HAGB Uygulanması Maddesine Aykırılık

1-    Sanığa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediği sorulmadan HAGB kararı verildiği:

“…Sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri kararına karşı yapılan itiraz üzerine, Konya 4. Asliye Ceza Mahkemesi 2011/34 değişik iş sayılı kararında; CMK’nın 231/7. maddesinin 6008 sayılı Kanunun 7. maddesi ile değişik hükmüne göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesinin sanığın kabulüne bağlı olmasına karşın, sanıktan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediği sorulmadan bu hükmün uygulandığı gerekçesiyle itirazın kabulüne karar verilmesi üzerine mahkemece, duruşma açılmadan ve 25.07.2010 tarihinde yürürlüğe giren 6008 sayılı Kanun’un 7. maddesi ile değişik, 5271 sayılı CMK’nın 231. maddesinin 6. fıkra son cümlesinde yer alan, “sanığın kabul etmemesi halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez” hükmü uyarınca, sanıktan bu kurumun uygulanmasını kabul edip etmediği sorulmadan ek karar ile hüküm kurulması, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 4. CD. 2012/36248 E. 2014/2342 K. 28/01/2014 T.)

Daha yeni Daha eski