Bugüne kadar Sayın Adnan Oktar’a, eserlerinin ulaştığı kişi ve makamlardan, ki bunlara İsviçre Cumhurbaşkanı, Hollanda Kralı, Singapur Başbakanı, İngiltere Başbakanı, Tayvan Adalet Bakanı, İran Cumhurbaşkanı, İspanya İçişleri Bakanlığı da dahildir, birçok takdir ve teşekkür mektuplar gönderilmiştir.

Mektuplarda, Sayın Adnan Oktar’ının eserlerinin;

ü  Okullarda müfredata eklenmeleri gerektiği,

ü  Bu kitapların Avrupa ve ABD başta olmak üzere bütün dünyada kütüphanelere konulması gerektiği,

ü  Yaratılışı bu kitaplar gibi etkili anlatan başka hiçbir eser olmadığı,

ü  Böyle kitaplara dünya çapında çok büyük ihtiyaç olduğu,

ü  Gayrimüslimlere İslam’ı anlatan en iyi eserlerin Harun Yahya kitaplarının olduğu,

ü  Amerikalıları İslam’a davet etmede kullanıldığı ve etkisinin büyük olduğu,

ü  Şiddet ve nefreti önlemeye karşı çok etkili olduğu,

ü  Dünya barışını sağlayacak nitelikte olduğu,

ü  İslami yayıncıların bu eserlere çok önem verdikleri kaleme alınmıştır.

Mektuplarda, yukarıda özet olarak verdiğimiz ilgili bölümlere birkaç örnek vermek gerekirse;

Kesinlikle son derece mantıklı ve bilimsel bir temele dayanan bu kadar faydalı yayınları yayınladığımız için firmamızı tebrik eden birçok mektup, e-posta ve telefonlar alıyoruz. (İngiltere’de) Bazı okullar bu kitapları eğitim müfredatlarına eklediler bile.

Ta Ha Publishers Yönetim Kurulu Başkanı (Ta Ha Publishers Ltd.)/İngiltere

***

Bizim tavsiyemiz bu kitabın üniversite, kolej ve okul kütüphanelerinin yanı sıra, bütün dünyadaki her halk kütüphanesine konmasıdır.

Dr. Ahmad H. Sakr (İslami Bilgi Vakfı Başkanı)/ABD

***

Geçmişte sanat yayıncılığıyla uğraştım, ancak bu denli prestijli, resimlerin gösterişli bir şekilde birleştirildiği, zengin içerikli, dikkatli bir araştırmanın ürünü bir yayına sahip olmadım. Oluşturulan bu güzelliğin sunumunun, bende ne denli sevindirici bir ruh haline sebep olduğunu ifade edecek uygun sıfat yok.

Doktor Francesco Silvano (Hristiyan Pediatri Çocuk Hastanesi Başkanı)/İtalya

***

Yaratılışı resimlerle ve sizdeki gibi bu kadar iyi sunan başka hiçbir kitap görmedim. Emin olabilirsiniz ki, onu özenle okuyacağım ve argümanlarını dikkate alacağım.

Biyokimya Ve Moleküler Biyoloji Profesörü Richard E. Dickerson (Kaliforniya Üniversitesi – Moleküler Biyoloji Enstitüsü)/ABD

***

Yaratılış Atlası uzun süredir bildiğimizi ortaya koyuyor: Charles Darwin’in İmparatoru kesinlikle çıplak. Bizi sadece gerçek olan özgür kılabilir; insanlığın uydurma hikâyeleri, hurda bilimsel safsataları ve ruhu kavruk olanların desteğini geride bırakma zamanı geldi.

JoelRichardson (Amerikalı Hristiyan İnsan Hakları Girişimcisi)/ABD

***

Kitabınızı büyük bir ilgiyle sayfa sayfa açık bir şuurla gözden geçiriyorum. Hatta ABD’de birkaç eyalet, eğitim sistemlerini tartışmaya başladı bile…Bu anlamda birçok tanınmış eğitimci bir araya gelip evrim teorisini ve Yaratılışı tartışacaklar. Çeşitli fosil kayıtları içeren kitabınız, uzmanların bu tartışmada bir sonuca varmasında çok yardımcı olacaktır…

Prof. V.M.G. Nair (Wisconsin Green Bay Üniversitesi – BM Uzmanı)/ABD

***

"Sizin kitaplarınıza büyük ihtiyaç var."

M. Tölegen (Daral-Arkam Kuran-I Kerim Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı)/Kazakistan

***

"Türkiye’nin bilim ve maneviyat alanlarında ne denli yükseklere ulaştığına şahit olmak istiyorsanız, Harun Yahya’nın kitaplarını okuyunuz."

Ongar Haci Emirbek/Kazakistan

***

"Bu kitapları üniversite ve yüksek okullardaki Amerikalılarıİslam dinine davet etmek amacıyla kullanıyorum."

Nabil Elibiary (Carrollton İslam Birliği Ruhani Lideri)/ABD

***

Harun Yahya’nın Evrim Aldatmacası kitabı, fizik, kimya, genetik ve diğer alanlardaki bilimsel yaklaşımlarla büyük oranda itibardan düşürülmüş bir teori olan Charles Darwin’in evrim teorisine bilimsel, entelektüel ve akademik yönden bir darbedir.

Abu Dharr Manzolillo (Serbest Gazeteci Ve Editör)/Arjantin

***

"Yazarın eserleri hayatın kökeniniaraştıranlara kalıcı bir ufuk açmıştır."

Moussa Chahine (Al Zahra Müslüman Birliği)/Avustralya

***

"Harun Yahya’nın kitapları sadece Müslümanların değil,tüm dünyanın refahı için önemli bir katkıdır."

Halalco Books (M.A.M.Chida)/ABD

***

Şiddet ve nefrete karşı cesurca öğüt veriyor ve tek Allah’a inanan Müslüman, Hıristiyan ve Musevilerin tümünü sevgi, barış ve dayanışmaya çağırıyordu. Adnan Oktar’ın üstlendiği görev, sadece tüm insanlara karşı açıkça görülen sevgisinden değil; aynı zamanda Allah’a, Peygamberlere ve Kutsal Kitaplara olan derin imanından da kaynaklanıyorEvrimci Darwinist teorilere karşı çıkışı bile, tüm yaratılmışlara ve onları Yaratan’a büyük sevgisini göstermekte.

Ehud Tokatly (Yazar, Eğitimci)/İsrail

***

Darwin teorisi üzerindeki tartışma bilimsel, kültürel ve teolojik toplumda oldukça aktüeldir. Harun Yahya’nın çalışması konunun açıklığa kavuşması için önemli bir katkı sağlayacaktır.

***

NicolaMancino (Yargıçlar Üst Kurulu)/İtalya

"Bu kitapların, İslam’ı gayrimüslimlere anlatma konusunda en faydalı eserler oldukları doğrulanmıştır."

Murat Selek (Avustralya İslami Bilgi Ve Hizmetleri Ağı)/Avustralya

***

"Paha biçilmez bir sanatsal anlayışa sahip olan Harun Yahya’nın eserlerini okumak her zaman büyük bir zevk kaynağı olmuştur."

Habib Toumi (Bahrain Tribune Editör Yardımcısı)/Bahreyn

***

Harun Yahya’nın çalışmaları insanlığı kurtaracak büyük bir umut ışığıdır. Onun çalışmaları dünya çapında tanınıyor ve pek çok insanın Allah’a teslim olmasına aracı oluyor."

Dr. Mohammed Arif Kasmo (Kebangsaan Üniversitesi Genel ÇalışmalarMerkezi)/Malezya

***

"Bu kitabın yıllardır İslami yayıncılar tarafından basılan en önemli kitap olduğunu görüyorum."

GaiEaton (Londra Merkez Camisi Ve İslami Kültür Merkezi Başkanı – Eski İngiliz Diplomat)/İngiltere

***

"Harun Yahya’nın kitaplarını ve video kasetlerini gördükten sonrasadece onun eserleri üzerinde çalışmaya karar verdim."

Miroljub Petrovic (Jeolog – Doğal Etüdler Merkezi Başkanı)/Yugoslavya

***

Harun Yahya İngiltere’de çok benimsenen bir isim ve bizden biri haline gelmiştir.

Afsar Siddiqui (Ta-Ha Publishers Ltd.)/İngiltere

Görüldüğü üzere Sayın Adnan Oktar, fikirleri ve eserleriyle dünya çapında büyük bir etkiye sahiptir. Sayın Adnan Oktar’ın eserleri, yani Harun Yahya Külliyatı, çok geniş kapsamlı bilimsel delillere ve anlaşılır anlatımlara İslam’ı, barışı, sevgiyi, Allah’ın varlığını, güzel ahlakı anlatmaktadır. Eserleri inceleyenlerin “nefrete, şiddete ve ateizme karşı” bu kitapların kullanılmasını gündeme getirmelerinin sebebi, kitaplardaki derin samimiyetten kaynaklanmaktadır.

Nitekim, bu eserleri okuyan ve üzerinde ciddi bir biçimde düşünen insanlar artık materyalist felsefeyi, ateizmi, deizmi ve diğer sapkın görüş ve felsefelerin hiçbirini samimi olarak savunamamaktadır. Çünkü Harun Yahya Külliyatı karşısında fikri dayanakları çürümekte, bu eserlere karşı da yeni bir itiraz getirme imkanları kalmamaktadır.

Sayın Adnan Oktar’ın 40 yıllık çalışmasının ürünü olan söz konusu 304 kitaplık külliyat, 73 farklı dile çevrilerek tüm dünyada okunmaktadır. Her sene yüz milyonlarca insan bu eserlerden faydalanılarak yapılan yabancı dildeki internet sitelerine girmekte ve çalışmaları okumakta, İslam’la ve Kuran’la tanışmaktadır. Yazımıza konu olan mektuplar da bu gerçeği en iyi şekilde ortaya koymaktadır.

Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının dünya çapında yarattığı etki ve tüm bu faydalar göz önüne alındığında onlara atılan iftiraların hiçbirisinin gerçeği yansıtmadığı da kesin olarak anlaşılmaktadır. Sonuç olarak Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları mesnetsiz ve art niyetli iddiaların ve organize şekilde ortaya atılan çirkin iftiraların tam aksine suça, teröre, anarşiye, nefrete ve kargaşaya tam karşıdır.

Daha yeni Daha eski