Bilindiği üzere “teşhiş” bir kolluk işlemidir ve özellikle cinsel saldırı gibi suç isnatlarında maddi hakikate ulaşabilmek adına büyük öneme sahiptir. Bu nedenle usule uygun bir fotoğraf teşhis işleminin nasıl yapılması gerektiği  PVSK ek 6. maddede açıkça düzenlenmiştir.Buna göre PVSK ek madde 6 şu şekildedir: “Şüphelinin fotografı üzerinden de teshis yaptırılabilir. Ancak tek bir fotograf veya aynı kisinin farklı fotografları üzerinden teshiş yaptırılamaz. Degisik kisilerin fotograflarının aynı büyüklük ve özellikte olmaları gerekir”

Dosyamızın hazırlık aşamasında kollukça yapılan fotoğraf teşhis işlemlerinin ve nihayetinde oluşturulan teşhis tutanaklarının tamamı hukuka aykırı olup aynı zamanda içerik itibariyle de sahtecilikler içermektedir. Nitekim müştekilerin emniyet ifadeleri ile fotoğraf teşhisleri arasındaki toplamda binleri geçen sayıdaki çelişkiler dediklerimizi teyit etmektedir. Tüm bunlar dava dosyasına tarafımızca birçok kez sunulmuş olduğundan şimdilik tekrarlamayacağız. Ancak bu aşamada bahsetmek istediğimiz husus mahkeme heyetinin duruşmalar sırasında hukuka aykırı olarak fotoğraf teşhisleri yaptırdığıdır.

Örneğin; müşteki Hande Nur Ünal emniyet ifadesinde güya Yasin Kaya isimli sanıkla cinsel ilişkiye girdigini iddia etmiş ancak diğer sanık Yasin Göker’den ifadesinde hiç bahsetmemiştir. Ancak iddianamede savcılık tarafından isim karışıklıgı yapılmış ve müştekinin Yasin Kaya'ya dair iddiaları sehven Yasin Göker'e ait bölüme de yazılmıştır (iddianame sayfa 1880). Müşteki emniyette yaptığı teşhis işleminde de Yasin Göker'i teşhis etmemiştir.

Müştekinin 07.08.2020 tarihli mahkeme ifadesinde, mahkeme başkanı Yasin Göker'le ilişkisi olup olmadığını sormuştur. Müşteki ise cevaben, “bir ilişkisi olmadığını ve hatta Yasin Göker'i hatırlamadıgını” söylemiş sonrasında ise "ifademde söylemişsem dogrudur" diyerek tevil yoluna gitmiştir. Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşma devam ederken sözlü talimat vermiş ve kalem personeli tarafından Yasin Göker'in fotoğrafı duruşma salonundaki perdeye yansıtılmıştır. Mahkeme başkanı ekrandaki kişinin Yasin Göker olup olmadığını müştekiye sormuştur. Müşteki ise “evet” cevabını vermiştir. Ancak mahkeme heyetince yapılan bu işlem hukuka aykırıdır. Çünkü ekranda Yasin Göker’in sadece tek bir tane fotoğrafı gösterilmiş, başka hiçbir fotoğraf gösterilmemiştir.

 

Yine benzer bir uygulama 20.08.2020 tarihli duruşmada müşteki Elif Baylan'ın dinlenmesi esnasında yaşanmıştır. Bu kez mahkeme heyeti müstekiye sanık Bora Yıldız'ın üç adet fotografını göstermiş ve “Bora bu mu” diye sormuştur. Müştekinin “hatırlamıyorum” demesine rağmen ısrarla aynı soru tekrarlanmıştır. Sadece Bora Yıldız’a ait 3 ayrı fotoğrafın gösterilerek hatırlamadığını söyleyen kişiye ısrarla sorulması hukuka aykırıdır.


⬅️

2.17 - MAHKEME HEYETİ ZORUNLU MÜDAFİİ HAZIR BULUNMAYAN SANIKLARIN SAVUNMASINI ALMIŞTIR. 
➡️

2.19 - MAHKEME HEYETİ BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİİ AV. EŞREF NURİ YAKIŞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ VE AÇILAN DAVAYI HUZURDAKİ DOSYA İLE BİRLEŞTİRMİŞTİR. BU SAYEDE DİĞER SANIK AVUKATLARI ÜZERİNDE BASKI KURMAYI HEDEFLEMİŞTİR 


Daha yeni Daha eski