İngiliz derin devleti yüzyıllardır sürdürdüğü karanlık faaliyetlerin, Türkiye’nin de içinde bulunduğu İslam alemi ile ilgili tehlikeli planlarının ve sapkın ideolojisinin, Adnan Oktar ve arkadaşları tarafından gündeme getirilmesinden son derece rahatsız olmuştur. Bununla birlikte Adnan Oktar ve arkadaşlarının başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanları davet ettikleri Kur’an ahlakı, sevgi, kalite, kardeşlik ve İslam Birliği gibi unsurlara İngiliz derin devleti tamamen karşıdır. Aynı zamanda Adnan Oktar ve arkadaşlarının Sayın Cumhurbaşkanımıza koşulsuz ve kesintisiz destek vermesi de, Sayın Cumhurbaşkanımızı devirmek isteyen İngiliz derin devleti için asla seyirci kalınacak bir tavır değildir.

Tüm bu nedenlerle İngiliz derin devleti, Adnan Oktar’ın yanında bulunmuş bazı insanlarla temasa geçmiş, onları kontrolü altına almış ve özellikle Özkan Mamati’yi kullanarak büyük bir kumpas organize etmiştir. Bu kumpas doğrultusunda bir kısım basından da faydalanılmıştır. Adnan Oktar ve arkadaşları hakkında büyük bir karalama kampanyası yürütülmüş, bir kısım devlet yetkilileri kışkırtılmış, halkta infial oluşturulmaya çalışılmış ve sonucunda da 11.07.2018 tarihli polis operasyonu yapılmıştır.

Bu operasyonun ardından Adnan Oktar ve birçok arkadaşı iftiralar dolayısıyla haksız yere tutuklanmış, birkaç genç kız korkutularak masum insanlara iftira atmak zorunda bırakılmış, aileler mağdur edilmiş, hatta çocukları hapse düştüğü için zor durumda kalan yaşlı ailelerden vefat edenler olmuş; Allah’ı, İslam’ı, İslam Birliği’ni, Yaratılışı ve Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünü anlatan yüzlerce site kapatılmıştır. İslam’ı, sanatı, bilimi, sevgiyi ve modernliği savunan insanlar bir anda suçlu konumuna sokulmuş, Türkiye bu yapıdaki insanların mağdur edildiği bir ülke gibi gösterilmek istenmiş, böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza da zarar verilmeye çalışılmıştır.

Bugün gelinen noktada Adnan Oktar ve arkadaşlarına büyük bir kumpas kurulduğu açıkça görülmektedir. Bu kumpasın, Adnan Oktar’ın arkadaş camiasını dağıtmak dışında, gizlenen ancak biraz akılcı, vicdanlı ve dikkatli düşünüldüğünde anlaşılan önemli bir amacı daha vardır. Bu çalışmanın önceki bölümlerinde vurguladığımız gibi, söz konusu amaç da İslam’a, Müslümanlara, Türkiye’ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza zarar vermektir. Dolayısıyla, söz konusu kumpası yönlendiren İngiliz derin devletini yenilgiye uğratacak kanuni ve bilimsel tedbirler alınmalı, hem Adnan Oktar ve arkadaşlarının mağduriyeti giderilmeli hem de dinimize, vatanımıza ve İslam alemine verilmek istenen zarara engel olunmalıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

TEKNİK VE BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI Daha yeni Daha eski