Önceki bölümlerde sadece bir yönüyle anlattığımız, Sayın Mehmet Ağar ve Sayın Celal Adan’ın Bilim Araştırma Vakfı Davası’nda şikayetlerini geri çekmeleri konusu biraz daha aydınlığa kavuşturulmalıdır. Nitekim komplocular, Av. Eser Çömlekçioğlu imzalı kitapta, bu kişileri Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubundan korkup şikayetlerini çekmekle itham etmişlerdir. Halbuki gerçeklerin bunlarla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Gerçekte Sayın Mehmet Ağar, Sayın Celal Adan veya bu kişilerin çocukları hiçbir zaman Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları tarafından tehdit edilmemişlerdir. Bu gerçeği gösteren somut delillerden ikisi, 1999 yılındaki Bilim Araştırma Vakfı operasyonundan sonra açılan örgüt davasına Sayın Mehmet Ağar ve Sayın Celal Adan tarafından sunulan şikayetten feragat dilekçeleridir.Görüldüğü gibi, Sayın Mehmet Ağar ve Sayın Celal Adan’ın geçmişteki örgüt davasında şikayetçi olmalarının ana sebebi, haklarında yayınlanmış karalayıcı bazı yazılardır. Ancak dilekçelerinde de belirttikleri gibi bu yazıların Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubuyla hiçbir ilişkisi yoktur. Olmasına da bir neden bulunmamaktadır. Sayın Mehmet Ağar ve Sayın Celal Adan o dönemde karanlık odaklar tarafından yanıltıldıkları için Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarından şikayetçi olmuşlardır. Yanıldıklarını anladıklarında da davadaki şikayetlerini geri çekmişlerdir.

Bu noktada komplocuların olayları birbirine bağlamaya çalışırken ciddi hatalar yaptıklarını da belirtmemiz gerekir. Nitekim bunlardan bir tanesini de şikayeti geri çekme olayından bahsederken yapmışlardır.

Yukarıdaki dilekçelerde de görüldüğü gibi, Sayın Mehmet Ağar ve Sayın Celal Adnan, Bilim Araştırma Vakfı Davası’ndaki şikayetlerini 2004 yılında geri çekmişlerdir. Komplocular okuyucuları yönlendirebilmek için, bu gelişmeyi hayali bir baskı ve tehdit eylemiyle ilişkilendirmek istemişler, ancak bu sırada bir tarih hatasına düşerek yalan söylediklerini ortaya koymuşlardır.

Kitabın 80. ve 81. sayfalarında şu açıklamalar yer almaktadır:Bu bölümde bahsedilen ilanların gazetelerde yayınlandığı tarih, kitabın 115. sayfasında geçtiği üzere 2007 yılıdır:

Komplocular 2004 yılında gerçekleşen şikayetleri geri çekme konusu üzerinden Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarını suçlayabilmek için, olayı 2007 yılında yayınlanan bazı ilanlarla ilişkilendirmişlerdir. Ancak takdir edileceği gibi, Sayın Mehmet Ağar ve Sayın Celal Adan’ın şikayetlerini bu ilanlardan dolayı çekmiş olma ihtimalleri yoktur. Nitekim şikayetlerin geri çekilmesiyle ilanların yayınlanması arasında tam 3 yıl vardır. Bu olay da göstermiştir ki, komplocular Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubunu suçlayabilmek için hayali olaylar zinciri kurgulamakta ve bunlarla okuyucularını aldatmakta hiçbir sakınca görmemektedirler.

Daha yeni Daha eski