Mahkeme heyeti 05.08.2020 tarihli duruşmada verdiği ara kararla 14 mağdur, 35 müşteki ve 7 tanığı dinlemekten vazgeçmiştir. Bunların tamamı hazırlık aşamasında ifadesi alınmış olup aynı zamanda iddianamede müşteki veya tanık olarak gösterilmiş kişilerdir. Mahkemece dinlenmeyen kişiler şu şekildedir:

 

Mağdurlar; Bekir Kaplan, Bircan Bali, Fethi Fahri Kaya,Hacı Özkan, Kurtcebe Tarık Işık, Mahmud İsmailoğlu, Mehmet Tunç, Mustafa Ekici, Mütat Çomaklı, Osman Altınışık, Sema Nur Keleş, Tufan Köse, Ufuk Sevim, Uğur Coşkun.

Müştekiler; Arzu Manav, Ayda Pars Baştuğ, Azime Arık, Bilal Orun, Büşra Bürke, Çağla Tezcan, Cahide Nursu Palak, Doğan Kasadolu, Engin Yorulmaz, Esma Bozkurt, Fatma Ömür Abacı, Fevzü Bektaş, Funda Akış, Halim Şahin, Handan Terzi, Hikmet Koç, Hümeyra Nur Yavuz, İsa Tatlıcan, Köksal Kadıoğlu, Koray Kılıç, Mehmet Adil Akpolat, Mehmet Necdet Akyüzalp, Merve Tezel, Mücahit Öztürk, Mustafa Kemal Gül, Nadir Taşkın, Necla Özilter, Ömer Çelenlioğlu, Ömür Bektaş, Onur Bektaş, Ranim Trabelsi, Saber Mohammad Valipor, Seda Işıldar, Tanser Açıkgöz, Yılmaz Kuruca.

Tanıklar; Aycan Mamati, Eda Alataş, Ezgi Öngören, Fulya Kandemir, Hacer Çakan, Nilsel Öztop, Osman Caner Taslaman.

 

Mahkeme heyeti bu kişileri davetiyeye rağmen duruşmaya gelmedikleri gerekçesiyle dinlemekten vazgeçmiştir. Halbuki bu bir gerekçe değil “bahanedir”. Mahkeme heyeti yargılamayı hızlı yürütmek ve alalacele karar verebilmek adına bu kişileri dinlemekten vazgeçmiştir. Bu kişilerin tamamının adresleri, iş yerleri vs bellidir. Bir kısmı kamuoyunun tanıdığı her gün televizyon ekranlarında olan, bir kısmı medya veya kamusal görevlerde çalışan, bir kısmı diğer müştekilerin çok yakın akrabaları olan kişilerdir. Özetle mahkeme heyeti gerekli özen ve önemi vermeden bu kişilerin tamamını tek bir ara kararla dinlemekten vazgeçmiştir. Ancak buna rağmen bu kişilerin iddiaları hakkında mahkumiyet cezalarına hükmetmiş, ifadelerini de mahkumiyet hükmüne esas almıştır.

Ayrıca iddianamede gösterilen kişiler haricinde mahkeme heyeti tanık sıfatıyla dinlenmesine resen karar verdiği Ayfer Ünnü, İbrahim Halil Aygüner, Ayhan Bedir, Fatma Arslan isimli kişileri dinlemekten de aynı haksız gerekçelerle rücu etmiştir. Halbuki dinlenmeyen toplam 60 kişinin her birinin davaya konu iddialar bakımından görgüye ve bilgiye dayalı tanıklıkları olduğu kabul edilmiş, bir kısmı şikayetçi olmuş ve -resen dinlenmesi talep edilip sonrasında rücu edilen 4 kişi hariç- 56 tanesi iddianamede taraf olarak gösterilmiştir. Mahkeme heyeti tüm mağdur, müştekilerin ifadelerini CMK m.236 yollamasıyla tanık olarak almıştır. Ancak davanın gerçek tanıklarını dinlemekten imtina etmiştir. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararları hazırlık aşamasında ifadesi alınan kişilerin mahkeme huzurunda dinlenmemesini CMK m.289/1-h kapsamında savunma hakkının kısıtlanma nedeni olarak kabul etmiş ve kararın bozulmasına hükmetmiştir.

“...Tanıklardan Osman DEMİRKOL'un soruşturma evresindeki beyanlarının esasa müessir nitelikte bulunduğunun anlaşılmış olmasına karşın kovuşturma evresinde dinlenilmemesi,

...Kovuşturma evresinde dinlenmesinden sarfınazar olunan ve sıfatı esasen tanık olup şikayetçi sıfatı ile dinlenen Murat PEKMAZCİ'nin özellikte zararın miktarı, verilen zararın yeni yada eski zarar olup olmadığı, suç konu yerin konut yada işyeri veya eklenti olup olmadığı, mahallin suç zamanında kullanılmayan boş yer olup olmadığı hususlarında dinlenmesi gerektiğinin gözetilmeyerek dinlenmesinden vazgeçilmiş olması…”  (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. CD, 2017/1902 E. 2017/1974 K. 19/07/2017 T.)  (Aynı mahiyette: İstanbul BAM 6. CD, 2017/1874 E. 2017/1982 K. 19/07/2017 T.)

“…Mahkemece sanık hakkında TCK'nun 43. Maddesinin uygulanmasına gerekçe olarak gösterilen Ahmet KIRAÇ adına düzenlenmiş sahte kimliği kullanan tanık Celil Unatın'ın soruşturma aşamasında verdiği beyanı ile yetinildiği, tanık hakkında ayrıntılı adres araştırması yaptırılmadan ve bu kişi hakkında kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak ve ayrıca belgede sahtecilik yapmak suçlarından yürütülen soruşturma ve açılan kamu davası bulunmasına rağmen bu dosyaların getirtilerek incelenip adresinin tespiti cihetine gidilmediği, ilk celsede tanığın dinlenmesi yönündeki ara karardan vazgeçilerek hazırlık aşamasında alınan ifadesinin okunulması ile yetinildiği, belirtilen dosyaların getirtilip incelenerek ve tanık hakkında ayrıntılı adres araştırması yaptırılarak adresinin tespiti ile ifadesinde ismi geçen İlyas isimli şahsın sanık İlyas olup olmadığının tespiti ile sonucuna göre değerlendirme yapılması gerektiğinden bu yönüyle sanık ve sanık müdafisinin istinaf talebi yerinde görülerek CMK'nın 289/1-h. maddesi uyarınca CMK'nın 280/1-b maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA…”  (Antalya BAM 5. CD, 2016/9 E. 2016/12 K. 30/09/2016 T.)

               

“…Kolluğun tanık dinleme yetkisinin bulunmaması karşısında, suçun sübutu açısından önemli olan ve soruşturma aşamasında kolluk tarafından bilgi alma tutanağı ile beyanları alınan Metin Çelikel ve İsmail Bozbayır'ın, duruşmada dinlenmeleri gerektiği gözetilmeksizin, yasal koşullar oluşmadığı halde beyanlarının okunarak hükme esas alınması

Sanığın twitter hesabı olduğunu kabul etmemesi ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 09.03.2017 tarihli tespit raporunda herhangi bir sosyal medya hesabının tespit edilemediğinin bildirilmesi karşısında; söz konusu twitter hesabının sanık tarafından kullanıldığının usulüne uygun şekilde teknik verilerle belirlenmesi gerektiği gözetilmeden 07.11.2016 tarihli sosyal medya araştırma tutanağı ile yetinilmesi suretiyle; Eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 16. CD, 2018/4 E, 2018/1470 K, 16.04.2018 T.)


⬅️

2.12 - MAHKEME HEYETİ TEVSİİ TAHKİKAT TALEPLERİ OLUP OLMADIĞINI TARAFLARA SORMAMIŞ, TÜM TANIK DİNLETME TALEPLERİNİ HAKSIZ GEREKÇELERLE REDDETMİŞ, HUZURA GELEN TANIKLARI DAHİ DİNLEMEMİŞTİR
➡️

2.14 - MAHKEME HEYETİ, ARAMA-EL KOYMA TEDBİRLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE SANIKLAR ALEYHİNE UYGULANAN KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN KARARLAR MAHKEME HUZURUNA GETİRİP OKUMAMIŞ,  HUKUKA UYGUNLUĞU HAKKINDA KAMU DAVASININ TARAFLARINCA TARTIŞILMASINI SAĞLAMAMIŞ VE HUKUKA AYKIRILIK İDDİALARINI GÖRMEZDEN GELEREK HÜKMÜNE ESAS ALMIŞTIR. 


Daha yeni Daha eski