Şantaj

1-    Sanığın bilgisayarında yapılan inceleme sonucu katılana ait müstehcen görüntülere rastlanılmadığı, tanıkların görgüye dayalı bilgilerinin olmadığı

“…Dosya kapsamına göre; sanığın, bir dönem birlikte olduğu katılanın kendisinden ayrılması üzerine birlikteliklerini devam ettirmediği takdirde müstehcen görüntülerini internette yayımlayacağından bahisle tehdit ederek şantajda bulunduğu, daha sonra görüntüleri yayımladığı iddia edilen olayda, sanığın bilgisayarında yapılan inceleme sonucu katılana ait müstehcen görüntülere rastanılmaması ve resimlerin yayımlandığı iddia edilen facebook adreslerine ilişkin herhangi bir tespit yapılamaması, aradan geçen süre nedeniylede yeni teknik delil elde edilme imkanının bulunmayışı, tanıkların şantaj suçuna ilişkin görgüye dayalı bilgilerinin olmadığı, katılanın anlatımına göre bilgi sahibi olmaları bir bütün halinde değerlendirildiğinde sanığın cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından, yerel mahkemece sanık hakkında beraat kararı verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir…”  (Yargıtay 12. CD. 2016/6241 E. 2017/6503 K. 20/09/2017 T.)

2-    Mağdurenin delillerle desteklenmeyen soyut beyanları dışında delil bulunmadığı

“…Tüm dosya kapsamına göre, sanığın, mağdurenin tekrardan erotik show ve fuhuş yapmasını sağlamak amacıyla çıplak fotoğraflarını yayma şeklinde şantaj eyleminde bulunduğuna dair mağdure beyanından başkaca cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, atılı suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2013/11278 E. 2015/11009 K. 25/11/2015 T.)

“…Sanığın istikrarlı savunmaları ve tüm dosya içeriğine göre, mağdurenin aşamalarda herhangi bir delille desteklenmeyen soyut beyanları dışında sanığın cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek atılı suçlardan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2015/9801 E. 2019/12380 K. 12/11/2019 T.)

“Sanık …’e yükletilen şantaj eyleminden kurulan mahkumiyet hükmünün temyizinde ise;

Sanığın aşamalarda ısrarla üzerine atılı suçlamayı kabul etmemesi ve katılan … Arslan’ın soyut iddiaları dışında sanık hakkında her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığının anlaşılması karşısında, sanığın beraati yerine yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 2016/1063 E. 2020/3366 K. 17/02/2020 T.)

“…Katılanın, kendisine yönelik sanığın şantaj eyleminde bulunduğunu beyan etmesi, sanığın ise suçu kabul etmemesi karşısında; sanığın şantaj suçunu işlediğine ilişkin soyut iddia dışında hangi delillere dayanıldığı gösterilmeden ve katılanın anlatımlarına ne suretle üstünlük tanındığı açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 4. CD. 2014/31076 E. 2018/18961 K. 05/11/2018 T.)

“…Katılanın, kendisine yönelik sanığın şantaj eyleminde bulunduğunu beyan etmesi, sanığın ise suçu kabul etmemesi karşısında; sanığın şantaj suçunu işlediğine ilişkin soyut iddia dışında hangi delillere dayandırıldığı gösterilmeden ve katılanın anlatımlarına ne suretle üstünlük tanındığı açıklanmadan, yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 4. CD. 2014/3409 E. 2016/8983 K. 04/05/2016 T.)

“…Sanığın, katılanın kendisinden boşandığı takdirde çıplak görüntülerini internette yayımlayacağından bahisle tehdit edip şantajda bulunduğu, daha sonra söz konusu resimleri tanıklara gösterdiği iddia edilen olayda, katılanın soruşturma aşamasında dosya arasında bulunan çıplak bayan resimlerinin kendisine ait olmadığına dair beyanı, tanık …’in sanık tarafıdan gösterilen resimdeki bayanın yüzünü görmediğine dair beyanı karşısında sanığın atılı suçlardan cezalandırılmasına yeterli katılanın soyut beyanı dışında, her türlü şüpheden uzak, kesin, somut delil bulunmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı…”  (Yargıtay 12. CD. 2016/11349 E. 2017/8236 K. 01/11/2017 T.)

3-    Mağdurenin aşamalrda değişen çelişkili ifadeleri, şantaj mesajlarının silinmesinden dolayı içeriklerinin despit edilemediği

“…mağdureye gönderildiği iddia edilen şantaj mesajlarının silinmesinden dolayı içeriklerinin tespit edilememesi ve tüm dosya kapsamı nazara alındığında sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2015/6739 E. 2019/13030 K. 04/12/2019 T.)

4-    Katılanların ve tanıkların soyut ve yanlı beyanları dışında delil bulunmadığı

“…Dosya kapsamı ve sanığın soruşturmanın başından beri inkara yönelik savunmalarına göre, katılanın yakın arkadaşlarının, sanığın evinde bulundukları zaman sanığın katılan ile çektikleri müstehcen görüntüleri göstererek katılanın arkasından konuşmaya devam etmesi durumunda yayımlayacağını söyledikleri ancak bu durumu katılana anlatmadıkları olayın uzun zaman önce olduğunu beyan ettikleri, ayrıca katılanların tanık olarak bildirdikleri … isimli tanığın açık adres ve bilgilerini vermeyip mahkemece dinlenilmesini sağlamamaları karşısında, sanığın cezalandırılmasına yeterli katılanların ve tanıkların soyut ve yanlı beyanları dışında her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından yerel mahkemece tanıkların beyanlarına itibar edilmemesinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki bozma görüşüne iştirak edilmemiştir.

Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılanlar vekilinin usul kanuna aykırı karar verildiğine ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, beraate ilişkin hükmün isteme kısmen uygun olarak ONANMASINA…”  (Yargıtay 12. CD. 2016/7629 E. 2018/1157 K. 07/02/2018 T.)

Daha yeni Daha eski