Tehdit

1-    Sanığın fotoğrafıyla kamera görüntüsünün karşılaştırılması sonucu düzenlenen ATK ve Emniyet Genel Müdürlüğü uzman raporlarında, kuşkuya yer vermeyecek şekilde kesin tespit yapılamadığından sanığın beraati gerekir:

“…05.2011 tarihli olayda sanığın mukayeseye elverişli fotoğrafları ile dosya içerisinde bulunan olay gününe ait fotoğraf ve kamera görüntülerinin karşılaştırmalı incelemesi neticesinde Adli Tıp Kurumu ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen uzmanlık raporunda, görüntülerdeki şahsın sanık olup olmadığı konusunda kuşkuya yer vermeyecek şekilde kesin tespit yapılamadığının bildirildiği nazara alındığında beraatı yerinde yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi…” (Yargıtay 16. CD. 2019/3177 E. 2019/5053 K. 18/07/2019 T.)

Daha yeni Daha eski