middlesex Üniversitesi’nde profesör.


Hizbullah Lideri Şeyh Nasrallah’ın yardımcısı Şeyh Naim Kasım


Dr. Şeyh Zuheyr El Caid. Lübnan İslami Eylem kuruluşunun Başkanı.


Faiz Mohammad Osmani, Afganistan’da Vakıflardan sorumlu bakan.


Molla Abolhasan Ahmadi


Muhammed Hasan Teberağina, Konferansı düzenleyen kurum Dar’ül Takrib’in Başkan Yardımcısı


(Soldan sağa) Bahreyn İmam Rıza Camii imami, İbrahim Tuncer, Sayın Bahreyni, Sayın Şerifi, Şeyh Bahreyni’nin yardımcısı ve Hadi Eftekhari.


Ayetullah Seyit Sadık Musevi. Beyrut ve İran’da yaşıyor.


Ras Mubarak, Gana milletvekili


Seyit Mehdi Tahtfiruzeh, Senendeç eyaleti milletvekili, 4 dönemdir milletvekilliği yapıyor.


Ayetullah Seyit Hüseyin Sacedi, Meşhed ve Kabil ‘de Hz. Kaim Mehdi (as) Medreseleri Başkanı.


Artur Suleymanov, Rusya İslam Universitesi Rektörü


Diriss Hani, Fas’ta yaşayan yazar-filozof. 30’dan fazla kitabı var.


Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi ile kapanış konuşmasından sonra arkadaşlarımız yemeğe katıldılar.


Arkadaşlarımız İbrahim El Caferi’yle birlikte.


Javad Al İnani – Eski Ürdün Dışişleri Bakanı


Ahmed Ali Akbari – Press TV ve Hispan TV’de Direktör


Şeyh Muhammed Ferid Tazuri, Bedir El Kubra Merkezi Başkanı


Abid Ali Abid, Danimarka’da bulunan Dünya Barışı Organizasyonu’nun Başkanı.


Ayetullah Şeyh Mohsen Araki. Konferansı düzenleyen Takrib Kurumunun başkanı, Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Forumu Genel Sekreteri. Büyük İslami düşünür Ayetullah Muhammed Bakir El Sadr’ın talebelerinden. Ayetullah seviyesinde çok tanınmış bir din alimi.


Hüccetül İslam Musevi – Konferansı düzenleyen Takrib’in başkanı, Ayetulah Araki’nin yardımcısı.


Ayetullah Tashiri, Dünya Takrib Komitesi Başkanı


Konferansın kapanış seansında Altuğ Berker ve İbrahim Tuncer


Konferansın kapanış konuşması

Konferans sırasında basın Adnan Oktar’ı temsil ettikleri için arkadaşlarımıza çok yoğun ilgi gösterdi. İbrahim Tuncer ve Altuğ Berker İran basınından aralarında İran Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu, Seher 2 TV, El Kevser TV, Naim TV gibi önde gelen TV kanallarıyla Sayın Adnan Oktar’ın adına röportaj yaptılar. Arkadaşlarımız verdikleri röportajlarda Ortadoğu’daki bu savaş ortamının ancak Mehdi (a.s)’ın zuhuruyla birlikte son bulacağını sık sık dile getirdiler.


El Kevser Televizyonu, Altuğ Berker ile röportaj yaparkenEl Kevser Televizyonu, İbrahim Tuncer ile röportaj yaparken


Seher 2 TV, İbrahim Tuncer ile röportaj yaparken


El Naim TV, İbrahim Tuncer’le röportaj yaparken


Filistin Özgürlük Global Referandum Kuruluşu Qodsna ile Altuğ Berker’in röportajı


İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu (IRIB), Altuğ Berker’le roportajı


El İşrak TV, İbrahim Tuncer ile roportaj yaparken


Irak Şii lideri Ayetullah Sistani’nin yeğeni Seyyid Muhammed Ahmed Sistani


Şeyh Nazım Hazretlerinin Almanya’daki temsilcilerinden Eşref Efendi.


Faruk Ali Yıldırım, Alevi inanç birliği vakfı Başkanı.


Dimitri Aleksandrakis, Yunanistan’ın İran Büyükelçisi


İran eski dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki. Kendisi arkadaşlarımızı görür görmez Sayın Adnan Oktar’ı sorup çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kendisine İngiliz Derin Devleti kitabı hediye edildi.


Abolfazl Khosh Manesh, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı – Kuran Araştırmaları geliştirme ve koordinasyon merkezinde bölüm başkanı. Muhammed Ali Mirzai, Düşünce Merkezi Başkanı. Abolfazl Khosh Manesh Sayın Adnan Oktar’ın çalışmalarını yakından takip ediyor.

Daha yeni Daha eski