Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

1-    Bir hafta boyunca katılanı tehditle evde tutmanın hayatın olağan akışına uygun olmadığı:

“…Katılan K1 ile sanık K2 ‘ın sevgili oldukları, 01/12/2010 tarihinde sanığın ısrarı üzerine, katılanın, evini terkederek kendi rızasıyla sanık K2 ‘ın evine gittiği, 09/12/2010 tarihine kadar birlikte kaldıkları anlaşılmıştır. Her ne kadar katılan, kovuşturma aşamasında sanığın, bıçak tehdidiyle kendisini zorla kaçırarak evine götürdüğünü ileri sürmüş ise de, olay öncesinde katılan ile sanığın sevgili olmaları, 1 hafta boyunca katılanın tehditle tutulmasının, hayatın olağan akışına uygun olmaması ve katılanın aşamalardaki çelişkili beyanları dikkate alındığında, katılanın kendi rızasıyla sanığın evine giderek, yaklaşık 1 hafta kadar birlikte kaldıkları kanaat ve sonucuna varılmıştır…”  (Ankara BAM 17. CD. 2017/3017 E. 2019/125 K. 25/01/2019 T.)

2-    Mağdurenin aşamalardaki çelişkili anlatımları, soyut ve dosya kapsamıyla desteklenmeyen beyanları dışında delil bulunmadığı

“…Mağdurenin aşamalardaki çelişkili anlatımları, savunma, tanık ifadeleri ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında, mağdurenin soyut ve dosya kapsamıyla desteklenmeyen beyanları dışında sanıkların müsnet suçu işlediklerine dair cezalandırılmalarına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2015/4984 E. 2018/7077 K. 28/11/2018 T.)

“…Mağdurun aşamalardaki çelişkili beyanlarına, sanıkların savunmalarına, olayların intikal süresine ve tüm dosya kapsamına göre; mağdurun soyut ve çelişkili beyanları dışında sanıkların atılı suçları işledikleri hususunda cezalandırılmalarına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2018/4728 E. 2018/6569 K. 12/11/2018 T.)

“…Katılanın aşamalarda değişen çelişkili beyanları, savunma ile tüm dosya içeriği nazara alındığında, sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair katılanın soyut iddiası dışında cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2015/7883 E. 2018/7735 K. 25/12/2018 T.)

“…Olayın intikal şekli ve zamanı, savunma, mağdure ile müştekinin aşamalardaki çelişkili ifadeleri ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, müştekinin soyut ve dosya kapsamıyla desteklenmeyen beyanları dışında sanığın cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek müsnet suçlardan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2017/9161 E. 2018/2330 K. 29/03/2018 T.)

“…Mağdurenin aşamalardaki çelişkili ifadeleri, adli muayene raporları, savunma, tanıklar … ile …’in anlatımları olay yerinin özellikleri ve tüm dosya içeriği nazara alındığında sanığın, mağdurenin rızasıyla gittikleri emlak dükkanında eylemlerini rızası dışında gerçekleştirdiğine dair mağdurenin tutarsız ve soyut beyanları dışında mahkûmiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek atılı suçlardan beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2017/2698 E. 2018/1932 K. 15/03/2018 T.)

“…Olayın intikal zamanı, mağdurun aşamalardaki çelişkili anlatımları, savunma ile tüm dosya içeriği nazara alındığında, mağdurun soyut beyanları dışında sanığın atılı suçları işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2019/1432 E. 2019/10992 K. 23/09/2019 T.)

3-    Olayın 2 yıl sonra intikal etmesi, katılanın aşamalardaki çelişkili beyanları, soyut ve herhangi bir delille desteklenmeyen beyanları dışında delil bulunmadğı

“…Olayın iki yıl sonra intikal etmesi, katılanın aşamalardaki çelişkili beyanları, savunma, tanık ifadeleri ile tüm dosya içeriği nazara alındığında, katılanın soyut ve herhangi bir delille desteklenmeyen beyanları dışında, sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2018/7669 E. 2020/1735 K. 04/03/2020 T.)

4-    Olayın 1 ay geçtikten sonra şikayete konu yapılması, mağdurenin başka delillerle desteklenmeyen soyut ve çelişkili beyanları dışında delil bulunmadığı

“…Katılan mağdurenin aşamalardaki ifadeleri, savunma, tanık beyanları, olayın yaklaşık bir ay geçtikten sonra şikayete konu yapılması ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında, mağdurenin başka delillerle desteklenmeyen soyut ve çelişkili beyanları dışında, sanığın müsnet suçları işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2016/6780 E. 2020/534 K. 20/01/2020 T.)

5-    Olayın intikal şekli ve zamanı, mağdurun aşamalardaki çelişkili beyanları, arada geçimsizlik olduğu yönünde savunmalar, soyut iddia dışında delil elde edilemediği

“…Olayın intikal şekli ve zamanı, mağdurun aşamalardaki çelişkili beyanları, müştekiler Ali ile Sevim’in ifadeleri, suça sürüklenen çocuğun mağdurun babasına ait dükkanı devir almaları nedeniyle aralarında geçimsizlik olduğu yönündeki inkar içerikli savunmaları ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı suçları işlediğine dair soyut iddia dışında cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2015/4727 E. 2019/549 K. 30/01/2019 T.)

6-    Mağdurenin, ailesinin baskı ve şiddet uygulayacağından korktuğu için olayı farklı şekilde anlatması, aşamalarda çelişkili, tutarsız ve beyanlar dışında delil bulunamadığı

“…Suç tarihinde on yedi yaşı içerisinde bulunan mağdurenin soruşturma ifadesinden bir ay kadar önce internette tanıştığı sanıkla bir kaç kez buluşmasının ardından şikayet tarihinde beraber yürüdükleri sırada kendilerini gören erkek kardeşinin durumu anlattığı annesi tarafından sıkıştırılınca sanığın kendisini rahatsız ettiğini belirtmesi üzerine şikayette bulunulması, mağdurenin aşamalarda çelişkili ve tutarsız beyanlarda bulunup, 17.06.2011 tarihli dilekçesinde de kardeşinin, annesine durumu söylemesi üzerine ailesinin baskı ve şiddet uygulayacağından korktuğu için kolluk ve mahkemede olayı farklı şekilde anlattığını açıklaması ve tüm dosya içeriğine göre sanığın, eylemlerini cebir, tehdit veya hileyle gerçekleştirdiğine dair mağdurenin çelişkili ve soyut beyanları dışında cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek atılı suçlardan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2016/1740 E. 2020/1059 K. 11/02/2020 T.)

7-    Mağdurenin olaydan 2 gün sonra şikayetçi olması, durumunu rahatlıkla çevreye bildirme imkanı olduğu halde yardım istememesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, aşamalardaki çelişkili, tutarsız ve soyut anlatımlarından başka delil bulunmadığı

“…Mağdure beyanları, sanıkların aşamalardaki istikrarlı savunmaları ve tüm dosya kapsamına göre; mağdure ile sanık Aydın’ın yaklaşık 1 yıldır arkadaş oldukları, olay tarihinde buluştukları ve sanığın evine gittikleri, yakınlarının mağdurenin sanıkla birlikte olduğunu öğrenmeleri üzerine bulunduğu yere gidip mağdureyi alıp götürmeleri şeklinde gerçekleşen olayda, mağdurenin olaydan iki gün sonra şikayetçi olması, sanıkla birlikte gündüz vakitlerinde belediye otobüsüyle sanığın evine giderken durumunu rahatlıkla çevreye bildirme imkanı olduğu halde hiç kimseden yardım istememesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı, mağdurenin zorla tutulduğuna dair aşamalardaki çelişkili, tutarsız ve soyut anlatımlarından başka hiçbir delil bulunmadığı halde, mağdurenin dosya kapsamına ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyen beyanlarına itibar edilerek sanıkların atılı suçlardan beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2011/13738 E. 2013/8788 K. 09/09/2013 T.)

Daha yeni Daha eski