Mahkeme heyeti tüm yargılama boyunca huzurda ifade veren sanıklar üzerinde psikolojik baskılar oluşturmuş ve onlara karşı olan tarafgir bakış açısını her fırsatta açık etmiştir. Mahkeme başkanının sanıklara soru yöneltirken kullandığı üslup ve onları baskın sorularla kendi istediği minvalde cevap vermeye yönlendirmesi mahkeme ifadelerinin sıhhatli usullerle alınmadığını ve bu yönüylede CMK m.148’e aykırı olduğunu göstermektedir. Duruşma tutanaklarına yansıyan bir kısım örnekler aşağıdaki gibidir:

 

 

13.12.2020

 

01.10.2020

 

11.03.2020