Müştekiler ve vekillerince dosyaya sunulan birçok dilekçe, ses ve görüntü kayıtları içeren flash bellek, CD ve bunların ekleri ile dışarıdan dava dosyasına gelen evrak, tutanak, bilirkişi raporu vs ısrarlı taleplerimize rağmen tarafımıza verilmemiştir. Hatta bunların birçoğu üzerinden sanıklara sorular yöneltilmiş ancak sanıkların bunları incelemelerine müsaade edilmemiştir.

 

Davanın ilk gününden bu yana en büyük sorunlarından biri olan bu durumun düzeltilmesi ve eksiklerin tamamlanması için yaptığımız onlarca sözlü ve yazılı talep mahkeme tarafından dikkate alınmamıştır. Bu nedenle de sanıklar kendileri aleyhinde dosyaya sunulan delilleri inceleyemeden savunma yapmaya zorlanmış ve böylelikle savunma hakları ve adil yargılanma hakları ellerinden alınmıştır.

Ayrıca UYAP portalı da son derece karışık olup özellikle çoğu evrağın eki UYAP sistemine eklenmemiştir. Bu konuda yaptığımız taleplerimiz neticesinde bir kısım evraklar taranıp sisteme yüklenmiş ise de bir kısım evrak ve eki hiçbir zaman yüklenmememiştir.


Mahkeme tarafından davanın esasına dair karar verilmiş olmasına rağmen halen daha tarafımıza verilmeyen evrakların bir kısmı şu şekildedir. Ancak tam bu noktada hatırlatmalıyız ki, aşağıdaki evraklar tarafımızca var olduğu bildiğimiz fakat ulaşamadığımız evraklarla sınırlıdır.

 

SIRA

NO

EVRAK TARİHİ

GÖNDEREN KURUM

İLGİLİ EVRAKIN İÇERİĞİ

TARAFIMIZA VERİLMEYEN DELİL

1

20.09.2018

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

Savcılığa sunulan müştekilerle ilgili 12 adet dosya ve eklerinin içeriğinde bulunan müştekilerin dosyaya sunduğu dijitaller (EK-1)

 

 

 

 

Ceylan Özgül

1 adet CD
1 adet harddisk

 

 

 

Gamze Basın

1 adet CD

 

 

 

Mervenur Gözcü

1 adet CD

 

 

 

Özkan Mamati

1 adet harddisk
2 adet flash bellek

 

 

 

Ebru Alkan

1 adet flash bellek

 

 

 

Emre Yaşar Ertüzün

1 adet flash bellek

 

 

 

Hanife Akalın

1 adet CD
1 adet flash bellek

 

 

 

Zeynep Ceren Yiğitcan

2 adet CD

 

 

 

Serra MohammedValipour

1 adet CD

 

 

 

Elmas Hilal Kahraman

2 adet CD

 

 

 

Beyza Banu Yavuz

1 adet flash bellek

 

 

 

Koray Kılıç

1 adet CD

 

 

 

Beyza Özalıcı

2 adet CD

 

 

 

Serdar Öztürk

1 adet CD

 

 

 

Ömer Çelenlioğlu

1 adet flash bellek

 

 

 

Ümit Kuruca - Uğur Şahin - Özkan Mamati

1 adet flash bellek

 

 

 

Uğur Şahin - Ümit Kuruca

1 adet flash bellek

 

 

 

Beyza Banu Yavuz

1 adet flash bellek

 

 

 

Turnike İddiasının anlatıldığı CD

1 adet CD

 

 

 

Fetö Bağlantıları - Havuz Sorguları

1 adet DVD

 

 

 

Jonathan Schanzer ile ilgili konuşma

1 adet CD

 

 

 

Yahuda Glick açık kaynak araştırması

1 adet CD

 

 

 

Oktar Babuna İsrail Gezisi

1 adet CD

 

 

 

İhbar Raporu

1 adet CD

2

 

Müşteki - Mağdur İfade Tutanakları

Ahmet Keser, Anıl Köroğlu, Atna Şenlikçi, Ertuğrul Karatay, Hacı Özkan, Hasan Ölçer, Kurtcebe Tarık Işık, Mehmet Tunç, Mukaddes Günsu Akçagöz, Murat Kartoğlu, Mustafa Ekici, Osman Altınışık, Tufan Köse, Uğuk Sevim, Uğur Coşkun, Sema Çiçek

16 adet ifade tutanağı

3

 

Tanık ifade tutanakları

Aycan Mamati

1 adet ifade tutanağı

4

14.11.2018

Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu

224 şüpheliye ait HTS kayıtları (EK-3)

1 adet CD

5

 

Delil listesi kapsamında dosyaya sunulduğu görülen 16 adet CD'den

7,13,14 nolu CD'ler.
Hiçbir suretle içeriği açılamayan 1 nolu ve 5 nolu CD'ler

5 adet CD

6

02.11.2019

Maliye Bakanlığı Maltepe Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı

Global Yayıncılık firması hakkında düzenlenen 2019-A-3956/8 nolu vergi tekniği raporunun eki CD'ler
(EK-8)

Ek CD'ler

7

16.04.2019

Bilirkişi Fahrettin Ülkü

Tapu Kayıtları (EK-9)

2 adet CD

8

05.12.2018

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

235 kişiye ait oy kullanma durumlarıyla ilgili bilgi ve belgeler (EK-10)

1 klasör evrak

9

18.03.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Öğrenim durumları hakkında Yöksis veritabanında inceleme (EK-11)

1 adet CD

10

 

 

Arama el koyma faaliyetleri esnasında kolluk tarafından kayıt altına alınan görüntüler, helikopter kamera kayıtları

Kamera kayıtları

11

09.08.2018

Türkiye Finans Katılım Bankası

Kredi kullanan şüphelilerin kredi kullanım bilgileri
(EK-14)

1 adet CD

12

28.03.2019

Türk Telekom Genel Müdürlüğü

Global Yayıncılık firmasına ait 1051563315 müşteri numaralı bulut hesabının yedeği (EK-15)

1 adet CD

13

21.10.2019

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

Müşteki Hanife Akalın'ın mail adresinin imaj örneği (EK-16)

1 adet flash bellek

14

 

Etkin Pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyen şüphelilerin ifadelerinin kamera kayıtları

Adnan Tınarlıoğlu, Akın Gözükan, Gülcan Karakaş, Kemal Ayaz, Ayça Pars, Mehmet Murat Develioğlu, Bahar Bayraktar, , Beril Koncagül, Muazzez Arık, Bilge Tok, Serdar Dayanık, Burak Abacı, Sıdıka Sema Gül, Ceyhun Gökdoğan, Yıldız Arık, Çağla Teker, Mustafa Arular, Ece Koç, Murat Terkoğlu, Emre Kutlu, Seçim Köse, Emre Teker, Begüm Tekiner, Ali Şeref Gider, Suphi Serdar Togay

26 adet kamera kaydı

15

21.10.2019

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

Beyza Banu Yavuz ve Özkan Mamati'nin telefonlarının imaj örnekleri (EK-17)

2 adet flash bellek

16

17/09/2019-
10/06/2020

Müşteki - mağdur vekilleri

1, 2, 5 ve 6. celselerde mahkemeye sundukları tüm dijital materyal ve deliller

CD, DVD, flash bellek, harddisk vb. Materyal ve deliller

17

30.09.2019

İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü

İST/KM/18-31201 numaralı atış mesafesi tayini konulu uzmanlık raporu (EK-18) (İddianamenin 157. sayfası)

1 adet rapor

18

30.12.2019

İstanbul CBS 2019/119278 S.

Teknik Takip Bürosunda yapılan dinlemelere ait kayıtlar (EK-19)

NM12ROVS seri numaralı 1 TB harici disk

19

13.01.2020

İstanbul CBS 2019/119278 S.

A9 TV yayın kayıtları (EK-20)

13 adet CD-DVD

20

11.07.2018

İEM Mali Şube - El Koyma Tutanağı

Kandilli Mah. Yamaçlı Sk. No:36 Üsküdar / İstanbul adresinde el koyulan 2L07AF7PAEYE622W nolu
güvenlik kamerası kaydı
(EK-21)

Güvenlik kamerası kayıt cihazı kayıtları

21

 

 

Kadriye Mihrace Seyrek'in 18/02/2020 tarihli ifade tutanağı

1 adet ifade tutanağı

22

10.08.2018

İstanbul CBS 2016/103113 S.

İstanbul The Marmara Pera Otel Müdürlüğü'ne izafen yazılan, Jonathan Schanzer ve Daveed Gartesnstein Ross isimli kişilerin otele ne şekilde ödeme yaptıklarına ilişkin müzekkerenin cevabı (EK-23)

1 adet bilgi teslim tutanağı,
Garanti Bankası ve Akbank'ın 10/08/2018 tarihli pos cihazı kayıtları

23

29.05.2018

Teslim Tesellüm Tutanağı

Saber Mohammad VALIPOUR'un Mali Şube'ye teslim ettiği DVD (EK-24)

1 adet DVD

24

18.07.2018

Dijital materyal inceleme raporu

İçinde İffet Piraye Yüce'ye ait görüntüler olduğu iddia edilen Samsung marka KP42T61CM623 ibareli 64 gb kapasiteli hafıza kartına ait imajın kopyası

1 adet imaj kopyası

25

 

 

Gözaltı sürecinde alınan sağlık raporları ve kolluk tarafından kayda alınan fotoğraflar

Rapor ve fotoğraflar

26

 

 

Sanıklara ait dijital materyal imajlarının örnekleri

İmaj örnekleri

27

16.07.2018

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

Müşteki Beyzanur Çelebioğlu adli tıp raporu

Adli Tıp Raporu

28

24.07.2020

İstanbul CBS İfade Tutanağı

Gülay Akpolat'ın dosyaya sunduğu kamera kayıtları

Kamera kayıtları


Daha yeni Daha eski