1-    CMK 200. Maddesi uyarınca işlem yapılıp sanığın duruşma salonundan çıkarılması ile yetinilmesi gerekirken kannuda belirtilen haller gerçekleşmediği halde duruşmanın kapalı yapılmasına karar verilmesi kanuna aykırıdır:

“…CMK.nun 200/1. maddesine göre; sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin veya bir tanığın gerçeği söylemesinden endişe edildiği durumlarda, sorgu ve dinleme sırasında hazır bulunan sanığın mahkeme salonundan çıkarılmasına karar verilebileceği, bunun yanında aynı Kanunun 182/2. maddesi uyarınca genel ahlak ve kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına karar verilebileceği nazara alındığında, 17/01/2014 tarihli oturumda sanık …’ın sorgusunun yapıldığı sırada CMK.nun 200. maddesi uyarınca işlem yapılıp sanık …’in duruşma salonundan çıkarılması ile yetinilmesi gerekirken, kanunda belirtilen haller gerçekleşmediği halde yasal olmayan gerekçe ile duruşmanın kapalı yapılmasına karar verilmesi suretiyle CMK.nun 182/2. maddesine aykırı davranılması…”  (Yargıtay 1. CD. 2016/5040 E. 2016/35380 K. 12/10/2016 T.)

“…CMK.nun 200/1 maddesine göre; sanığın yüzüne karşı suç ortaklarından birinin veya bir tanığın gerçeği söylemesinden endişe edildiği durumlarda, sorgu ve dinleme sırasında hazır bulunan sanığın mahkeme salonundan çıkarılmasına karar verilebileceği, sanık tekrar getirildiğinde, tutanakların okunacağı ve gerektiğinde içeriğinin anlatılacağı gözetilmeksizin, 23.03.2010 tarihli oturumda Murat Aslan’ın beyanının alındığı sanık ile birlikte salonda bulunan izleyicilerinde dışarı çıkartılması suretiyle CMK.nun 182/1 ve 200. maddelerine muhalefet edilmesi…”  (Yargıtay 1. CD. 2011/4382 E. 2011/5796 K. 10/10/2011 T.)

Daha yeni Daha eski