TBAV camiası bir suç örgütü değil; devletimiz ve milletimiz lehine çalışmalar yapan bir arkadaş grubudur. TBAV suç işlemek amacıyla kurulmamış; mensupları da hiçbir şekilde suç işlememiştir. Ortada işlenmiş suç bulunmadığından, bu konuda somut bir delil bulmak da kesinlikle mümkün değildir.

Bu nedenle bir kısım tutuklu arkadaşlarımız ağır cezaevi koşullarında maddi-manevi sıkıntı, eziyet, zorluk ve acılara maruz bırakılmakta, bu yöntemlere ek olarak manevi baskı ve tehditlerle sözde itirafçı adı altında "iftiracılar" devşirilmeye, bunlara imzalatılan iftira, yalan, uydurma ve mesnetsiz iddia ve suçlamalara dayalı ifadelerle dosya suni olarak doldurulmaya çalışılmaktadır.

Cezaevlerindeki tutuklular üzerinde bazı emniyet ve yargı mensupları vasıtasıyla baskı yürüterek bu insanları zorla sahte itirafçılığa yöneltmenin ve bunların hiçbir geçerli somut delile dayanmayan uydurma, yalan ve iftiraları ile masum insanları suçlu ilan etmenin ne vicdanla ne kanunla ne de hukukla alakası olabilir.

Devletimizden, başta FETÖ olmak üzere kripto çevrelerin kendilerine karşı mücadele veren, devletimizi ve hükümetimizi savunan ve destekleyen insanlar üzerinde sürdürdüğü baskı, zulüm ve işkenceleri bertaraf ederek biran önce adaletin sağlanmasını temin etmesini beklemekteyiz. Adalet ve yargı sistemimize neşter atan, insanların mağdur olmasına, devlete ve yargıya olan güveninin yok olmasına neden olan, büyük haksızlıklara kapı açan FETÖ'nün ön ayak olduğu "iftiracılık" müessesesine de ivedilikle son verilmesi çok hayatidir. Daha yeni Daha eski