Adnan Oktar Davası Neden Geçersizdir


1. BÖLÜM – DAVA NEDEN GEÇERSİZDİR

1.1 - Deliller Neden Geçersizdir?

1.2 - İddianame Neden Geçersizdir?

1.3 - Savcının Esas Hakkındaki Mütalaası Neden Geçersizdir

1.4 - Yapılan Duruşma Neden Geçersizdir

1.5 - Verilen Hüküm Neden Geçersizdir

1.6 - Gerekçeli Karar Neden Geçersizdir

2. BÖLÜM – DAVANIN GEÇERSİZLİĞİ

2.1 - HUKUKA KESİN AYKIRILIK HALLERİ

2.1.1 - Hükmün Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delile Dayanması

2.1.2 - Duruşmada Kanunen Mutluka Hazır Bulunması Gereken Kişilerin Yokluğunda Duruşma Yapılması

2.1.3 - Duruşmalı Olarak Verilen Hükümde Açıklık Kuralının İhlal Edilmesi

2.1.4 - Mükerrer Yargılama

2.1.5 - Önödeme ve Uzlaştırma Usulünün Uygulanmaması

2.1.6 - Hükmün Gerekçeyi İçermemesi

2.1.7 - Savunma Hakkının Sınırlandırılması

2.2 - DİĞER HUKUKA AYKIRILIK HALLERİ

2.2.1 - Delillerin Ortaya Konulması ve Reddi Maddesine Aykırılık

2.2.2 - Dinleme ve Okumadan Sonra Diyeceğinin Sorulması Maddesine Aykırılık

2.2.3 - Delillerin Tartışılması (Söz Sırası) Maddesine Aykırılık

2.2.4 - HAGB Uygulanması Maddesine Aykırılık

2.2.5 - Hakimin Çekinmesi Maddesine Aykırılık

2.2.6 - İddianamenin Hukuka Aykırılığı

2.2.7 - Katılma Usulü Maddesine Aykırılık

2.2.8 - Mükerrer Yargılama

2.2.9 - Segbis Kayıtlarının Eksikliği

2.2.10 - Suçun Hiçbir Şüpheye Mahal Bırakmayacak Kesinlikte İspat Edilmesi Kuralı

2.2.11 - Tanıkların Dinlenmesi Maddesine Aykırılık

2.3 - ESASA YÖNELİK HUKUKA AYKIRILIKLAR

2.3.1 - Suç Maddelerine Yönelik Hukuka Aykırılıklar

2.3.2 - Masumiyet Karinesi İhlalleri

2.4 - SUÇ MADDELERİNE YÖNELİK YARGITAY KARARLARI

2.4.1 - 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Kanununa Muhalefet

2.4.2 - 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet

2.4.3 - 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet

2.4.4 - Cinsel Suçlar

2.4.5 - Eğitim Öğretim Hakkının Engellenmesi

2.4.6 - Eziyet

2.4.7 - Kasten Öldürmeye Teşebbüs

2.4.8 - Kişisel Verilerin Kaydedilmesi

2.4.9 - Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

2.4.10 - Resmi Belgede Sahtecilik

2.4.11 - Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek

2.4.12 - Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan (Ticareti Terk Ederken Bildirilen Mal Beyanında Mevcudu Eksik Gösterme)

2.4.13 - Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme

2.4.14 - Siyasal ve Askeri Casusluk

2.4.15 - Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Örgüte Üye Olma

2.4.16 - Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama

2.4.17 - Şantaj

2.4.18 - Tehdit