Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

1-    Özel hayata ilişkin olmayan, herkese açık fecebook profilinden kolaylıkla elde edilen fotoğrafların suç oluşturmadığı:

“…bahse konu fotoğrafın, katılanın herkese açık profilinden elde edildiği, bu fotoğraflara kolaylıkla ulaşılabildiği, fotoğrafın özel hayata ilişkin olduğuna dair bir iddiada da bulunulmadığı dikkate alındığında, özel hayata ilişkin olmayan, herkese açık facebook profilinden kolaylıkla elde edilen fotoğrafların, ilgilinin isim ve soyismi kullanılmadan, sadece başka bir facebook profilinde yayınlanması eyleminin suç olarak kabul edilemeyeceği..” (Yargıtay 12. CD. 2015/4349 E. 2016/5349 K. 30/03/2016 T.)

Daha yeni Daha eski