Segbis Kayıtlarının Eksikliği

1-    Sanığın savunmasının kayıtlara geçmediği:

“…1/07/2019 tarihli birinci celsede ilgili SEGBİS çözüm tutanağı ve SEGBİS kaydını içeren CD kapsamı incelendiğinde, sanığın ilk savunması alındığı sırada sesinin kapatılması nedeniyle ilk savunmasının kayıtlara geçmediği, sanığın ilk savunmasındaki beyanlarının denetime imkan sağlayacak şekilde dosya içerisine alınması gerektiğinin gözetilmemesi…”  (Yargıtay 16. CD. 2020/3242 E. 2020/5486 K. 11/11/2020 T.)

2-    Son oturumda, müdafiinin savunmasının tutanağa geçirilmediği:

“…Son oturumda hazır bulunan sanıklar savunmanına esas hakkında savunması ve mütaalaya karşı diyecekleri sorulmasına karşın, tutanağa geçirilmemesi suretiyle 5271 sayılı CMK’nın 216. Maddesine aykırı davranılması…”  (Yargıtay 6. CD. 2007/24080 E. 2009/16845 K. 17/12/2009 T.)

3-    Son celseye ait SEGBİS kayıtlarının ve çözüm tutanağının dosyaya konulmadığı:

“…Son celseye ait SEGBİS kayıtlarının ve çözüm tutanağının Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde dosyaya konulmaması, Bozmayı gerektirmiş…”  (Yargıtay 16. CD. 2019/2786 E. 2019/7052 K. 19/11/2019 T.)

“…Sanık hakkında hükmün verildiği 26.04.2019 tarihli 6. celsede, sanık ve müdafiine mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları ve esas hakkında savunmaları ile sanığa son sözünü söylemesi için mahkemece söz verildiği, duruşma tutanağına göre beyan ve savunmaların SEGBİS ile kaydedildiğinin anlaşılması karşısında, son celseye ait SEGBİS kayıtlarının ve çözüm tutanağının Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde dosyaya konulmaması, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 16. CD. 2019/10873 E. 2020/685 K. 04/02/2020 T.) “…Son celseye ait SEGBİS çözüm tutanağının Yargıtay denetimine olanak verecek şekilde aslı veya onaylı örneklerinin dosyaya konulmaması…”  (Yargıtay 16. CD. 2018/5005 E. 2018/5593 K. 28/12/2018 T.)

Daha yeni Daha eski