Ceza muhakemesinin kovuşturma safhasında yapılması gereken usul işlemleri ve sırası CMK'nın “Kovuşturma Evresi” başlıklı 3. Kitap kısmında açıkça düzenlenmiştir. Buna göre kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasına müteakip sanığın sorgusuna geçilmeli, akabinde delillerin ikamesi ve tartışılması yapılmalıdır. Fakat mevcut yargılamada birçok usuli işlem tamamen yanlış yapıldığı gibi, sorgu işlemi bitirilmeden delillerin değerlendirilmesine geçilmiş ve bir yanlışlığa daha imza atılmıştır.

CMK'nın 206/1'inci maddesine göre: "Sanığın sorguya çekilmesinden sonra delillerin ortaya konulmasına başlanır. (Ek cümleler: 25/05/2005-5353 S.K./29.mad) Ancak, sanığın tebligata rağmen mazeretsiz olarak gelmemesi sebebiyle sorgusunun yapılamamış olması, delillerin ortaya konulmasına engel olmaz. Ortaya konulan deliller, sonradan gelen sanığa bildirilir."

Açık madde metninden de anlaşılacağı üzere, deliller sanığın sorguya çekilmesinden sonra ikame edilmelidir. Fakat mahkeme heyeti sorgu esnasındadijital materyal inceleme sonuçlarını okumuş, HTS analiz raporlarını değerlendirmiş, tapeleri okumuş ve sair birçok delili ortaya koymuştur. Bu durum ciddi bir usul hatası teşkil etmektedir ve adil yargılanma hakkı ihlaline neden olmaktadır. Bu esnada sanık müdafilerine CMK m.201 kapsamındaki itirazlar haricinde söz verilmediği için, müdafiiler bu “delillerin” hukuka aykırı olarak elde edildiklerine dair itiraz haklarını dahi etkin olarak kullanamamışlardır.

Bununla birlikte CMK’da ve doktrinde hiç olmayan bir yöntem öne sürülerek “sorgunun bölünmezliği” diye bir kavram ortaya atılmış ve bu şekilde sorgunun tarzına yapılacak hukuki müdahalelerin önü kesilmiştir. Bu yönde hukuki hakkını kullanan avukatlar ise salonda dışarı atılmakla tehdit edilmişler, hatta bazıları jandarma eşliğinde dışarı çıkarılmışlardır.

 

Örneğin; 25 Eylül 2019 tarihli duruşmada katılan vekillerinin kaynağı belli olmayan, dosyada yer alıp almadığı dahi bilinmeyen, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş bir dijital materyalden bölüm okuyarak sanıklara soru yöneltmelerine, sanık müdafii Av. Elif Esra Kırımlı’nın müdahele etmek istemesi üzerine, Mahkeme Başkanı avukat hanımın jandarma eşliğinde salondan dışarı çıkarılması kararını vermiştir:

 

25/09/2019 4. Oturum

BİR KISIM MÜŞTEKİLER MÜDAFİİ AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU SÖZ ALDI: Bülent Sezgin, “şey olarak yani var herkesi ikna edebiliyoruz, yeni böyle bir kız yaparsan o günü kapatabiliyorsun yani kendi kafanda.”

MAHKEME BAŞKANI: Avukat Hanım söz hakkı almadan konuşmayın, Avukat Hanım dışarı lütfen, EVET AVUKAT HANIMI DIŞARI ALALIM, AVUKAT HANIMI DIŞARI ALALIM?

BİR KISIM MÜŞTEKİLER MÜDAFİİ AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU SÖZ

ALDI: Böyle yapmasak ya.

MAHKEME BAŞKANI: Çabuk, biz böyle duruşma yapamayız, lütfen usule uyun, Avukat Hanım dışarı lütfen, karar verilmiştir, 5 dakika ara verdik, AVUKAT HANIMI DIŞARI ALIN ÇABUK,

 

25/09/2019 5. Oturum

MAHKEME BAŞKANI: Buyrun Avukat Bey?

BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİİ AV. EŞREF NURİ YAKIŞAN SÖZ ALDI: Başkanım öncelikle şöyle bir durum var, ortam geriliyor bu gerginlikten herkes rahatsız oluyor, sanıklarda ayrıca rahatsız oluyorlar, biz şunu istiyoruz sizden, başından itibaren sabahtan beri Avukat arkadaşlarım anlatmaya çalıştılar ancak siz daha önce karar verildiğini belirterek, karar verilmesine yer olmadığına dair kararlar verdiniz, belki biz kendimizi doğru ifade edemedik, belki siz anlayamadınız, bir daha ifade etmek istiyorum bu hususu, biz katılanların katılma sıfatlarının ne aşamada verileceğine ilişkin bir karar kurdunuz zaten, buna ilişkin CMK’da bir düzenlemenin olmadığını da belirtinizi ve bu nedenle de soru sorabileceklerine dair karar verdiniz, burada bir düzen biz buna itiraz etmiyoruz, o konudaki kararınızda devam edebilirsiniz, o konuda bir şey söylemiyoruz ANCAK MÜŞTEKİLER SORU SORARLARKEN ŞUNU İSTİYORUZ BİZ SİZDEN BU KONUDA KARAR VERMEDİNİZ, MÜŞTEKİLER SORU SORARLARKEN HANGİ KİŞİYİ TEMSİL ETTİKLERİNİ BELİRTSİNLER VE ONDAN SONRA SORULARINI SORSUNLAR, BİZDE BUNA GÖRE İTİRAZ EDEBİLELİM DİYORUZ.

MAHKEME BAŞKANI: Evet anlaşıldı?

BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİİ AV. EŞREF NURİ YAKIŞAN SÖZ ALDI: Yani müştekilerin kimin vekili olarak orada bulunduklarını belirtmelerini istiyoruz, Esra Hanım’ın itirazı da buna ilişkindi, ikinci olarakta şu konuda Esra Hanım haklı bence, AZ ÖNCE ESRA HANIM HUKUKA AYKIRI OLARAK BİR DELİL VAR ORTADA VE BU DELİLE DAYANILARAK SORU SORULUYOR İTİRAZI YAPTIĞINDA MAHKEMENİZ MAHKEMENİN İDARESİNE İLİŞKİN BİR İŞLEM OLMAMASINA RAĞMEN TEK BAŞINA BAŞKAN SIFATIYLA SİZ KARAR KURDUNUZ, HEYETTEN GÖRÜŞ ALMADINIZ, AYRICA SAVCILIK MAKAMINDAN DA MÜTALAA İSTEMEDİNİZ, LÜTFEN.

MAHKEME BAŞKANI: Evet anlaşıldı?

BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİİ AV. EŞREF NURİ YAKIŞAN SÖZ ALDI: Heyetçe ve mütalaa isteyerek ve mütalaya karşı bizim bir diyeceğimiz varsa bunun sorularak karar kurulmasını istiyoruz ve nihayetinde avukatın dışarıya çıkarılması celse oturum ara verilinceye kadardır, Bülent Bey’in şu an müdafisi burada yok, Esra Hanım’ı dışarı çıkardınız, Bülent Bey’in bu aşamada sorgusuna devam edilemez, bu nedenle de oturuma ara verdiğiniz için Esra Hanım’ın da tekrar dönebileceğini jandarma arkadaşlara söylerseniz Esra Hanım’da duruşma salonuna tekrar dönsün, talebimiz bu yönde ve bu taleplerimizi lütfen karara bağlayın, teşekkür ederim.

MAHKEME BAŞKANI: Evet anlaşıldı, şimdi öncelikle, tamam talebi almıştık, bekle bakayım, evet Avukat Bey söyleyin, buyurun?

BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİİ AV. İBRAHİM ALPER CAN SÖZ ALDI: SayınBaşkan, hani biraz evvel meslektaşımında belirttiği gibi bir meslektaşımıza Avukat Esra Hanım’ın yani haksız biçimde duruşma salonundan çıkarmaya karar verdiniz, hem esasa aykırı, hem usule aykırı, yani bu kararı istişare halinde de almadınız, yani doğrudan agresif bir tavırla yaptığınızı değerlendiriyoruz, yani bu karardan rücu edilmemesi, talebininde Esra Hanım’ın söz alma hakkınında söz aldıktan sonra yaptığı talebinde hem esas hem usule uygun olduğunu düşünüyoruz, yani katılan vekili diye söylediniz, katılan vekili değiller, ne sıfatla buradalar bilmiyoruz.

MAHKEME BAŞKANI: Tamam anlaşıldı?

BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİİ AV. İBRAHİM ALPER CAN SÖZ ALDI: Hukuksuz biçimde Efendim müsaadenizle izah edeyim bir dakika verin bana, HUKUKSUZ BİÇİMDE ELDE EDİLMİŞ SES KAYITLARINI DELİL DİYE BELİRTİYORLAR BURADA, SIFATLARI HENÜZ ORTADA DEĞİL, YANİ ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ YAPTIĞI HAREKETLERDEN RAHATSIZIZ DİYE EĞER BİR KATILMA TALEPLERİ VARSA YANİ BU YÖNDE MÜŞTEKİ VEKİLİYİZ BİZ DİYORLARSA YANİ BU DOĞRULTUDA KAMU ADINA BU İŞLEMİ YAPACAK CUMHURİYET SAVCISI MEVCUTTUR, HEM SORUŞTURMA AŞAMASINDA HEM KOVUŞTURMA AŞAMASINDA BU YAPILMIŞTIR, YANİ BU NOKTADA MÜŞTEKİ VE KATILAN VEKİLLERİNE İHTİYAÇ YOKTUR,eğer Mahkemenizin kararından rücu etmemesi halinde yani bir kısım sanık müdafileri olarak bizde Esra Hanım ile birlikte duruşma salonunu terk edeceğimizi bildiririz.


⬅️

2.3 - İDDİANAMENİN SANIKLARA TEBLİĞİ İLE DURUŞMA GÜNÜ ARASINDAKİ SÜRENİN KISA OLMASI SEBEBİYLE SANIKLAR ve MÜDAFİLERİ SAVUNMA HAZIRLAMAK İÇİN GEREKEN SÜRE VE İMKANLARA SAHİP OLAMAMIŞTIR
➡️

2.5 - SANIKLARA SORGU ESNASINDA ANAYASA’NIN M. 20, 22, 23, 24, 25, 34, 36. MADDELERİNE AYKIRI OLARAK ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İLKESİNE MÜDAHALE NİTELİĞİNDE SORULAR YÖNELTİLMİŞTİR


Daha yeni Daha eski