TCK’nun 221. maddesinde tanımlanan etkin pişmanlık hükümleri örgüt suçlarını kapsamakta olup sadece örgüt suçundan verilen cezaya etki edebileceği ve indirim sebebi olabileceği belirtilmektedir. Yani, bir örgüte üye olduğunu ve bu örgüt kapsamında etkin pişmanlık hükümlerine tabi olmayan bir takım başkaca suçları daha işlediğini ikrar eden bir kişi sadece örgüt üyeliği bakımından cezasızlık veya ceza indirimine tabi tutulabilecektir. Diğer suçlar bakımından -suçun sabit olması halinde- doğrudan cezalandırılacaktır. Nitekim bu konuyla ilgili birçok Yargıtay kararı bulunmaktadır:


“Etkin pişmanlığın uygulanabilmesi için öncelikle kanunda o suç ve faili bakımından buna imkan tanıyan özel bir hüküm bulunması gerekir. Her suç açısından etkin pişmanlığın uygulanması mümkün değildirBir suç tipi bakımından kanunda etkin pişmanlık düzenlemesi öngörülmemiş ise“kanunilik ilkesi” uyarında kıyas veya yorum yoluyla da olsa etkin pişmanlık uygulanamaz” (Yargıtay CGK, 2016/154 K, 29/03/2016 T; Yargıtay CGK, 2015/515 K, 15/12/2015 T; Yargıtay CGK, 2015/419 K, 24/11/2015 T.)

“TCK’nın 221/4-son maddesinde belirtilen ceza indiriminden sadece örgüt kurma, yönetme, örgüt üyesi olma, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme veya örgütebilerek ve isteyerek yardım etme suçlarını kapsadığı gözetilmeden, mala zarar verme suçundan tayin olunan ceza üzerinden de uygulanması ve kabule göre de, cezanın belirlenmesinde şahsi indirim sebebi olan TCK’nın 221-4 üncü maddesinin, anılan kanunun takdiri indirimi düzenleyen 62 nci maddesinden önce uygulanması gerektiğinin dikkate alınmaması kanuna aykırı” (Yargıtay 9. CD 2012/8599 E, 2012/15881 K, 27/12/2012 T)

 

Ancak mahkeme heyeti, hükmünde TCK’nın açık hükümlerine aykırı davranmış ve ETKİN PİŞMAN SANIKLARI KAYIRDIĞINI AÇIK ETMİŞTİR. Hakkında TCK m.102 ve 103 kapsamında cezalar verdiği etkin pişman sanıkların tutuksuz yargılanmalarına ancak aynı suç isnatları uyarınca ceza verdiği diğer sanıkların ise tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. Yani mahkeme heyeti etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanamayacağı suç isnatları uyarınca cezalandırdığı kişileri diğer sanıklardan ayrı tutarak tutuklamamıştır.

 

HAKLARINDA 71 YILA VARAN CEZALAR TALEP EDİLEN ETKİN PİŞMAN SANIKLARIN HİÇBİR AÇIKLAMA YAPILMAKSIZIN TUTUKSUZ YARGILANMALARI SAĞLANIRKEN 1 İLA 3 YIL ARASI (TCK M.125, TCK M.106, TCK M.133, 6136 SY KANUNA MUHALAFET VS) GİBİ SUÇLARDAN CEZALANDIRILAN SANIKLARIN TUTUKLU YARGILANMALARINA KARAR VERİLMİŞ ve karar duruşmasında alelacele tutuklanmışlardır. Bu açıkça ikirciliktir ve etkin pişmanları kayırarak diğer sanıkları da etkin pişman olmaya yönlendirme amacı taşımaktadır.  

 

ÖRNEĞİN ETKİN PİŞMAN SANIKLARDAN;

MUSTAFA ARULAR HAKKINDA TOPLAM 71 YIL 10 AY 14 GÜN,

SERDAR DAYANIK HAKKINDA TOPLAM 61 YIL 9 AY 22 GÜN

KEMAL AYAZ HAKKINDA TOPLAM 51 YIL 6 AY 22 GÜN,

EMRE KUTLU HAKKINDA TOPLAM 40 YIL 7 AY 14 GÜN,

ADNAN TINARLIOĞLU HAKKINDA TOPLAM 28 YIL 22 GÜN,

SUPHİ SERDAR TOGAY HAKKINDA TOPLAMN 25 YIL 11 AY 6 GÜN

ALİ ŞEREF GİDER HAKKINDA TOPLAM 19 YIL 8 AY 7 GÜN,

EMRE TEKER HAKKINDA TOPLAM 10 YIL 11 AY 7 GÜN,

AKIN GÖZÜKAN HAKKINDA TOPLAM 4 YIL 22 GÜN,

MURAT TERKOĞLU HAKKINDA TOPLAM 4 YIL 22 GÜN CEZALAR VERİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN TAMAMININ TUTUKSUZ YARGILANMASINA VE HAKLARINDAKİ ADLİ KONTROL TEDBİRLERİNİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.


⬅️

2.20 - MAHKEME CMK M.226’YA AYKIRI DAVRANMIŞTIR
➡️

2.22 - MAHKEME HEYETİ DURUŞMA TUTANAKLARINDA SAHTECİLİK BOYUTUNDA TAHRİFATLAR YAPMIŞTIR. DURUŞMA TUTANAKLARININ CMK M.222 AKSİNE İSPAT GÜCÜ BULUNMAMAKTADIR


Daha yeni Daha eski