Av. Eser Çömlekçioğlu imzalı kitapta Özkan Mamati’ye birçok övgü düzülmüş ve ayrıca kendisiyle yapılan geniş bir röportaja yer verilmiştir. Kitabı yazanlara göre Özkan Mamati şöyle bir insandır:

Gerçekte ise Özkan Mamati, İslam’ı dünyaya hakim kılmak için her türlü fedakarlığı yapan, yalnızca Allah için yaşayan insanlardan oluşan Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubunda kaldığı süreçte hiçbir dünyevi menfaat elde edemeyen, bu yüzden onlara kinlenen, bu kinin de etkisiyle İngiliz derin devletinin organize ettiği komploya gönüllü olarak destek çıkan ve bu uğurda birçok suç işleyen bir kişidir.

Aşağıda bu suçlardan delillendirilmiş olanların bir kısmı yer almaktadır:

1)      Özkan Mamati, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının, onlarla çeşitli sebeplerle iletişimi olan birçok insanın hakaret, iftira ve tehditlerle hedef alındığı “@KediLeaks” (Kedicik Belgeleri) kullanıcı isimli twitter hesabının sahibidir:

Özkan Mamati, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinden yoğun ve hukuk dışı saldırılarda bulunmuştur. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne kayıtlı 2019/313 Esas sayılı dava dosyasında bu gerçeğin somut bir delili yer almaktadır. Nitekim Özkan Mamati’nin söz konusu davada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Bahar Bayraktar ile yaptığı bir Whatsapp görüşmesinde, “@KediLeaks” isimli Twitter hesabını kullanarak Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları hakkında paylaşımda bulunduğunu söylediği, dosyadaki incelemelerde açıkça ortaya çıkmıştır. Şöyle ki;

Dosyada, Bahar Bayraktar isimli şahıs hakkında düzenlenen 24.01.2020 tarihli imaj alma ve inceleme raporunda, Bahar Bayraktar’a ait olan 0 538 084 73 74 no’lu cep telefonu ile Özkan Mamati’ye ait olan 0 532 205 19 69 no’lu cep telefonu arasında gerçekleşen bir Whatsapp konuşmasının deşifresi bulunmaktadır. Konuşmanın deşifresi, raporun 18. sayfasında şu başlıktan itibaren verilmiştir:


Twitter’daki “@KediLeaks” hesabını yöneten kişinin Özkan Mamati olduğu, bu deşifrenin ilerleyen bölümünde net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Söz konusu raporun 29. sayfasında görüldüğü gibi, Özkan Mamati yazıştığı Bahar Bayraktar’a @KediLeaks isimli hesapta paylaşım yaptığını ve “KEDİLİKSE BAK” diyerek bu paylaşımı incelemesini söylemiştir:Bahse konu “@KediLeaks” isimli Twitter hesabı bugün aktif değildir. Özkan Mamati söz konusu hesabı 11.07.2018 tarihli polis operasyonundan sonra, 22.07.2018 tarihinde kapatmıştır. Söz konusu hesapta yapılan hukuka aykırı paylaşımlardan örneklere aşağıdaki bölümde yer verilecektir.

  • Özkan Mamati’nin “@KediLeaks” kullanıcı isimli Twitter hesabındaki hukuka aykırı paylaşımlarına örnekler:

-Kedileaks’teki hukuk dışı paylaşımların tek amacı, Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubuyla ilişkili herkesi korkutmak, sindirmek, komploculara hizmet ettirmek ve grubu dağıtmak olmuştur:


-Özkan Mamati hiçbir suçu olmayan avukatlara en ağır ve çirkin iftiralarla saldırmış, bu yöndeki paylaşımlarına Adalet Bakanlığı’nı, baroları vb. kurumları etiketlemiştir:


-Suçsuz genç kızlara, soruşturma dosyasında şikayetçi olmaları için hayali ve çirkin iftiralar atmış, bu yöndeki paylaşımlarına söz konusu genç kızların sosyal çevresini etiketlemiştir:


-Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubuyla bağlantılı olduğunu düşündüğü AK Partili milletvekillerini de hedef almıştır:-Toplumumuzda tanınan, sevilen, ancak Sayın Adnan Oktar’a muhalefet etmeyen alimlerimizi ve kanaat önderlerimizi açıkça hedef göstermiştir:-Sayın Adnan Oktar’ı seviyor, eserlerini takip ediyor, sosyal medyada bunlarla ilgili paylaşımlar yapıyorlar diye tertemiz Türk ailelerine bile en çirkin iftiraları atmıştır:-Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubuna mensup kişileri karalamak için her türlü çirkin iftiraya ve hakarete başvurmuştur. Bu doğrultuda en yakın akrabalarına dahi saldırmıştır:


-Sadece genç kızları değil, Sayın Adnan Oktar’ın eserlerini takip eden, güçleri yettiğince halkımıza Allah’ın varlığını anlatmaya çalışan delikanlıları da hedef almış, bu uğurda yaratılış delillerinin ülkemizde anlatılmasına karşı çıkmak için fosil sergilerini basan sol örgütlere bile destekçi çıkmıştır:-“Fuat Avni” vb. hesaplar gibi hareket ederek düzmece ses kayıtlarını kamuoyuna yaymıştır:


Yukarıdaki örnekler söz konusu twitter hesabındaki yüzlerce paylaşımdan sadece birkaçıdır. Özetle, Özkan Mamati Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubunu dağıtmak için bu hesabı kullanmış ve bu doğrultuda Sayın Adnan Oktar ve çevresiyle ilişkili herkesi komplocuların hukuk dışı planlarına boyun eğdirmeye çalışmıştır.

Bu noktada Av. Eser Çömlekçioğlu imzalı kitapta, “KediLeaks” isimli Twitter hesabı konusunda da gerçeklerin söylenmediğini belirtmemiz gerekmektedir. Nitekim kitabın 203. sayfasında şu açıklamalara yer verilmiştir:


Görüldüğü gibi kitapta “KediLeaks” isimli hesabın kime ait olduğunun hiçbir zaman öğrenilemediği iddia edilmiştir. Halbuki yukarıda delillerine yer verdiğimiz gibi, hesabın Özkan Mamati’ye ait olduğu kesin olarak ispatlanmıştır. Kitapta bu gerçeğin anlatılmamasının tek sebebi ise, Özkan Mamati’yi bu hesap aracılığıyla işlediği suçlardan kurtarmaktır.

1)      Özkan Mamati, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının hakaret, iftira ve tehditlerle hedef alındığı “@tarkan_yavsak” kullanıcı isimli Twitter hesabının sahibidir:

Özkan Mamati’nin Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını kullanarak suçsuz insanlara saldırdığını gösteren deliller sadece @KediLeaks isimli hesapla sınırlı değildir. Adnan Oktar Davası kapsamında Özkan Mamati’ye ait cep telefonu da incelemeye alınmış, bunun neticesinde 18.10.2019 tarihli imaj alma ve inceleme raporu düzenlenmiştir.


Söz konusu incelemede Özkan Mamati’nin, Adnan Oktar Davası kapsamında tutuklu bulunan Tarkan Yavaş isimli arkadaşımız hakkında Twitter’da “tarkan_yavsak” isimli bir hesabı kullandığı ortaya çıkmıştır.


Özkan mamati, Twitter’da açtığı bu hesap üzerinden Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına aylarca ağır hakaret ve iftiralarda bulunmuştur. Bu ve burada bahsetmediğimiz başka sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla kamuoyunun Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı tavır alması için var gücüyle çalışmıştır.

1)      Özkan Mamati’nin diğer saldırıları ve tehditleri:

  • Özkan Mamati, Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubunun ailelerini, camia dışından arkadaşlarını açıkça tehdit etmiştir:

  • Özkan Mamati, Sayın Adnan Oktar’ı ve annesini açıkça tehdit etmiştir:

  • Özkan Mamati 2019/313 E. sayılı dava dosyasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanıkları tehdit etmiş, ağır hakaretlere maruz bırakmıştır:

  • Özkan Mamati, Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubundan daha önce ayrılmış olan, ancak şikayetçi olmayan kişileri açıkça tehdit etmiştir:

  • Özkan Mamati, Sayın Adnan Oktar’ın kaldığı evleri havaya uçurma tehdidinde bulunmuştur:

  • Özkan Mamati, Sayın Adnan Oktar’ın birçok arkadaşını olduğu gibi Aslı Efeoğlu’nu da açıkça tehdit etmiştir:

  • Özkan Mamati, Sayın Adnan Oktar’ı zehirletmekle tehdit etmiştir:

  • Özkan Mamati, Sayın Adnan Oktar’ın arkadaşı Yasin Kaya’ya Whatsapp üzerinden hakaret ve tehditlerde bulunmuş ve bunu kendi hesabında paylaşmıştır:

-Özkan Mamati, Sayın Adnan Oktar’ın eserlerini takip eden vatandaşlarımızı açıkça dövmekle, dövdürmekle tehdit etmiştir:Daha yeni Daha eski