1-    Suçun niteliği itibariyle uzlaşma kapsamında bulunmasına rağmen sanık ve katılan arasında uzlaştırma girişiminde bulunulmaması:

“…Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılığının 18/11/2016 tarih, 2016/289 Esas sayılı iddianamesi ile Hakaret suçundan TCK’nın 125/1, 125/4 ve 53. maddeleri uyarınca açılan kamu davası ile ilgili olarak yapılan yargılama sonucunda sanığın mahkumiyetine karar verilmişse de, atılı suçun niteliği itibariyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253. maddesi uyarınca uzlaşma kapsamında bulunması, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında sanık ve katılana uzlaşma hükümlerinin hatırlatılması zorunluluğuna uyulmaksızın hüküm kurularak savunma hakkının kısıtlanması, ayrıca hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nın 253/1. maddesi uyarınca sanık ve katılan arasında uzlaştırma girişiminde bulunma zorunluluğunun bulunması, Yasaya aykırı…”  (Ankara BAM 6. CD. 2017/2296 E. 2017/2322 K. 18/07/2017 T.)

2-    Ön ödemeye tabi suç için sanığa önödeme önerisinde bulunulmaması:

“…Kriminal rapora göre 6136 sayılı Kanun kapsamında olduğu anlaşılan 30 adet mermiyi aracında bulunduran sanığın eylemi, suç tarihinden sonra, 02/12/2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile değişik TCK’nun 75.maddesi uyarınca ön ödemeye tabi 6136 sayılı Kanunun 13/4.maddesi kapsamında kalan pek az sayıda mermi bulundurma suçunu oluşturduğu halde, savunma hakkı kısıtlanacak şekilde sanığa önödeme önerisinde bulunulmadan mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Samsun BAM 5. CD. 2017/1360 E. 2017/1336 K. 18/07/2017 T.)

Daha yeni Daha eski