Özellikle Adnan Oktar’ın gözaltı sürecindeki sağlık kontrolleri için hastaneye transferleri sırasında basın mensupları uygun açılarda hazır edildi ve görüntü almaları sağlandı. Bu sırada Adnan Oktar’ın başı sert biçimde yere doğru bastırılarak neredeyse rüku pozisyonuna gelecek şekilde eğdirildi.


Gözaltı işlemlerinde kanuna göre kelepçe takılması bile şart değilken, HİÇBİR DİRENME OLMAMASINA RAĞMEN, Adnan Oktar’a bu tarz bir muamele uygulandı
. Halbuki kanunlarımıza göre yakalanan veya tutuklanan kişiye, ancak yakalamanın gerektirdiği kadar zor kullanılabilir ve bu kişilere kural olarak kelepçe takılmaz. Sadece kişinin kaçması ihtimalinde ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı halinde kelepçe takma, kolluk görevlisinin takdirine bırakılmıştır. (CMK 93) (Ceza Muhakemesi Hukuku Ders Kitabı, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Sayfa: 460

Bu gerçeğe rağmen Adnan Oktar’a böyle bir muamele yapılması yalnızca algı manipülasyonu içindir.

 Daha yeni Daha eski