Komplocuların, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına zarar vermek için kullandıkları bir diğer konu da Sayın Adnan Oktar’ın A9 TV’deki bazı konuşmalarında Sultan 2. Abdülhamit Han’a yönelik eleştiriler yapmış olması ve bu eleştirilerin sosyal medya platformlarında yer bulmasıdır. Komplocular bunları fırsat bilerek, Sultan 2. Abdülhamit Han’ı seven vatandaşlarımızın Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubunu milletine ve değerlerine uzak bir yapı olarak görmelerine çalışmaktadırlar. Av. Eser Çömlekçioğlu imzalı kitapta da bu konuyla ilgili olarak haksız ve geçersiz bazı ithamlarda bulunulmuştur. İlgili bölüm şöyledir:


Bu iddialara cevap vermemiz gerekirse kısaca şunları söyleyebiliriz:

1)      SAYIN ADNAN OKTAR SULTAN 2. ABDÜLHAMİT HAN’I BAZI HATALARI NEDENİYLE ELEŞTİRMİŞ, ANCAK İYİ YÖNLERİNİ DE VURGULAMIŞTIR:

Sayın Adnan Oktar’ın A9 TV’deki bazı konuşmalarında Sultan 2. Abdülhamit Han’ın, İngiliz derin devletinin baskısı nedeniyle aldığı bazı kararlarını ve uygulamalarını eleştirdiği doğrudur. Ancak bu eleştirileriyle beraber onun iyi yönlerini de her zaman dile getirmiştir. Onun haksız ithamlara uğramasını da eleştirmiştir:

“Abdülhamit'in şahsına bir Müslüman olarak saygı duyuyoruz. İngiliz derin devletinin kuşatması altında kalmış bir insan. Abdülhamit dönemin mağdur bir insanıdır. Onun devrinde İngiliz derin devleti Osmanlı'ya yerleşmiş ve ülkeyi parçalamıştır.” (Adnan Oktar – 24 Ocak 2017)

“Abdülhamit'e itham edilen Kızıl Sultan, bağnaz gibi ifadeleri kabul etmeyiz. Bunlar gerçek değil. Ama Darwinizm'in Osmanlı'ya o dönemde girdiği doğru.” (Adnan Oktar – 14 Ocak 2017)

“Abdülhamit de insandır ve hatalar yapmıştır ama kimse Abdülhamit'e hakaret edemez. Biz o dönemdeki yanlışların tekrarı olmasın diye anlatıyoruz.” (Adnan Oktar – 5 Ekim 2016)

“Abdülhamit'in iyi yönleri var, ama bu iyi yönlerin olması yanlışları gizlemeyi gerektirmez. O dönemde çok hayati yanlışlar yapılmıştır.”  (Adnan Oktar – 23 Eylül 2016)

“Eskiden beri belli çevrelerin Abdülhamit'e yönelik haksız öfkesi vardır. Bu haksız öfkeye karşı Abdülhamit'i her zaman koruruz. Ancak Allah'ın açıkça inkar edildiği Darwinizm'in Osmanlı'ya yerleşmesi, tavizkar politika izlenmesi kabul edilecek bir şey değildir.”Adnan Oktar – 22 Eylül 2016)

2)      SAYIN ADNAN OKTAR’IN SULTAN 2. ABDÜLHAMİT HAN’I ELEŞTİRİRKEN YAHUDİLERE VE MASONLARA HOŞ GÖRÜNME GİBİ BİR AMACI YOKTUR:

Kitapta, Sayın Adnan Oktar’ın güya Yahudilere ve masonlara iyi görünmek amacıyla Sultan 2. Abdülhamit Han’ı eleştirdiği ifade edilmiştir. Ancak bu yöndeki tespit de geçersizdir. Bu tip iddialar, Sayın Adnan Oktar’ı güya Yahudilerle ve masonlarla iş birliği içinde hareket edip milli ve manevi değerlerimizi tahrif etmek isteyen bir kişi gibi göstermek için kasıtlı olarak ortaya atılan tamamen mantıksız iddialardır.

Zira bugün Yahudi ve mason çevrelerde Sultan 2. Abdülhamit yoğun biçimde eleştiriliyor olsaydı, Sayın Adnan Oktar’ın bu insana yönelik geçmişteki eleştirileri komploculara ait iddiaların doğruluğunu düşündürebilirdi. Ne var ki durum tam tersidir. Bugün Sultan 2. Abdülhamit Han’ı eleştirmenin ne masonlar ne de Yahudiler açısından hiçbir kıymetiharbiyesi kalmamıştır. Dünyadaki farklı ülkelerde bugün Sultan 2. Abdülhamit’le ilgili yoğun tartışmalar dönmemektedir. Çünkü bu konuya bir önem vermemektedirler. Nadiren de olsa bu konu gündeme geldiğinde, örneğin Türkiye’deki Musevi azınlığı Gazetesi olan Şalom Gazetesi’nde çıkan bir yazıda, Sultan 2. Abdülhamit’e karşı Sayın Adnan Oktar’ınki gibi bir eleştirel yaklaşım da gözlenmemektedir. Bunu gazetenin “2. Abdülhamit ve Osmanlı Yahudileri” başlıklı yazısında da gözlemlemek mümkündür. (Şalom Gazetesi, “II. Abdülhamit ve Osmanlı Yahudileri”, Yusuf Beşalel, 20 Eylül 2018)

3)      SAYIN ADNAN OKTAR’IN SULTAN 2. ABDÜLHAMİT HAN’A YÖNELİK ELEŞTİRİLERİ TARİHİ KAYNAKLARA VE SOMUT DELİLLERE DAYANMAKTADIR:

Sultan 2. Abdülhamit Han döneminde büyük toprak kayıplarının yaşandığı, genelevlerin, alkol tüketimi ve sigara kullanımının ve Darwinist-materyalist eğitimin yaygınlaştığı yönündeki eleştirileri, Sayın Adnan Oktar’ın şahsi fikirleri olmayıp pek çok tarihi eserde yer alan gerçeklerdir. Bu konudaki deliller Adnan Oktar Davası dosyasına sunulmuştur. Bunların birkaç örneği aşağıda yer almaktadır:

Sultan II. Abdülhamit’in ilk resmi bira fabrikasının kurulmasına yönelik verdiği izin:


Sultan II. Abdülhamit döneminde Beyoğlu’nda açılan ilk genelev:


1908 yılında Sultan II. Abdülhamit’in izniyle açılan kumarhanenin resmi izin kağıdı:


Bu gerçeklerin dile getirilmesinin nedeni sultanın bazı çevrelerce anlatıldığı gibi kusursuz bir padişah olmadığını göstermek, yeni nesillere çarpıtılmamış, abartılmamış, yani doğru bilginin ulaşabilmesini sağlamaktır.

Nitekim Türkiye’nin en önemli tarihçilerinden olan Prof. Dr. İlber Ortaylı da ulu hakan anlayışı ile hazırlanmış Abdülhamit konulu bir TV dizisini eleştirerek "Böyle bir Abdülhamid yok, böyle bir devir de yok" diyerek Sayın Adnan Oktar ile benzer bir yaklaşım ortaya koymuştur. (Yeni Şafak Gazetesi, “İlber Ortaylı'dan Payitaht Abdülhamid dizisine ağır eleştiri”, 23 Aralık 2018)

Prof. Dr. İlber Ortaylı bir başka açıklamasında ise, Yıldız Sarayı’nda gördüğü arşiv belgelerine atıfta bulunarak; 2. Abdülhamit’in yönetimdeki kadrolarla uyumlu çalışamadığı ve bu kadroları kurup geliştirme konusunda etkili olamadığı, maliyeyi düzenlemeyi beceremediği, bazı politikalarında ölçüyü kaçırdığı, camilerin bombalanması ve cuma namazından çıkan cemaatin kurşunlanması eylemlerinin onun yönetimindeki zafiyeti gösterdiği ve uluslararası ilişkilerde limitsiz tavizler verdiği gibi çok sayıda eleştiride bulunmuşturhttps://www.youtube.com/watch?v=gYPdTJlIrOU adresli linkte de izlenebilen eleştirilerini nasıl ki Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın bir yerlere yaranmak için yaptığı söylenemez ise, aynı şey Sayın Adnan Oktar açısından da geçerlidir.

Komplocu odaklar, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarını Sultan 2. Abdülhamit Han’a husumet besleyen, böylelikle milli ve manevi değerlere uzak kimselermiş gibi göstererek, özellikle toplumuzdaki muhafazakar kesimlerde infial uyandırmayı hedeflemektedirler. Halbuki Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları Sultan 2. Abdülhamit Han’a husumet beslememekte, sadece konuyla ilgili bazı gerçekleri kamuoyuna hatırlatmaktadırlar. Üstelik bu gerçekler ilk kez onlar tarafından ortaya konmamış, daha önceden uzman tarihçi ve araştırmacılar tarafından yayınlanmış birçok eserde de yer bulmuştur. Dolayısıyla Sayın Adnan Oktar hakkında iddiaları olanların, onu iftira atarak karalamaya çalışmak yerine, öncelikle Sultan 2. Abdülhamit Han hakkında ortaya koyduğu belgeleri çürütecek deliller sunmaları gerekmektedir. Aksi yöndeki her saldırgan ve suçlayıcı tavır, tavrın sahibinde bir art niyet olduğu anlamına gelmektedir.

Daha yeni Daha eski