Bilirkişiler marifetiyle deşifre edilen ve dava dosyasına sunulan duruşma tutanaklarına dair ÇÖZÜMLERDE MAHKEME HEYETİNİN SÖYLEMEDİĞİ BAZI SÖZLERİN OLDUĞUNU FARK ETMİŞ BULUNMAKTAYIZ. AYRICA MAHKEME HEYETİNCE YAPILAN VE DURUŞMA SIRASINDA DİLE GETİRİLEN BAZI HUKUKSUZLUKLARIN DA BU ÇÖZÜM TUTANAKLARINDAN ÇIKARTILDIĞINI GÖRMEKTEYİZ. Yine SEGBİS çözümlerinde bazı ifadelerin eksik olduğu, her türlü itiraz ve talebe rağmen tamamlanmadığı, tarafların söylemedikleri sözlerin tutanaklara yazıldığı vb durumlar da çokça bulunmaktadır. Bu hususlar hüküm öncesinde mahkeme heyetine bildirilmiş veya bu hususların düzeltilmesi ya da bir açıklama yapılması talep edilmiştir. Mahkeme heyeti bu talepleri göz ardı ederek kaale almamıştır.


CMK m.222’de “Duruşmanın nasıl yapıldığı, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ancak tutanakla ispat olunabilir. Tutanağa karşı yalnız sahtecilik iddiası yöneltilebilir” denmekte olup davamızdaki duruşma tutanaklarının sıhhatli olmadığı ve ispat gücünün bulunmadığı ortadadır. Ayrıca evrakta sahtecilik boyutunda bir suçun varlığına vucüt verecek hususların araştırılması ve aydınlatılması son derece elzemdir. Dosya kapsamında hali hazırda tespit edebildiklerimizden bir kısım örnekler şu şekildedir:

 

1- 16.11.2020 tarihli celseye ait çözüm tutanağın 7. sayfasında şöyle denmektedir:

“Bu aşamaya kadar etkin pişman olmadığı iddia edilen sanıkların yokluğunda dinlenenlere karşı SORU HUSUSUNDA DİLEKÇE SUNULMADIĞI görüldü, okundu, dosyasına konuldu.” şeklinde bir ifade yer almaktadır.

 

Öncelikle SUNULMAYAN BİR EVRAKIN NASIL OKUNUP DOSYAYA KONULDUĞU GERÇEK BİR MUAMMADIR. KALDI Kİ TUTANAĞA SONRADAN EKLENEN BU BEYAN DOĞRU DEĞİLDİR. Sanıklar ve müdafileri tarafından defaten sunulan dilekçelerle etkin pişman sanıklara sorular yöneltmek istedikleri belirtilmiştir.

 

Örneğin;

·         Kartal İş müdafi Av. Samet Topçu tarafından 09.09.2020 tarihli dosyaya sunulan dilekçe ile,

·         25.02.2020 tarihli duruşmada Segbis dökümlerinden görüleceği üzere sanık müdafileri; Av. Samet Topçu, Av. Eşref Nuri Yakışan, Av. Hacı İbrahim Tokan, Av. İbrahim Alper Can, Av. Burak Akın, Av. Nasıf Aydın Dölek tarafından sanıkların soru sorma haklarına yönelik açıkça ve ayrıca taleplerle,

 

·         06.11.2020 tarihinde Adnan Oktar için sunduğumuz dilekçemizde açıkça CMK m. 201 kapsamında soru sorma hakkı için imkan sağlanmasını,

 

·         19.08.2020 tarihinde duruşma esnasında Mehmet Noyan Orcan müdafii Av. Dr. Ümit Kocasakal talepte bulunmuş ayrıca dilekçe ile de dosyaya beyanda bulunarak sanıkların soru sorma hakkının kullandırılmasını, talep etmişlerdir. 

 

2- 06.12.2019 tarihli duruşmada sanık Ebru YılmazAtilla Umur’un ifadesinin devam ettiği SEGBİS kayıtlarındaki saat itibariyle 11:33:29’da DURUŞMA SAVCISI HABER VERMEKSİZİN VE DURUŞMAYA DA ARA VERİLMEKSİZİN DURUŞMA SALONUNDAN AYRILMIŞTIR. BUNA RAĞMEN MAHKEME HEYETİ DURUŞMAYA HİÇ ARA VERMEDEN DEVAM ETMİŞTİR.

 

Bir kısım sanıklar müdafii Avukat Eşref Nuri Yakışan tarafından mahkeme heyetine Cumhuriyet savcısının duruşma salonunda olmadığı hatırlatılmıştır. Mahkeme başkanı ise cevaben; "sen de duruşma salonundan çıkıyorsun" şeklinde ciddiyetten ve hukuki zeminden uzak bir yanıt vermiştir.

 

Av. Eşref Nuri Yakışan ise;  “tarafımız olmadan yargılamaya devam edilebilir ancak CMK 188/1 gereğince " ... Cumhuriyet savcısı... hazır bulunması şarttır ... " şeklinde cevap vermesi üzerine mahkeme başkanınca "kapatın tamam sus" şeklinde cevap verilmiş ve duruşmaya ara verilmeden devam edilmiştir.

 

Bunun üzerine Av. Eşref Nuri Yakışan dava dosyasına bir dilekçe sunmuş ve duruşma sırasında sarf ettiği bu beyanların video kayıtlarından tespit edilerek duruşma tutanağa aktarılmasını talep etmiştir. Ancak buna rağmen mahkeme heyeti tüm bu süreçte yaşananları SEGBİS çözüm tutanaklarından çıkarttırmıştır veya hiç ekletmemiştir.

 

3- Sanık Berkay Kayabay 16.10.2019 tarihli duruşmada ifade vermiştir. Ancak ifadesinin büyük bir bölümünü oluşturan (1. oturum) kısmı duruşma tutanağına yazdırılmamıştır.

 

Berkay Kayabay ve müdafii dava dosyasına sunduğu birçok farklı dilekçe ile savunma hakkının kullanabilmesi için ifadesinin eksik bölümlerinin video kayıtlarından tespit edilerek duruşma tutanaklarına yazdırılmasını talep etmişlerdir. Ancak bu taleplerin hiçbirisi karşılık bulmamıştır.

 

Ayrıca Berkay Kayabay 10.12.2020 tarihinde esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunurken mahkeme heyeti tarafından sözü kesilmiş, beyanlarını tamamlayamadan yerine oturtulmuştur.

 

4- Sözde yönetici olduğu iddiası ile yargılanan Sinem Hacer Tezyapar’ın 06.11.2019 tarihli mahkeme ifadesi sırasında sarf ettiği sözlerin büyük bölümü duruşma tutanağını hatalı olarak yazdırılmıştır. Bu hataların bir kısmı şu şekildedir: (Altı çizili yerler düzeltilmiş bölümlerdir)

1. “... Gerçeği Düşündünüz mü? ve Allah İçin Yaşamak isimli kitaplardı.”

2. “... bal arısı gibi böyle iman hakikatlerine ilgi sardı…”

3. “…arkadaşlık ruhu içinde yaşıyoruz…”

4. “Bu bir İslamı tebliğ faaliyetidir...”

5. “Bu özel grubun adı Jelly Fish ve Avigdor da...

6. “...Altuğ Eti bana Sean Stone ve Kabalacıları ben tanıdığım için bu kişileri bana soruyor.”

7. “Görüştüğüm doğru Kabalacılar, Siyonistler ile...”

8. “...bu çalışmaların nasıl fayda getirdiğini ama ondan önce...”

9. “Oliver Stone’nun oğlu Sean Stone ile...”

10. “…mason localarına Kuran konulmasına vesile oldu…”

11. “Almanya’da ICD isimli bir düşünce kuruluşu ile...”

12. “... katkılarından dolayı kendiliğinden böyle bir jest...”

13. “... bir sohbet içerisinde, arkadaşlık ruhu içinde yaptığımız sohbetler kapsamındadır..”

14. “... Iraklı doktor bayan Dr. Nahide El Hüseyni ve Veterans Today isimli bir yayından...”

15. “... o kişilere İslam Terörü Lanetler kitabı hediye ederiz...”

16. Stern dergisi Darwin’e karşı Allah’la İslami Yaratılışçılık…”

17. “... Amira Oron Ankara’dayken görüşmemiz...”

18. İlla bir şey denilecekse bu ancak kamu diplomasisi olabilir…”

19. “Mehdilik bir müjde, İttihadı İslam’ın diğer adıdır...”

20. “...kalbini dine ısındırmak için bazı kesimlere...”

21. “…eğlenceyi,müziği, dansı seven …”

22. “böyle olduğumuzda Müslüman olup Allah’tan bahsedemezsiniz”

23. “Şekilci, zahiri bir anlatımla yapılmış...”

24. “verdiği isim yanlış. P2 Mason locası İtalya’da...

25. “Google’a yazsanız P2 Mason locasının büyük üstadı diye...”

26. “birlik olması, İslam dünyasındaki sorunlara Müslümanların birlik olarak çözüm bulması şeklinde.”

27. “bu kişileri tanıyan, ayarlayan, davet eden kişi zaten benim.”

28. “Milletvekili olan kişiydi, Doktor Nabil Toumeh...”

 

 

Bunun üzerine Sinem Hacer Tezyapar dava dosyasına bir dilekçe sunmuş ve bu hataların düzeltilmesini talep etmiştir. Ancak mahkeme heyeti bu talebi dikkate almamıştır.

 

5- Mahkeme heyeti 11.01.2011 tarihli karar duruşmasında Sanık Bedri Edis Yılmaz’dan son sözleri sormuş ve sanık şu şekilde beyanda bulunmuştur:

“Aleyhimde hiçbir somut delil, hakkımda sikayetçi yoktur. Esasa iliskin, iddianameye, müsteki ve etkin pisman ifadelerine karsın savunmam alınmamıstır. Birçok yönden savunma haklarım ihlal edilmistir.”

 

Sanık Bedri Edis Yılmaz sözlerine devam ederken mahkeme başkanı sözünü kesmiş ve bu yüzden sanık alalacele beraatini talep ederek bitirmek zorunda kalmıştır. Duruşma tutanağına şu şekilde yazdırılmıştır:

“Sanık Bedri Edis YILMAZ'dan Son Sözü Soruldu: Aleyhimde hiçbir somut delil yoktur, beraatlerimizi talep ediyorum, dedi.”

 

Görüldüğü üzere Bedri Edis Yılmaz’ın savunma hakkının kısıtlandığı, bir çok aşamada kendisine savunma hakkı verilmediğine dair sarfettiği yukarıdaki cümleleri, duruşma tutanaklarına çarpıtılarak farklı yazdırılmıştır. Bunun üzere Bedri Edis Yılmaz 18.01.2020 tarihli bir dilekçe sunarak video kayıtlarının incelenerek bu hatanın düzeltilmesini talep etmiştir. Ancak mahkeme heyeti bu talebi görmezlikten gelmiştir.

 

6- Yukarıda bahsettiklerimiz hali hazırda tespit edebildiklerimiz ile sınırlıdır. Hal böyleyken SEGBİS çözümleri yapılan duruşma tutanaklarının sıhhatinden bahsedilmek mümkün değildir. Çünkü sadece yukarıdaki örneklerin bile basit birer maddi hata ile açıklanabilmesi mümkün değildir. Sanıkların savunma haklarının kısıtlandığı, lehlerine olan beyanların gizlendiği, mahkeme başkanının söylemediği sözlerin sanıklar aleyhine olacak şekilde yazıldığı tutanaklardan bu hataların kasten yapıldığı şüphesini taşımaktayız.

 

Evrakta sahtecilik suçuna vücut verecek mahiyetteki bu durumların araştırılıp bir sonuca vardırılması dava dosyasında mübrez diğer duruşma tutanaklarının sıhhati açısından da son derece önemlidir.

 

Üstelik bu hususun teyidi de çok kolaydır. Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmeliğin 8/2. maddesinde; Talep veya itiraz halinde ses ve görüntü kayıtları, kanunlarda öngörülen şartlara uygun olarak soruşturma ve kovuşturma makamı gözetiminde ilgilisine izletilebilir” denmektedir.

 

SEGBİS kayıtları mahkeme zilyetinde olup üzerinde şaibe bulunan günlere ait görüntülerin tekrar incelenmesi mümkündür. Ancak mahkeme heyeti “zan altında” kaldığı halde bu talepleri görmezlikten gelmiş ve bu hatayla beraber hüküm vermiştir.