Sayın Adnan Oktar bugüne kadar her zaman PKK ile mücadele eden devletinin yanında durmuştur. Bunun da ötesinde sade bir vatandaş olarak, devletimize zorlu mücadelesinde daha önceden kimsenin yapamadığı şekilde fikri yönden çok etkili bir destek vermiştir.

Sayın Adnan Oktar, PKK terör örgütüyle yıllardır çok büyük bir fikri mücadele içerisinde olmuştur. 1980’li yıllardan beri PKK’yı ve felsefesini eleştiren kitaplar yazmış, 217 ayrı uluslararası basın ve haber kuruluşunda PKK’yı, PKK’ya arka çıkanları, terörü ve şiddeti eleştiren makaleler yazmış, bu konularda yüzlerce kısa filmin hazırlanmasına ve konferanslar verilmesine vesile olmuş, 10 yılı aşkın bir süre boyunca televizyonlardaki canlı yayın sohbetlerinde PKK ve destekçileri aleyhinde açıklamalar yapmıştır. Ayrıca Sayın Adnan Oktar’ın görüşleri gazete ilanlarına dönüştürülmüş ve konunun ciddiyeti hakkında halkımız aydınlatılmak istenmiştir.


 

Sayın Adnan Oktar’ın PKK terör örgütü konusundaki mücadeleyi özellikle ve ısrarla neden yaptığını kendisi bir röportajda şu şekilde açıklamıştır:

Davası olmayan bir hareket mutlaka kaybeder, heyecanı olmayan, ideali olmayan, ülküsü olmayan her hareket kaybeder. PKK'nın bir ideali var, karşısında ne var. Sessizlik. Sessizlik olursa, Allah korusun kayıp olur. PKK'NIN KARŞISINDAKİ GÜÇ TÜRK İSLAM BİRLİĞİDİR. TÜRK İSLAM BİRLİĞİ DEV BİR İDEALDİR, DEV BİR GÜÇTÜR. PKK'nın karşısında bunun karşıtı bir güç olması lazım. Bir ideal varsa, batıl dahi olsa, insanları motive eder. İnsanlara heyecan verir. Mücadele azmi verir batıl da olsa. Batıl olmasına rağmen bu heyecan onları dağa çıkarıyor. Buna karşı bizim hak bir davamız var. Ama bunun milli bir devlet projesi olması, devlet siyaseti olması lazım. Gizli değil, açık ve aleni bir milli politika olması lazım. Tüm Türk aleminin, İslam aleminin birleşmesi ve Türkiye'nin öncülüğünde dev bir birlik olması lazım.” (Adnan Oktar, Kocaeli TV, 28 Ağustos 2010 )

Bu noktada belirtmeliyiz ki, Sayın Adnan Oktar’ın Darwinizm karşıtı çalışmaları söz konusu yardımın bir örneğidir. Çünkü PKK, devlet büyüklerimizin de son dönemde vurguladıkları gibi komünist ve Darwinist bir terör örgütüdür. Bu gerçeği Türkiye’de kamuoyuna karşı en etkin şekilde ilk kez dile getiren de Sayın Adnan Oktar’dır. Nitekim PKK yönetimi örgüte yeni katılan bireylere ilk olarak yoğun bir komünist-Darwinist eğitim vermekte ve böylece üyelerini vatanlarına, milletlerine ve dine karşı düşman hale getirmektedir. İşte Sayın Adnan Oktar tarafından PKK’nın ideolojisinin aleni şekilde ortaya koyulması örgütün eylemlerinin ve amacının daha kolay yorumlanmasına yol açmıştır ki, bu durum söz konusu örgütün yenilmesi için mutlaka gereksinim duyulan bir şeydir.

Sayın Adnan Oktar özellikle eserleriyle PKK’ya karşı ilmi savaş açmış bir yazardır. Sayın Adnan Oktar’ın bu eserleri örgütün ideolojisini çürüten, eylemlerindeki ana hedefi deşifre eden ve bu hedefe ulaşılmasını engelleyecek tüm unsurları ön plana çıkaran eserlerdir. Aşağıda söz konusu eserlerin isimlerine yer verilmiştir:

Komünist Terörist Dinsiz Örgüt PKK, Amerika’nın Göremediği PKK, Türkiye’nin Geleceğinde Osmanlı Vizyonu, Türk’ün Yüksek Seciyesi, Türk’ün Dünya Nizamı, Türkiye için Milli Strateji, Milli Birliğin Önemi, Makaleler (2 Cilt), Devlete Bağlılığın Önemi, Komünist Kürdistan Tehlikesi

Terörist Abdullah Öcalan, Şubat 2001'de basılan “Oligarşik Cumhuriyet Gerçeği” adlı kitabının 25. sayfasında Sayın Adnan Oktar'ın PKK’ya karşı sürdürdüğü güçlü mücadeleden duyduğu büyük rahatsızlığını şu sözlerle dile getirmiştir:

Tepede de MİT'in Türk oligarşik yapısının emrindeki din adamları vardır. Hem de filozofça din adamlarıdır bunlar. Osmanlı sultanlarına da tarih boyunca yol gösteren din adamları değil miydi? Şimdi de rejimin saldırılarına yo gösterecek din adamları vardır. Mesela o Adnan Hocalar nasıl ortaya çıkarıldı?

Bu açıklama da, Sayın Adnan Oktar'ın kültürel faaliyetleriyle PKK karşısında nasıl etkili olduğunun en büyük delillerinden biridir.

Özetle PKK, devleti ve milletin birliğini hedef alan, milliyetçi duyguların zayıflamasını, böylelikle de vatan savunmasının daha kolay düşmesini isteyen bir terör örgütü olduğundan, Sayın Adnan Oktar üniter devletin ve devlete bağlılığın öneminden, milliyetçi duyguların topraklarımızda kök salmasından, milletimize duyulan sevginin ve bağlılığın artması için Türk milletinin üstün ahlakından bahseden eserler hazırlamıştır. Bu eserler Sayın Adnan Oktar’ın ve arkadaşlarının vatanına ve milletine verdiği önemin somut göstergelerinden biridir.

Daha yeni Daha eski