Adnan Oktar Davası Esasa Dair Savunma


1. Giriş

2. Usule İlişkin Savunmalarımız

3. Esasa İlişkin Savunmalarımız

4. FETÖ Terör Örgütüne Yardım Etme Suç İsnadı Bakımından Savunmalarımız

5. Lobicilik İddiasına İlişkin Savunmalarımız

6. Askeri veya Siyasi Casusuluk İddiasına İlişkin Savunmalarımız

7. Mert Suçu Bakımından Esas Savunmalarımız

8. Mali Suçlar Bakımından Esas Savunmalarımız

9. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet İsnadına Karşı Savunmalarımız

10. Askerlik Durumu İddialarına Dair Savunmalarımız

11. Hakaret Suçu İddialarına Savunmalarımız

12. Musteki ve Etkin Pismanlarin İfadeleri Neden Geçersizdir

13. İddianamede ve Yargılamada Sıkca Dile Getirilen Bazı Başlıklar

14. İddianamede Mehdiyet Konusu Üzerinden Yapılan Suçlamalara Yönelik Cevaplarımız

15. Adnan Oktar'ın Arkadaş Camiasına İsrail Bağlantıları Ve CFR İle İlişki İddialarına Cevaplarımız

16. Adnan Oktar’ın Mason Olması İddialarına Cevaplarımız

17. A9 TV'nin Türk Aile Yapısını Dejenere Etme Ve Dini Tahrif Etme Amacıyla Kurulduğu Yönündeki İddialara Cevabımızdır

18. Adnan Oktar Sultan Abdülhamit Han'ı Bazı Konularda Eleştirmiş, Ancak Hain İlan Etmemiştir

19. Müvekkil Adnan Oktar'ın Dini Hükümleri Değiştirdiği, Hadis Uydurduğu Yönündeki İddialara Cevabımızdır

20. Savcılığın Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Hayatı Hakkındaki Bazı Çarpıtmalarına Karşı Cevabımızdır

21. CMK M.135 Kapsamında Yapılan İşlemler Hukuka Aykırı Yapılmıştır ve Bu Yolla Edinilen Deliller Hükme Esas Alınamaz