Dünyadaki tüm insanları Allah’ın yolundan alıkoymak isteyen, birçok etkin Müslümana olduğu gibi Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına da yıllardır komplolar kuran güç İslam literatüründe “Deccaliyet” olarak tanımlanan şeytani yapılanmadır. Bu nedenle Sayın Adnan Oktar 40 yıldır sürdürdüğü imani çalışmaları ve kültürel faaliyetlerinde “Deccal” konusuna hep dikkat çekmiştir. Müslümanların “Deccal” adı verilen kişiye ve yapılanmasına karşı çok dikkatli olması gerektiğini, Deccaliyetin özellikle Müslümanlar arasındaki farklılıkları çatışma konusu yaparak İslam alemini güçten düşürmeye çalıştığını sıkça vurgulamıştır.

Bununla birlikte Sayın Adnan Oktar uzun yıllardır yaptığı araştırmaların sonunda fark ettiği bir gerçeği 2015 yılının sonlarından itibaren dile getirmeye başlamış, “Deccaliyet” olarak tanımlanan şeytani yapılanmanın “İngiliz derin devleti” olduğunu açıklamıştır. İngiliz derin devletinin dünyada dinsizliği hakim kılmaya çalıştığını, bu amaçla evrim teorisini her yerde empoze ettiğini, ele geçirmek istediği toplumlar için savaşlar çıkardığını, fakirliği, iç çatışmaları ve adaletsizliği yaygınlaştırdığını söylemiştir. Yani Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına komplo kuran esas yapılanma olan Deccaliyet, Anglosakson ırkının dünyada hakimiyet elde etmesi için yüzyıllardır faaliyette bulunan, geçmişte dünyanın büyük bölümünü sömürgeleştiren İngiliz derin devletidir. (İngiliz derin devleti hakkında detaylı bilgi için: https://docplayer.biz.tr/166041330-Ust-akil-ingiliz-derin-devletinin-icyuzu.html)

Deccaliyet ve İngiliz derin devleti arasındaki ilişkiyi tespit eden Sayın Adnan Oktar’ın konuyla ilgili açıklamalarından hazırlanan 2 cilt eser internete ücretsiz olarak yüklendiği gibi birçok ülkenin önde gelenlerine de postayla ulaştırılmıştır. Bu noktada komplocuların Av. Eser Çömlekçioğlu imzalı kitapta yürüttükleri algı operasyonunu inandırıcı kılmak için Sayın Adnan Oktar’ın İngiliz derin devletini güya 2018’de anmaya başladığı, yani operasyon nedeniyle sahte düşman ürettiği yönündeki iddialarının da asılsız olduğunu belirtmemiz gerekir. Nitekim kitabın 116. sayfasında konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiştir:


Bu iddia komplocuların gerçek dışı mantıklarla Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına saldırdığının bir delilidir. Çünkü, https://www.youtube.com/watch?v=weq8ymnu9aw adresindeki “Dünya Derin Devleti Deccaliyetin Beyni olan İngiliz Derin Devleti Tarafından Yönetilmektedir” başlıklı ve 07.01.2016 tarihli videoda da görüldüğü gibi Sayın Adnan Oktar operasyondan yıllar önce de İngiliz derin devleti tehlikesinden bahsetmektedir.

Özetle, İngiliz derin devleti bu gelişmelerin ardından Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubundan ayrılan husumetli bazı kişileri kontrolü altına alarak, devlet kurumlarındaki küçük bir grup uzantılarının da yardımıyla yeni bir komployu yürürlüğe koymuştur. Bu komployla Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının tutuklanıp hapse atılmaları için her türlü hukuksuzluğa başvurulmuştur. Özellikle televizyon, gazete, sosyal medya platformları, kitap gibi kitle iletişim araçlarının aktif olarak devreye sokulmasını gerektirecek psikolojik algı operasyonları yürütmüştür. Birçok insan da söz konusu psikolojik algı operasyonlarının etkisi altına girmiş, varlığına bile inanmadıkları İngiliz derin devletinin birer neferi haline gelmiştir. İşin gerçeği şudur ki, Adnan Oktar Davası’ndaki önemli aktörlerden birçoğu İngiliz derin devletinin Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarını dağıtma projesine hizmet ediyor olmasına rağmen maalesef bunun bilincinde bile değildir. İngiliz derin devleti bu noktada bir kez daha kendini gizlemeyi başarmakta, Müslümanları başka Müslümanlara kırdırma stratejisinin başarıyla ilerliyor olmasını uzaktan keyifle izlemektedir.


Daha yeni Daha eski