Sayın Adnan Oktar bey’in Hükümete verdiği destek herkes tarafından bilinen bir gerçektir.


İngiliz derin devleti Müslümanları yok etmeye azmetmiş bir deccaliyettir. Fetö de bu deccaliyetin bir koludur. Adnan Oktar 21/Kasım 2017

FETÖ çarpık bir mantıkla Türk milletini yecuc mecuc olarak görüyor ve yok edilmesi gerektiğine inanıyor. Adnan Oktar 24/Ekim 2017

FETÖ çarpık bir mantıkla Türk milletini yecuc mecuc olarak görüyor ve yok edilmesi gerektiğine inanıyor. İngiliz derin devleti FETÖ’yü ileri karakol olarak kullanıyor. Bunları önce İslam’dan, Kuran Müslümanlığında uzaklaştırdılar. Sonra da İngiliz Rumiliğini kabul ettirdiler. İngiliz Rumiliğinin temelinde Türk düşmanlığı vardır. 200 yıldır Türk düşmanlığını körükleyen İngiliz derin devletidir. Rumiliği de Müslümanları etki altına almak için kullanmıştır. FETÖ bu felsefeyi benimseyerek kendi milletin nefret eder hale gelmiş ve aziz Türk milletini yok edilmesi gereken yecuc ve mecuc gibi görmeye başlamıştır. (A9TV; 24 Ekim 2017)

FETÖ Türk milletini yecüc mecuc olarak gören aşağılık bir yapıya sahip. Bunlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Adnan Oktar 19/Kasım 2017


İngiliz derin devletine yancılık yapanlar, vatana ve devlete ihanetten yargılanmalıdır. Adnan Oktar 23/Ekim 2017

İngiliz derin devletine yancılık yapanlar, vatana ve devlete ihanetten yargılanmalıdır. Bunlar son 200 yıldır milletimizi tarihten silmeye azmetmiş alçak ve kahpe hainlerdir. 15 Temmuz’da da Fetö’yü kullanarak milletin silahıyla milleti şehit ettiler. İngiliz derin devletine karşı çok köklü hukuki tedbir alınmalıdır. (A9TV; 23 Ekim 2017)


Şu an vatan için yapılacak en büyük hizmet İngiliz derin devletinin en büyük ileri karakolu olan FETÖ’ye tavır almaktır. Adnan Oktar 23/Ekim 2017

Şu an vatan için yapılacak en büyük hizmet İngiliz derin devletine karşı ilmi mücadele yapmak ve İngiliz derin devletinin en büyük ileri karakolu olan FETÖ’ye tavır almaktır. PKK bile FETÖ’nün kontrolünde hareket etmektedir. Bu büyük mücadelede de Tayyip Hocam’ın etrafında kenetlenmek önemlidir. (A9TV; 23 Ekim 2017)


15 Temmuz’da yaşanan alçaklık ve kahpelik FETÖ’nün ne kadar aşağılık bir yapılanma olduğunu, İngiliz derin devletinin uşağı haline geldiklerini net olarak ortaya koydu. Adnan Oktar 20/Ekim 2017


PKK, FETÖ, IŞİD ve diğer tüm örgütlerle mücadele edebilmek için önce İngiliz derin devletini tanımak gerekir. Adnan Oktar 20/Ekim 2017

İngiliz derin devletini öğrenmeyen insan hiçbir mücadele yapamaz. Çünkü perdenin arkasını görmemiştir, gerçek katili tanımıyordur. PKK, FETÖ, IŞİD ve diğer tüm örgütlerle mücadele edebilmek için önce İngiliz derin devletini tanımak gerekir. (A9 TV; 20 Ekim 2017)


Özellikle FETÖ davalarına bakan hakimler ve savcıların korunması için özel imkanlar sağlanması çok iyi olur. Hakimlerin ve savcıların korumaları artırılsın, gerekirse kendilerine silah taşıma yetkisi de verilsin.

Özellikle FETÖ davalarına bakan hakimler ve savcıların korunması için özel imkanlar sağlanması çok iyi olur. Hakimlerin ve savcıların korumaları artırılsın, gerekirse kendilerine silah taşıma yetkisi de verilsin. FETÖ çok alçak bir yapılanma, hakimler ve savcılar üzerinde baskı kurmalarına imkan sağlayacak hiçbir açık kapı kalmasın. (Adnan Oktar; 20 Mayıs 2018)


Tayyip Hocam, FETÖ’yü tarihe gömen insandır. Aksi yönde ithamda bulunanlara cevap dahi vermeye gerek yoktur. Tayyip Hocam, FETÖ ile yaptığı mücadeleyle tarihe geçmiş bir liderdir. Adnan Oktar 27/3 2018


Cemaatleri ve tarikatları hedef alma projesi FETÖ’yü legalleştirme operasyonudur. Tüm cemaatleri aynı konuma getirip, “Hükümet cemaatlerle çatışmalıdır” imajı oluşturmak için özel bir taktik uyguluyorlar.

Cemaatleri ve tarikatları hedef alma projesi FETÖ’yü legalleştirme operasyonudur. Tüm cemaatleri aynı konuma getirip, “Hükümet cemaatlerle çatışmalıdır” imajı oluşturmak için özel bir taktik uyguluyorlar. İngiliz derin devletinin bir kurnazlığı var: Tüm cemaatleri ve tarikatları hedef haline getirerek FETÖ’yü aradan kurtarmak istiyorlar. Sonra da “Bakın Deccaliyet tüm dindarları hedef aldı” diyecekler. Böylece gerçek deccaliyeti de gizleyeceklerini sanıyorlar. (Adnan Oktar, A9TV; 12 Ocak 2018)

Cemaatlerle Hükümetin arasını açmaya yönelik her türlü atak, FETÖ’yü meşrulaştırmaya çalışma girişimidir. Böylece hem Hükümeti yalnızlaştırmayı hem de FETÖ’yü kendilerince haklı duruma getirmeyi amaçlıyorlar. Kişi cemaatlere karşıysa en az 30 milyon kişiye karşı demektir. Adnan Oktar A9TV; 14 Ocak 2018


Cemaatleri ve tarikatları şeffaflaşma adıyla baskı altına almak FETÖ’yü kendilerince meşrulaştırmak, Müslümanların dağılıp ayrılmasını sağlamak, Hükümetle dindarlar arasına da fitne sokmak istiyorlar. Hükümetimiz ve Tayyip Hocam İngiliz derin devletinin alçaklarının bu çirkin zihniyetinin farkında ve asla böyle bir oyuna gelmeyecektir.

Cemaatleri ve tarikatları şeffaflaşma adıyla baskı altına almak FETÖ’yü kendilerince meşrulaştırmak, Müslümanların dağılıp ayrılmasını sağlamak, Hükümetle dindarlar arasına da fitne sokmak istiyorlar. Bu, şeytani bir oyundur. Hükümetimiz ve Tayyip Hocam İngiliz derin devletinin alçaklarının bu çirkin zihniyetinin farkında ve asla böyle bir oyuna gelmeyecektir. (Adnan Oktar, A9TV; 13 Ocak 2018)

15 Temmuz Darbesi’ni İngiliz derin devletinin uşakları olan FETÖ yaptı. Türk Ordusu kendi halkına silah doğrultmaz.

15 Temmuz Darbesi’ni İngiliz derin devletinin uşakları olan FETÖ yaptı. Türk Ordusu kendi halkına silah doğrultmaz. Böyle tarihi bir kahpeliği ve kalleşliği ancak münafıkane bir yapılanma olan İngiliz derin devletinin uşakları yapar. (A9TV; 27 Kasım 2017)


FETÖ hareketi de Müslümanları deccal avanesi haline getirmiş azgın bir münafık hareketidir.

Münafıklar tıpkı deccal gibi yalancıdırlar. Normalde münafık ahmaktır ama şeytanın etkisine girdiği için şeytani bir zeka elde ederler. Yazılarında, konuşmalarında şeytani zeka görülür. Dünyanın her yerinde Müslümanların başına bela olurlar. FETÖ hareketi de Müslümanları deccal avanesi haline getirmiş azgın bir münafık hareketidir. (A9TV; 9 Kasım 2017)

Daha yeni Daha eski