Günümüzde Müslümanların dünyanın geri kalanı tarafından dışlanmalarını ve etkisiz kalmalarını isteyen İngiliz derin devletinin en önem verdiği stratejilerinden biri, İslam ülkelerini, insanları mutlu eden birçok faaliyetin yasak kılındığı, mutsuz, kaba ve zevksiz toplumları barındıran yerler gibi göstermektir. Özellikle 11 Eylül saldırılarının ardından tüm İslam alemini hedef alan saldırılara zemin ve gerekçe olarak da bu durum gösterilmek istenmiş, İslam coğrafyası sürekli terör ve şiddet oluşturan geri kalmış, kültürü ve görgüsü zayıf, kadın düşmanı, ancak bombalanarak hizaya sokulabilecek bir alan olarak gösterilmek istenmiştir.

İşte Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları bu stratejiye karşı da mücadele vermişler, yaşantılarıyla Müslümanların modern dünyadan kopmuş şekilde yaşamayan insanlar olduğunu göstermeye çalışmışlardır. Özellikle A9 TV’deki programlarda yansıtılan, müziğin, dansın, dekoltenin, şık giyimli bayan ve erkeklerin bulunduğu ortamlar Müslümanların Kur’an’a uyarak da modern bir hayatı yaşayabileceklerini gösterme amacıyla oluşturulmuştur. Söz konusu programlar tüm Müslümanları A9 TV ekranına yansıyan tarzda bir hayat yaşamaya yönlendirme amaçlı değil, batı ülkelerine İslam’ın sosyal hayatı kısıtlayan bir din olmadığını gösterme amaçlı bir karşı stratejiden ibarettir.

Nitekim Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Mehmet Görmez de piercingi olan dövmesi olan modern gençlere müdahale edilmemesi bilakis kalbine ruhuna hitap edilmeleri yönünde tavsiyelerde bulunmuştur. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları da yayınlarda ultramodern bir görüntü sergileyerek gençlerin, modern kesimin kalbine ruhuna hitap etmeyi hedeflemiş ve kendileri gibi modern görüşte kişilerin de çok rahat İslam’ı yaşayabileceğini göstermişlerdir.


İngiliz derin devleti Türkiye’nin modern anlayışa sahip bir toplum olmasına karşıdır. Hatta toplumumuz içinde bu anlayışa sahip hiçbir kesimin kalmasını istememektedir. İslam aleminin en güçlü ülkesi olan Türkiye’deki modern görünümlü Müslümanların, İslam’ı tam anlamıyla tanımayan, bu yüzden de İslam’dan uzaklaşan batı ülkeleri için güzel örnek teşkil edeceklerini çok iyi bildiğinden ülkemizde geleneksel din anlayışının kuvvetlenmesi ve farklı görüşteki insanları baskı altına alması için var gücüyle çalışmaktadır. İngiliz derin devleti açısından geleneksel din anlayışının Türkiye’de güçlenmesi hem Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ak Parti’nin dünya çapında yanlış tanınması hem de Türkiye’nin batıya asla adapte olamayacak bir ülke olduğu yönünde yanlış bir kanaatin oluşturulması açısından önemlidir.

İngiliz derin devleti ve uzantıları tarafından diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de geleneksel din anlayışının desteklenmesindeki önemli sebeplerden biri, AK Parti’nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizdeki insanların en az yarısı tarafından asla benimsenmemesini sağlamaktır. İngiliz derin devleti sahil kesimlerimizin geleneksel İslam’ı savunan bir iktidarı asla desteklemeyeceğini bildiğinden özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızı modern dünya görüşünü benimsemiş insanlarımıza karşı biri gibi gösterecek propagandalara başvurmaktadır.

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları bu karanlık planı bozmak amacıyla, yani modern ve dindar insanların da Türkiye’de çok rahat yaşayabildiklerini gösterebilmek adına A9 TV’deki canlı yayınlarda dekolte, dans, makyaj gibi unsurları ön plana çıkarmışlardır. Böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin her görüşten insana saygı gösterdiğini, hiçbir vatandaşımızı veya topluluğu inançları ve yaşam biçimi nedeniyle baskı altına almadığını ispatlamak istemişlerdir. Bazı İslam ülkelerinde en doğal haklardan bile mahrum bırakılan kadınların Türkiye’de özgür olduklarını, hiçbir engellemeye maruz kalmadıklarını, diledikleri gibi yaşadıklarını somut şekilde dünyaya göstermeye çalışmışlardır.

Önyargısız ve dikkatli şekilde düşünüldüğünde tüm bunların elbette ki devletimizin, milletimizin ve hükümetimizin menfaatine çalışmalar olduğu hemen görülmektedir. Nitekim hangi görüşte olurlarsa olsunlar insanların özgürce yaşamaları, hayattan zevk alabilecekleri helal nimetlerden faydalanabilmeleri, toplumu geren baskıların ortadan kalkması aklı başında herkesin arzusu ve hedefidir. Diğer taraftan ülkemizde AK Parti iktidarının güçlenmesi de, devletimizi bölmek, milletimizi birbirine düşürmek isteten odakların başarısızlığa ulaşması için gereklidir. Dolayısıyla Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları bu hedefleri açısından önem teşkil eden dans, dekolte, makyaj, sanat gibi unsurlardan da faydalanmışlar, böylelikle İslam ve Türkiye aleyhindeki oyunları bozmaya gayret etmişlerdir.


Daha yeni Daha eski