Adnan Oktar’ın bazı arkadaşlarına göndermek istediği mektuplara Edirne F Tipi Y.G. C.İ.K. Müdürlüğünün 06.12.2018 tarih ve 2018/1256 K sayılı kararı ile el koyulmuş ve karar metninde Adnan Oktar ve arkadaşları için “terör örgütü” ifadesi kullanmıştır.Burada, 12 adet mektupta bahsedilen rakamlar, Edirne Cezaevi yönetiminin önyargılı değerlendirmelerinin aksine, birer şifreli mesaj değil, Kur’an-ı Kerim ayetlerinin numaralarıdır. Nitekim, sonraki mektuplarda da Yüce Rabbimizin ayetlerini anmak amacıyla ayet numaralarına yer verilmeye devam edilmiş, dolayısıyla bu uygulamanın bir şifreleşme olmadığı gayet iyi anlaşılmıştır.

Konumuza dönecek olursak, Savcılık makamı tarafından kaleme alınan bazı yazılarda da “terör örgütü” nitelemesi, tekrarlanarak kullanılmıştır. Oysa soruşturmanın hiçbir aşamasında Adnan Oktar ve arkadaşlarına “terör örgütü” üzerinden bir değerlendirme yapılmamış, bunu gerektirecek bir suç şüphesi dahi bulunmamıştır.

Bu konuda yaratılmak istenen atmosfer, yargılama neticesinde böyle birşey olmadığı kesinleşecek olmakla birlikte, FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibat kurulduğu isnadına dayandırılmaktadır. Bazı hayali suç isnatları, sahte belgeler, iftiralar, basında yer alan çarpıtılmış haberler ve Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı basının da kullanılmasıyla yürütülen algı operasyonu sonucunda, Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı bir itibar suikasti yapılmakla kalınmamış, aynı zamanda bazı koruma tedbirlerinin kullanımı legal hale getirilmek istenmiştir. Oysa ki, FETÖ/PDY gibi bir suç isnadının dayanağı gibi gösterilen konular asılsız ve olağanüstü zorlamadır, mahkeme boyunca da bu iddiaların gerçek dışı iftiralar olduğu delilleriyle sunulmuştur. Daha yeni Daha eski