Bir tehdit aldığında önüne gelen herkese, ailesine, arkadaşlarına, hiç tanımadığı yabancılara iftiralar atabilen, bir baskıyla doğruları ters yüz edebilen ve korkutulunca hemen yalana başvurabilen zayıf karakterli kişileri devletimiz de koruma altına almalı ve onları güzel ahlaka yönelten bir eğitim politikası izlemelidir. Devletimiz, korkak, ürkek, zayıf karakterli, psikolojisi bozuk, tehdit karşısında her türlü ahlaksızlığı yapan, yalan söyleyen, iftira atan kişileri doğru yola çekmeyi kolaylaştırıcı tedbirler almalıdır.

Yoksa bu şekilde kendisine saygısı kalmamış, dolayısıyla kendi yakınlarına, topluma, milletine ve devletine de saygısı kalmamış, ahlaki tüm değerlerini yitirmiş insanların sayısı giderek artacaktır.

Devlet, kendi adına insanları tehdit edenlerin varlığına da asla müsaade edilmemelidir. Yoksa bu durum, bir linç ortamını oluşturacak ve bu andan itibaren toplumdaki güvensizlik, tedirginlik artacaktır. Bu durum bir kargaşa ortamının oluşmasına, devlet karşıtlarının da bu ortamı diledikleri gibi kullanmasına sebebiyet verecektir.

Zaten FETÖ'nün ve Türkiye'yi parçalamak isteyen yapıların da aradıkları ortam budur. İşte bu yüzden kripto yapılar insanların devletine, adalete ve hukuk sistemine olan güvenlerini sarsmak için var güçleriyle bu tür fitneler üretmeye devam etmektedir. Daha yeni Daha eski