Türkiye aleyhtarı dış saldırı ortamlarında ayakta tutulması ve teşvik edilmesi gereken milli seferberlik ruhu toplumun sadece siyasi alanını değil tüm kademelerini kapsaması gereken topyekûn bir müdafaa bilincidir. Bunun en önemli ayaklarından biri bürokrasidir. Bürokrasi devlet demektir. Fakat insanlardan oluşmaktadır. Her insanın siyasi görüşü, inanç şekli, ahlak anlayışı, düşünce yapısı farklıdır. Dolayısıyla bürokrasiye her ne kadar devlet bilinci hakim olsa da ister istemez siyasi farklılıklar, düşünce ayrılıkları bazen kendini gösterebilmektedir. Üstüne üstlük FETÖ gibi hain yapılanmalar bu alana sızdıysa bu durum devleti kökünden dinamitleyecek ciddi bir tehlikedir. Bizler yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi toplumun her ferdini kapsayan, birlik beraberliği teşvik etmeye yönelik kapsamlı bir faaliyet içine girdik. Bu doğrultuda bürokratik çevrede oldukça geniş bir alana yayılan görüşmeler zinciri gerçekleştirdik.

Gezi olayları sonrası 17-25 Aralık öncesi Ortadoğu ve Türkiye’deki karanlık atmosfer olayları ve kendi yaşadıklarımızı da farklı açılardan değerlendirmemize vesile oldu. Bize yönelik saldırıların, bunların sorumlularının aslında hükümete ve Türkiye’ye yönelik dış hareketlerden bağımsız olmadığını, bunların hepsinin Ortadoğu’ya yönelik ana planın bir parçası olduğunu gördük. Oyun içinde bizlere yönelik açılan hukuksuz soruşturmaların sorumlularını ve dosya içeriklerini incelediğimizde bunların emniyet ve bürokrasiye sızma ahtapot bir yapılanma olduğunu tespit ettik. Bunların her yerde ayağı vardı. Pervasızca hukuksuz ve kanundışı girişimlerde bulunabiliyor, yasaları, yetkilerini kullanarak çiğnemede gözü kara ilginç bir cesaret gösterebiliyorlardı. Bu yapıyı devlet kurumları nezdinde deşifre etmeye ilgilileri şikayet etmeye karar verdik. Bu kişilerin başlıcaları Nazmi Ardıç, Yakup Saygılı, Fikret Seçen, Mutlu Ekizoğlu ve alt kadrolarıdır. Bunların bize yönelik kurguladıkları kapsamlı komplonun hedefinin sadece bizler değil aslında hükümet, devlet, Türkiye ve Müslümanlar olduğunu gösteriyordu. Bu kapsamda yaptığımız görüşmeler ve şikayetlerimizi sunduğumuz makamlar; İçişleri Bakanlığı, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı.

Bu başvurular neticesinde 17-25 Aralık öncesi devlet kadrolarındaki FETÖ’cü yapılanmanın önde gelenleri ve 17-25 Aralık komplosunun sorumlularıyla ilgili soruşturmalar açılmıştır. EGM tarafından açılan disiplin soruşturmalarından bir kısmı ceza ile neticelenmiştir. Bu doğrultuda önde gelen devlet makamlarının bir çoğunu 17-25 Aralık öncesi Türkiye’deki Gezi olayları sonrası olabilecek farklı saldırılara ve devlet kadrolarındaki FETÖ yapılanmasına karşı uyardık.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ESKİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANI SAYIN ORHAN TAVLI İLE ARKADAŞLARIMIZIN GÖRÜŞMESİ

Arkadaşlarımız şu anda Çanakkale Valisi olan Sayın Orhan Tavlı’yı, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanıyken ziyaret ettiler.

FETÖ’den yargılanan emniyet Müdürleri Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç ve Yakup Saygılı’nın, Emniyette görev aldıkları dönemde, arkadaş camiamıza karşı yaptıkları kanuna, usule aykırı uygulamaları anlattılar, kurdukları komploları örneklendirdiler.

Arkadaşlarımız İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na 17/25 Aralık 2013’ten önce başlamak suretiyle 2014 sonuna kadar, FETÖ’cü emniyet müdürleri aleyhine olan dilekçelerimizi sundular.

Sayın Orhan Tavlı başta olmak üzere, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarını tek tek bu konuda
bilgilendirdiler ve delil sundular.

ARKADAŞLARIMIZIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANI SAYIN NECMETTİN EMRE İLE GÖRÜŞMESİ

Arkadaşlarımız Eda Babuna, Ceyda Ertüzün ve Hüma Babuna, 17/25 Aralık 2013’ten altı ay önce, Haziran ayından sonra FETÖcü emniyet müdürleri Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç ve Yakup Saygılı’nın arkadaş camiamıza yönelik yaptıkları hukuksuzlukların hepsini Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanına anlattılar. Bu görüşmede İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kuruluna ve Başbakanlık Hukuk Birimine yaptıkları yazılı başvuruları aktardılar ve bu başvuruların zaman aşımına girmeden neticelenmesi, ilgili kişilerin kanun-hukuk çerçevesinde gerekli karşılığı alması gerektiğini belirttiler.

Sayın Adnan Oktar 17- 25 Aralık 2013’te yapılan yargı darbesi girişiminde Sn. Erdoğan’a ve hükümete yönelik en güçlü desteği veren kişi olarak FETÖ’nün tüm tuzaklarını bozmuştur.

Sayın Adnan Oktar’ın FETÖ karşıtlığının ve aynı zamanda hükümete muazzam desteğinin bir örneği de kuşkusuz ki “17-25 Aralık Yargı Darbesi” girişiminde FETÖ’nün tüm tuzaklarını bozan yegâne kişi olmasıdır.

Sayın Adnan Oktar, 17-25 Aralık kalkışmasının ilk gününden itibaren yaptığı canlı yayınlar, uluslararası basında yer alan makaleleri ve Twitter’dan sunduğu muazzam desteğiyle, Sayın Adnan Oktar’ın arkadaşları da ilk günden itibaren sosyal medya paylaşımları ve köşe yazılarıyla FETÖ’nün tuzaklarını bozup adeta başına yıkmışlardır.

Bu destek içerisinde;

 1. Hükümetin ancak sandıkta değişebileceği, sandık dışında başka yollara veya kalkışmalara asla müsaade edilmeyeceği güçlü şekilde vurgulanmıştır.
 2. Eve saklandığı iddia edilen 100 milyar dolar gibi büyük bir para miktarının, teknik yani hacimsel ve ağırlık olarak bir eve asla taşınıp sığdırılamayacağı matematiksel/görsel olarak ispatlanmış, bu ispat FETÖ’nün moralinin tam anlamıyla bozulmasına, kalkışmanın da psikolojik açıdan çökmesine sebebiyet vermiştir.
 3. Ses tapelerinin montaj olduğu tüm canlı yayınlarda dile getirilmiştir.
 4. Bir suç olsa dahi bundan dönemin başbakanı ve hükümetinin asla etkilenmeyeceği, halkımızın yine aynı kararlılıkla Sayın Erdoğan’ı destekleyeceği vurgulanmıştır.
 5. Sayın Tayyip Erdoğan’ın hayatını “vatan, millet, İslam” yolunda vakfeden bir insan olduğu, bugüne kadar kendi menfaati için hiçbir şey yapmadığı ve yapmayacağı hatta vatan hizmeti yaparken yaşlandığı, gençliğini bu yolda seve seve harcadığı ve sonuç olarak iddia edilen yolsuzluklarla asla alakasının olmayacağı ısrarla dile getirilmiştir.

Yukarıdaki faaliyetler sonucunda 17-25 Aralık kumpası çökmüş, Mart 2014 seçimlerinde Sayın Erdoğan’ın yine Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları tarafından yoğun desteği sonucunda Ak Parti birinci parti olarak çıkmıştır.

SAYIN ADNAN OKTAR, 17-25 ARALIK’TA FETÖ YARGI DARBESİ’NİN BAŞLADIĞI GÜNDEN İTİBAREN SAYIN ERDOĞAN’A VE HÜKÜMETE KESİNTİSİZ BİR DESTEK VERMİŞTİR
17- 25 Aralık döneminde basında hükümet ve Erdoğan karşıtı çok büyük bir kara propaganda yapılmış, bu kara propagandaya en etkili cevabı ise sadece ve sadece Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları vermiştir.

Sayın Adnan Oktar, 17 Aralık’ı 18 Aralık’a bağlayan geceden itibaren 30 Mart 2014’e kadar kesintisiz bir şekilde A9 TV’de katıldığı canlı yayınlarla çok etkili bir şekilde Sayın Erdoğan’a ve hükümete sahip çıkarak güçlü bir şekilde savunmuştur.

25 Aralık’ta yargı darbesinin ikinci dalga operasyonu başlayınca, yine aynı günden itibaren Erdoğan’a ve hükümete olan desteğini hiçbir zaman çekmeyeceğini ifade etmeye devam etmiştir. Canlı yayınlardaki açıklamaları Twitter’dan da eş zamanlı olarak paylaşılmıştır.

Sayın Adnan Oktar, ne olursa olsun hükümetin görevine devam etmesi gerektiğini, devrilmesine asla müsaade edilmeyeceğini, Sayın Erdoğan’ı da hiçbir şekilde kimsenin illegal yoldan devirmesine müsaade edilmeyeceğini ve tüm halkımızın Erdoğan’a sahip çıkması gerektiğini dile getirmiştir. FETÖ’nün bu operasyonla hem Türkiye’nin ekonomisini çökertmek istediğini hem de Sayın Erdoğan’ı ve hükümeti devirmeye kalkıştığını anlatarak tüm milletimizi bilgilendirerek aydınlatmıştır.

Sayın Adnan Oktar kesintisiz bir şekilde sunduğu muazzam desteği ile tüm Türk halkını Sayın Erdoğan’a ve hükümetimize destek olmaya ve sahip çıkmaya ikna etmiştir. O günlerde herkes “bu iş bitti artık” gözüyle bakarken Sayın Adnan Oktar, 17-25 Aralık’ın devletimize, milletimize karşı yapılan bir darbe olduğunu, Sayın Erdoğan’ın ve AK Parti’nin ülkemiz için çok faydalı faaliyetler yaptığını, bireysel hataların AK Parti’ye ve Sayın Erdoğan’a asla mal edilemeyeceğini açıklamıştır.

Nitekim bunların ardından 30 Mart 2014’te yapılan seçimlerde halkımızın Erdoğan’a desteğini esirgememiş olması, bu olayda Sayın Adnan Oktar’ın rolünün önemini açıkça göstermiştir.

17-25 Aralık yargı darbe girişiminin olduğu günlerde, basında ve sosyal medyada yürütülen, hükümete ve Sayın Erdoğan’a yönelik linç ve algı kampanyasına karşı, Sayın Adnan Oktar’ın Twitter’dan paylaştığı açıklamaları (bir kısmının görsellerine de yer verilmiştir) şu şekildedir:

SAYIN ADNAN OKTAR 17 ARALIK DARBE GİRİŞİMİNİN HEMEN ARDINDAN SAYIN ERDOĞAN’A OLAN TAM GÜVENİNİ, DESTEĞİNİ VE HER ZAMAN YANINDA OLDUĞUNU VURGULAYARAK TWITTER’DAN DA HERKESİ BU FİTNEYE KARŞI DURMAYA DAVET ETMİŞTİR

Milletçe Tayyip Hocam’ın yanındayız gönlü çok rahat olsun. 18.12.2013 
Tayyip Hocam’ın sahibi millettir, kimse hukuksuz şekilde kılına dahi dokunamaz. 18.12.2013

Hükümetin elle tutulur gözle görülür başarıları var hürriyet demokrasi açısından büyük ilerlemeler oldu, bunu anlamazlıktan gelmek olmaz. 18.12.2013Tayyip Hocam’ı Cumhurbaşkanı seçmek boynumuzun borcu, yapılan şamatalar yüzünden bundan vazgeçmeyiz. 21.12.2013Başbakanımızın gönlü çok rahat olsun, milletimizin desteği bu tip olaylar yüzünden azalmaz. 21.12.2013


Demokratik yoldan gelen bir hükümeti oyunla yıkmaya kalkmak çirkin olur, hırsızlık yapan varsa o mutlaka cezasını çeker. 21.12.2013

Kardeşlerimiz Başbakan’a sevecenlikle ve vefa hissiyle baksınlar, yıllarca hizmet eden bir insana hadi işimiz bitti ayrılalım demek ayıptır. 23.12.2013


Tayyip Hocam mazlum delikanlıdır, kimse boş yere heveslenmesin, ona oyun oynanmasına izin vermem. 28.12.2013Tayyip Hocam’a ne tuzak kurulursa kurulsun millet onu seviyor, yine alır yine başa geçirir inşaAllah. 28.12.2013


Bu olaylarda yurt dışı bağlantısı olduğu alenen görülüyor, tüm milletin gözü önünde Türkiye’nin Başbakanını yedirmeyiz. 28.12.2013


Tayyip Hocam’ı kendilerince terörist gibi göstermeye çalışanlar boşa uğraşıyorlar, hiç bu yola tevessül etmesinler. 30.12.2013


Tayyip Hocam’ın yerinde kim olsa aynı adımları atar, kimse kendisine karşı kurulan tuzaklara karşı seyirci kalmaz. 30.12.2013


Tayyip Hocam’a hukuk dışı bir elin uzanmasına asla izin vermeyiz, bu konuda milletimizin de Tayyip Hocamın da gönlü çok müsterih olsun. 01.01.2014


Yurt dışında ve yurt içinde hiç kimse Tayyip Hocam’ı sahipsiz zannetmesin, milletin tamamı Tayyip Hocama sahip çıkıyor. 2.01.2014


Tayyip hocamın gönlü çok rahat olsun sevecen sıcak tavrını devam ettirsin yolsuzluk iddiasının üzerine sonuna kadar gitsin. 04.01.2014

Her hükümet döneminde yolsuzluk iddiası olur, Başbakan yolsuzluğu asla savunmuyor tam tersine üstüne sonuna kadar gideceğini söylüyor. 04.01.2014

Tayyip Hocam kimseye ayrıcalık olsun diyen bir insan değil, hukukun daha da gelişmesi için de gereken adımları atıyor. 05.01.2014


Tayyip Hocam Türkiye’yi çok iyi bir noktaya getirdi bunu görmemek vicdansızlık olur, aksi durumda Türkiye yeniden büyük acılara girebilir. 06.01.2014


Ülkemizin güvenliği ve İslam aleminin güçlenmesi için, Tayyip Hocam’a sıradan oyunlar oynanmasına izin vermeyiz, bu hilelere itibar etmeyiz. 08.01.2014


#DördüncüKereBaşbakan (etiket) 09.01.2014

Bir kenarda oturup Tayyip Hocam’ı linç etmelerini seyretmem, iki şamatayla alın götürün demeyiz, kimse buna yeltenmesin bile. 09.01.2014


Tayyip Hocam’ın dürüstlüğüne güveniyoruz, kimin ne dediği bizim için önemli değil, milletimiz onu seviyor. 09.01.2014


Dış güçlere Tayyip Hocam’ı hedef göstermek vicdanın kabul edeceği bir şey değil, ayrıca bunu yapanın kolunu kanunla hukukla kırarız 12.01.2014


Dünyadaki derin güçlerin dikkatini Tayyip Hocam’ın üzerine çekmek onların önüne Tayyip Bey’i terk etmek isteyene müsaade etmeyiz 12.01.2014


Türkiye’nin iç kavgaya zaman ayıracak bir lüksü yok, Tayyip Hocam’ı koruyan kollayan ama hiçbir zaman tırmandırmayan bir üslup olmalı 14.01.2014

Tayyip Hocam’ın gönlü çok rahat olsun millet ondan yana, ama hep sakin hep sevecen üslup kullanmak onun asaletine yakışır 14.01.2014


Başbakanı hapishaneyle tehdit etmek iş değil, daha önce de hapishaneye girdi millet onu yine başa getirdi, bu yoldan netice alamazsınız 15.01.2014


Tayyip Hocam’ın yolunu kapatmaya kalkmak, başarısına engel olmaya kalkmak doğru olmaz 16.01.2014

Tayyip Hocam ne çileler çekti Hükümet ne badirelerden geçti, bu çileleri unutup vefasızlık etmek çok büyük ayıp olur 16.01.2014


Müslümanın zor gününde yanında olmak bir vicdan borcudur, Tayyip Hocam’a yapılanları da oturup seyredecek halimiz yok 17.01.2014


Dindarlar en çok Tayyip Hocam’ın döneminde rahat ettiler, bu gerçeği örtmeye çalışanlara hiç imkan vermemek zemin hazırlamamak lazım 18.01.2014


Başbakan’ı kimseye ezdirmeyiz, yeltenen olursa kanunla hukukla kollarını kırarız 21.01.2014


3. dünya ülkesi gibi her gelen Başbakan’ın canı yakılacaksa ve sonu ötelenmek olacaksa bu çok kötü, buna asla müsaade etmeyiz 21.01.2014

Her ne olmuş olursa olsun, Başbakan harcamak diye bir şey asla kabul edilemez, o zaman Türkiye’de demokrasi diye bir şey kalmaz 21.01.2014

Millet olarak bize yakışan vefadır, Tayyip Hocam bizim kardeşimiz, vatanımızın evladı bu kadar güzel hizmeti yok sayıp vefasızlık yapılmaz 21.01.2014


Milletine bu kadar emeği geçmiş bir insana “şimdi sana artık ihtiyacımız yok işimiz bitti” demek çok büyük vefasızlıktır 21.01.2014

Tayyip Hocam’ı tedirgin etmek, moralini bozmak, canını yakmaya çalışmak yazıktır, günahtır, gönlünü almak varken bu üslup olmaz 21.01.2014


Tayyip Hocam hiç tedirgin olmasın, millet onu bırakmaz, bu millet vefalı 23.01.2014


Millet Tayyip Hocam’ın yanında o yüzden gönlü çok ferah olsun, sakinlikle itidallikle yatıştırıcı bir üslupla yoluna devam etsin 24.01.2014

Tayyip Hocam samimi bir Anadolu delikanlısı, Allah’a güvensin tam tevekkül etsin denizi sakinleştirip emin adımla ilerlesin 24.01.2014

Israrla Tayyip Hocam’ı ve Hükümeti bunaltmak değil daha rahat hizmet etmelerini sağlayacak ortam hazırlamak güzeldir 25.01.2014

Tayyip Hocam mümin muttaki tertemiz bir insan, yok etmeye çalışmak vicdanlı değil, sürekli yıkalım diyenler ne inşa edeceklerini söylemiyor 25.01.2014


Ellerinden geleni artlarına koymuyorlar ama yine de başarılı olamıyorlarsa Tayyip Hocam’ın gönlü çok rahat olsun 28.01.2014

Başbakanımız samimi ve dürüst bir insan, bizim milletimiz de çok vefalıdır, bu kadar çok hizmetleri olan bir Başbakanı mutlaka korurlar. 04.02.2014


Başbakanımızı üzecek hiçbir şeye müsaade etmeyiz 07.02.2014

Tayyip Hocam’ı isteyen eleştirsin ama eleştirinin kardeşçe bir üslupla, koruyarak, şefkat duyarak olması gerekir 08.02.2014


Hırsızlık iddiası varsa hukuk gereğini yapar ve yapmalı ama olur olmadık her şeyi bahane edip Tayyip Hocam’ın üstüne gitmek adil değil 08.02.2014

İnsan sevdiğine zarar verecek hiçbir söz söylemez, Tayyip Hocam’ı sevenler de sözlerine üsluplarına çok özen göstermeli 09.02.2014

Tayyip Hocam bu kadar candan güzel hizmet ederken yoluna engel çıkarmak hiç vicdanlı bir tavır olmaz. 09.02.2014


Tayyip Hocam’a Allah uzun ömür versin, Allah onu vazifelendirmiş daha yapacak çok güzel hizmetleri var inşaAllah 12.02.2014

Milletin duası Tayyip Hocam’ın bereket bulması için, bizim duamız galip gelir inşaAllah 13.02.2014

Tayyip Hocam’ı sahipsiz zannetmeleri çok çirkin, kendisini asla sahipsiz, yalnız bırakmayız. 15.02.2014


Hukuk işlesin her türlü soruşturma sonuna kadar yapılsın, ama kimse de Türkiye’yi sahipsiz Başbakanı yalnız sanmasın 15.02.2014

Tayyip Hocama oyun oynamaya kalkanlara kanunla, hukukla izin vermeyiz. Bunu hiçbir şekilde kabul etmeyiz. 16.02.2014


Bir hata varsa söyleriz, düzeltilir ama Tayyip Hocama dokundurtmayız, bunu unutsunlar. 16.02.2014

Tayyip Hocam’ın bin tane de hatası olsa millet eski sisteme dönmeyi asla kabul etmez, biz o karanlık dönemleri istemiyoruz 18.02.2014

Mazlumdur sahipsizdir diye düşünüp Başbakan olmasın artık diyorlarsa bu büyük zulüm olur, mazlumun liderliği güzeldir 18.02.2014

Başbakan mazlum bir insan, hizmet ediyor, sürekli Allah’tan bahsediyor. Onun dürüst, iyi niyetli yaklaşımına olumsuz karşılık vermek olmaz. 18.02.2014

Bir insan 10 yıl boyunca Türkiye’yi hizmet edecek sonra onu onurunu kırarak devirmeye kalkacaksanız bunu hiçbir vicdan kabul etmez 19.02.2014


Bunca hizmetine karşı Tayyip Hocamın şevkini kırmaya çalışmak vicdana uygun değil, o gittiğinde ne olacağını söylememeleri de anormal 21.02.2014

Tayyip Hocam çok müsterih olsun, kendini Allah’a ve millete teslim etsin, kendisine zerre zarar gelmesine milletçe izin vermeyiz 21.02.2014


Tayyip Hocam teyakkuzunda haklı, gün geçtikçe haklı olduğu daha iyi anlaşılıyor, millet de onu şimdi daha çok seviyor 24.02.2014

Tayyip Hocama milletimiz destek versin, bu destek ortalığı yatıştıracak ve dengeyi sağlayacak gibi görülüyor. 24.02.2014

Tayyip Hocam zor durumda gibi görünüyor ama tevekkül etsin, biz onun samimi olduğunu biliyoruz, şahsına menfaat sağlamayacağına güveniyoruz 26.02.2014

Tayyip Hocam’ın iyi niyetli olduğu açıkça görülüyor, aksi olsa Allah yolunu bu kadar açmazdı 26.02.2014


Tayyip Hocam şahsi menfaat peşinde asla olmaz, dünya hırsı yoktur, mazlumlara yardım için fedakârca hizmet ediyor 26.02.2014


Başbakanımıza vefasızlık ettirmeyiz, kimseye de ezdirmeyiz. 01.03.2014

Ne yaparlarsa yapsınlar ne derlese desinler Tayyip Hocam’ı ezmelerine müsaade etmeyiz, bunu unutsunlar 12.03.2014


Tayyip Hocam’ın iyi niyetli olduğuna yüzde yüz kanaatim var, kendi menfaatini düşünen kendisi için yaşayan bir insan değil, çile insanı 13.03.2014


 

Tayyip Hocam hatasız demiyoruz hatası yanlışı olabilir ama oyla gelen oyla gider demokrasimize karşı tuzak kurulmasına izin vermeyiz 13.03.2014

Menderes’e yapılanları seyrettiler, ama bugün benzer oyunlar yapanları seyretmeyiz, ayak oyunlarıyla Başbakanı indirtmeyiz 13.03.2014


Başbakanımızı Demokrasi içinde yenebiliyorlarsa yensinler, yoksa oyunla yenmeye çalışıyorlarsa, buna izin vermeyiz.17.03.2014

Tayyip Hocam’ın din adına kendilerine çok geniş imkanlar sağladığı insanlar sonrasında Tayyip Hocam’a büyük vefasızlık yaptılar 19.03.2014

Tayyip Hocam, Allah’a teslim olsun, gideceği yere kadar Allah onu götürecek, gönlü çok rahat olsun 21.03.2014

Tayyip Hocam’ın güvenini suiistimal ettiler, oyun oynamaya çalıştılar ama hepsinde hayır var, sonucu hep hayır inşaAllah 22.03.2014

Tayyip Hocam canhıraş mücadele ederken oturup seyretmeyiz, sabırla tevekkülle yoluna devam etsin, Allah’a teslim olana Allah yolunu açar 22.03.2014


Tayyip Hocam’ın ezilmesine benim vicdanım elvermez, zaten çok az sahip çıkan var, bunu seyretmek vicdanlı tavır olmaz 22.03.2014


Her saldırı, her olay Başbakanımızı güçlendirir. 24.03.2014

Başbakanımız gibi çile insanıyla uğraşmak doğru olmaz. 24.03.2014

Tayyip Hocam hizmetleriyle bambaşka bir Türkiye meydana getirdi, yurt dışında da hizmetleri çok güzel, Allah tüm bu gayretleri görüyor 26.03.2014


Tayyip Hocam’ın şahsının dürüstlüğüne güveniyorum, sevenleri Tayyip Hocam’ı yalnız bırakmasınlar 26.03.2014

Altın yere düşmekle sakıt olmaz kadri kıymetten, Tayyip Hocam’a edilen hakaretler de bunu yapanları küçük duruma düşürür 26.03.2014

Allah Tayyip Hocam’ı bu ülkedeki hizmetlere vesile ediyor, Allah’a tam teslim olup yoluna devam etsin inşaAllah 26.03.2014

Tayyip Hocam’ın mazlum olduğunu millet görüyor ve destekliyor, gönlü çok rahat olsun 27.03.2014


 • Son olaylar halkımızın Başbakanımıza sevgisini arttırdı. 28.03.2014

SAYIN ADNAN OKTAR, HÜKÜMETİN EZİLMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİNİ İFADE ETMİŞTİR

Hükümetin elle tutulur gözle görülür başarıları var hürriyet demokrasi açısından büyük ilerlemeler oldu, bunu anlamazlıktan gelmek olmaz. 18.12.2013

Demokratik yoldan gelen bir hükümeti oyunla yıkmaya kalkmak çirkin olur, hırsızlık yapan varsa o mutlaka cezasını çeker. 21.12.2013

Pire için yorgan yakmayız, hata olduğunda yok etmeyi kabul etmeyiz, Hükümetin bu zamana kadarki hizmeti güzel çalışmaları esastır bizim için. 25.12.2013


Gayri hukuki işler yapanlar varsa süratle yargılansın Türkiye’nin önü tamamen açılsın, hükümet çok güzel işler yapıyor. 27.12.2013

Ak Parti bir misyon partisidir, yapılan hatalar ilgili şahısları ilgilendirir. Parti’nin ruhuna hiçbir olumsuz etki yapmaz. 27.12.2013

Her ne olursa olsun Ak Parti’nin ezilmesine izin vermeyiz, isterlerse onlarca sahte delil oluştursunlar fark etmez, basit oyunlara gelmeyiz. 08.01.2014


Hükümetimiz Allah rızası için sadece millete güvensin, millet onları sonuna kadar savunur, ama yılana sarılmak çok tehlikeli olur. 08.01.2014

Ak Parti yolsuzluğu korumadığı halde üzerine gittiği halde üstü örtülüyormuş imajı oluşturmaya çalışanlar var bu dedikodu ortadan kalkmalı. 10.01.2014

Hükümet Anadolu halkının inancını iktidara yansıtıyor, milletimiz de bu yüzden sevgiyle yaklaşıyor, bunu devirmeye yeltenmek kabul edilmez. 10.01.2014

Bu tip oyunlarla hükümeti yıkacaklarını sananlar varsa büyük hata yapıyorlar, her oyun milletin hükümete sevgisini güçlendirir. 10.01.2014

Ak Parti yolsuzluğu korumadığı halde üzerine gittiği halde üstü örtülüyormuş imajı oluşturmaya çalışanlar var. Bu dedikodu ortadan kalkmalı 10.01.2014

Hükümet Anadolu halkının inancını iktidara yansıtıyor, milletimiz de bu yüzden sevgiyle yaklaşıyor, bunu devirmeye yeltenmek kabul edilmez 10.01.2014

Yolsuzluk operasyonlarından hükümetin tedirgin olması çok yersiz, millet onları korur, oyun düzen varsa bu düzeni millet bozar 11.01.2014

Yolsuzluk iddiası var diye hükümeti hukuksuz şekilde düşürmeye çalışmak olmaz, suç işleyen cezasını alır, hükümet yoluna devam eder 17.01.2014

Hükümeti hukuksuz yoldan yıkmaya kimse yeltenmesin, buna asla müsaade etmem, etmeyiz. 17.01.2014

Millet olarak hükümetin yıkılmasına asla izin vermeyeceğimiz aşikar, bu yüzden gerginliği tırmandırmak değil yatıştırmak güzel olur. 20.01.2014

Ak Parti’nin söylenen sözlerden etkilenmesine hiç gerek yok, Ak Parti paniğe kapılıp yılana sarılmak gerektiğini hiç düşünmesin 24.01.2014

Hükümeti yıkalım diyenler bu millete dipsiz bir kuyuya atlayın diyorlar, millet böyle bir şeyi asla kabul etmez 25.01.2014

Sürekli Hükümet gitsin diyenler yerine ne istediklerini söylemiyorlar, sürekli yıkmaya çalışan bu tavır çok karanlık görünüyor 26.01.2014

Çocukça bir mantıkla hükümeti yıkarsak bizim elimize geçer diye düşünen varsa bunu kimsenin kabul etmeyeceğini hesap etmeleri gerekir 01.02.2014

Hükümetin en çok üzerine gittiği konu yolsuzluk iddiası olsun, bu onların daha çok yükselmesine vesile olur 03.02.2014

Başarılı olan bir hükümeti zora sokmak vicdana uygun değil. 05.02.2014

Ak Parti’yi herkes istediğini gibi eleştirebilir ama beğenmiyorlar diye Ak Parti kapatılsın demek demokratik bir tavır değildir 05.02.2014

Hükümet gitsin diyenlerin yerine ne istediklerini hiç söylememeleri dikkat çekici, boşluk oluşturmak makul değil 05.02.2014

Milletimiz Ak Parti’ye güveniyor panik havasıyla piyasaları altüst etmeye gerek yok. 12.02.2014

Kendi elimizle kendi kardeşlerimizi bazı yabancı odaklara teslim etmeyiz, buna izin verilirse tehlikeli bir yol açılır 16.02.2014

Yolsuzluk yapan cezasını alsın herkes bunu istiyor ama ne hükümetin yıkılmasına ne de eski günlerin gelmesine müsaade etmeyiz 18.02.2014

Daha önceki dönemlerdeki sıkıntıları yaşayanlar hükümetimizin kıymetini bilmeli 08.03.2014

SAYIN ADNAN OKTAR, İŞLENEN HİÇBİR SUÇTAN SAYIN ERDOĞAN’IN SORUMLU TUTULAMAYACAĞINI, EĞER BİR SUÇ İŞLENMİŞSE SADECE O SUÇU İŞLEYENLERİN CEZALANDIRILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİR

Türkiye’de işlenen her suçtan Başbakan’ı sorumlu tutmak her şeyden önce hukuki değil, bu çok mantıksız bir yaklaşım olur. 18.12.2013

Suçun şahsiliği ilkesi vardır, suçu kimin işlediği önemlidir, delil olması gerekir, her suç işleyenin işlenen suçtan ailesi sorumlu olmaz. 18.12.2013

Eğer bir yolsuzluk yapıldığına dair hukuki somut delil varsa gereken yapılır, suç varsa yapan kişiye aittir, hükümeti zayıflatmaz 18.12.2013

Olayların her zaman itidal ve sükûnetle değerlendirilmesi gerekir bu operasyonda da suçu olan cezalandırılır, hükümetin gidişatını etkilemez 18.12.2013

Başbakanımız dosyayı inceledikten sonra eğer suç şüphesi görüyorsa bakanların istifasını ister, eğer suç yoksa aynen devam etsinler. 21.12.2013

Devletimiz suç varsa bunu mutlaka tespit eder ve gereğini yapar, bir telaş ve panik havası olmaması gerekir. 21.12.2013

Bir yolsuzluk olduğunda hukuki gereği yapılır, bu sebeple hükümete zarar gelecek bir şey olmaz, milletimiz olan her şeyin farkında. 22.12.2013

Yolsuzluk olmuşsa yargı gerekeni yapar, yolsuzluğun sonuna kadar üstüne gidilir ama bu sebeple demokrasimize oyun oynanmaz. 25.12.2013

Kim suç işlediyse kim anormallik yapıyorsa devletimiz hukuken gereğini yapar herhangi bir acizlik varmış gibi imaj oluşturmak yanlış olur. 26.12.2013

Tayyip Hocam yolsuzluk iddiasının üzerine sonuna kadar gitsin ama suçsuz yere birine iftira atıldıysa da bu hukukla temizlensin. 05.01.2014

Suç işleyeni kurtaralım diyen yok, suç işleyene Tayyip Hocam da karşı, ama hukuksuz bir şekilde Tayyip Hocam’a oyuna izin vermem. 09.01.2014

Bu operasyonun adı yolsuzluk değil aklaştırma operasyonu olsun hükümet operasyonlara sahip çıksın ve yolsuzluğu temizlediğini göstersin 11.01.2014

Yapılan her operasyonda hayır var, suç bulunduysa karşılığını alıyor yoksa aklanma oluyor her durumda hayır 14.01.2014

Tayyip Hocam açık açık suçlunun üzerine gitsin, devletten çalan varsa cezasını alsın, ama bu sebeple hükümeti devirmeye çalışmak olmaz 16.01.2014

Suçu olan varsa mutlaka cezasını çeksin, yolsuzluk yapıldıysa üstü kapatılmasın ama konuyu hükümeti yıpratmak amaçlı kullanmak doğru değil 17.01.2014

Tayyip Hocam hırsızlık iddialarının çok üstüne gitsin, yolsuzluğa karşı en gür seda kendisinden çıksın 28.01.2014

Yolsuzluğa sıfır tolerans paketi çok iyi olur, yolsuzluk iddialarının asla örtbas edilmeyeceğini bilmek millete güven verir 29.01.2014

SAYIN ADNAN OKTAR, ÜLKEMİZİN MENFAATİ İÇİN HERKESİN FİTNEYİ YATIŞTIRICI OLMASI GEREKTİĞİNİ VE SEÇİMLERDE HERKESİN YENİDEN SAYIN ERDOĞAN’I DESTEKLEMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE ETMİŞTİR

Sürekli yatıştırıcı olmak lazım, aksi takdirde Allah korusun on yıllardır bu ülkeye zarar vermek için bekleyenler 5 dk. da kazanmış olur. 22.12.2013

Fitneyi körüklemek demek adam öldürmek hükmünde olur Allah korusun, kimse bunu yapmasın, kimse fitneyi körükleyecek yazı yazmasın. 22.12.2013

Yolsuzluk yapan kimse cezasını çeker ama bu davayı ülkenin milli menfaatlerine zarar verecek hale getirmek vicdansızlık olur. 25.12.2013Yaygarayla hükümeti devireceğini zannetmek çok büyük ahlaksızlık, seçimlerde millet gerekeni yapar, yaygara çok gereksiz olur. 25.12.2013Oy veren milyonları hiç yerine koyup Hükümet gitsin, Başbakan da istifa etsin demek vicdana uygun değil kimse fevri çıkış yapmamalı. 25.12.2013Hükümetle inananları birbirine düşürmek için bazı çevrelerin tahrik eden açıklamaları oluyor, bu oyunlara hiç gelmemek lazım. 26.12.2013

Başbakanımızın danışmanlarından da istirham ediyorum hep yatıştırıcı barıştırıcı üslup kullansınlar 15.01.2014

Yolsuzluk operasyonları bahane edilerek ülkemizi istikrarsızlığa sürüklemek doğru değil 16.01.2014

Alttan alan üslup, kötülüğe iyilikle karşılık vermek velayet alametidir, kötülüğe iyilikle karşılık vermek Tayyip Hocam’a sevgiyi artırır 18.01.2014

Gereksiz yere on binlerce insanı aleyhte çevirmek ve karşı propagandaya zemin hazırlamak yerine akılcı itidalli yol izlemek gerekir 18.01.2014

AK Parti’nin gücünü zayıflatacak sert açıklamalar yerine eğer paralel yapılanmaya dair belge varsa bunların ortaya konulması daha iyi olur 18.01.2014

SAYIN ADNAN OKTAR, TÜRKİYE’NİN YOLUNUN SADECE DEMOKRASİ OLDUĞUNU, SANDIKLA GELEN BİR HÜKÜMETİN YARGI YOLUYLA ASLA DEVRİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİNİ VURGULAMIŞTIR

Bakanın oğlu dahi gözaltına alınıyorsa kimse o ülkede diktatörlük olduğunu söyleyemez, bu, demokrasinin gürül gürül işlediğinin delilidir 18.12.2013

Demokrasi dışında bir iktidar değişimi hevesi güdenler daima başarısız olacaktır. Türkiye’nin yolu daima demokrasidir. 22.12.2013

Bazılarının insanlara öfkesi olabilir de demokrasiden ne istiyorlar sonuna kadar demokrasi sonuna kadar huzur. 25.12.2013

#BarışıDemokrasiyiKoruyalım 25.12.2013

Eğer hükümete bir oyun oynanmaya kalkışılırsa bu çok ağır bir suçtur demokratik yolla gelen demokratik yolla gider sadece. 25.12.2013


#GeçmişiUnutmaİstikrarıBozma (etiket) 28.12.2013

Eğer bir hükümetin gayri hukuki yolla devrilmesi kabul edilirse bundan sonra her hükümete aynı oyun oynanmasının kapısı açılır. 28.12.2013

Seçimle gelmiş hükümet seçimle gider, muhalefet tabi ki olacak her türlü düşünce ifade edilecek ama yetki sahibi olan millettir. 07.01.2014

SAYIN ADNAN OKTAR, TÜRKİYE’YE, EKONOMİSİNE, DEMOKRASİSİNE SALDIRMAYI HEDEFLEYEN BU KİRLİ OYUNUN ASLA KABUL EDİLEMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR

Biz ülkemiz üzerinde böyle bir oyunu kabul edersek bundan sonra her önüne gelen Türkiye’ye operasyon yapmak ister, bu kabul edilmez. 28.12.2013

Türkiye lider bir ülke tüm İslam âlemi bize bakıyor, adamlar başı devirmek istiyor, bu oyunu iyi görmek gerekir. 28.12.2013


Türkiye’nin ekonomisini çökertmenin bölgede liderliğine engel olmanın asıl hedef olduğu görülürken şamataya Başbakan teslim edilmez. 28.12.2013


Birkaç tane Neocon plan yaptı diye hükümetin yıkılmasına asla müsaade etmeyiz, bu ülkenin bereketine el sürdürmeyiz. 31.12.2013

Anti demokratik şekilde hükümet devirmenin yolu açılırsa Türkiye’nin geleceği için tehlikeli olur bu 09.02.2014

Mahkeme kararı kesinleşmeden hiçbir şey geçerli görülmez, kesin karar verilmez, hukuk devletinin temeli budur 25.02.2014

Türkiye’nin üzerine oyun oynayan olursa, Türkiye’yi bölmeye kalkan olursa, Allah bu oyunu başlarına geçirir 24.02.2014

SAYIN ADNAN OKTAR, TÜRKİYE’DE HUKUK DIŞI BİR MÜDAHALEYE KESİNLİKLE MÜSAADE EDİLMEYECEĞİNİ DİLE GETİRMİŞTİR

Kimse suç örtbas edilsin demiyor, suçu işleyen olduğunda devlet peşini bırakmaz ama anti demokratik yola müsaade edilmez. 28.12.2013

Kanuni hukuki gereken her türlü soruşturma yapılsın ama hukuk dışı hiçbir hareket istemiyoruz, Başbakanımıza hukuk dışı müdahale istemeyiz. 28.12.2013

Meşru yolla gelmiş bir hükümeti gayri meşru yollarla yıktırmayız, buna hukuken asla izin vermeyiz. 31.12.2013

Başbakanımız asla yolsuzluğu örtbas etmez, yapılan araştırma ve incelemenin tam hukuki olmasını istemesi çok normal 16.01.2014

Devlete meydan okuyan hiçbir yapılanmaya Devletimiz müsaade etmez, kanunla hukukla gereğini sonuna kadar yapar 01.02.2014

Hırsızlık iddiaları mutlaka araştırılmalıdır ama başarılı giden bir hükümeti gayri meşru yollarla yıkmaya çalışmanın mantığı yok 02.02.2014

Oyun oynayarak siyaseti şekillendirmenin modası geçti, burası 3. dünya ülkesi değil 03.02.2014

Tüm bu yaşanan olaylarda en anormal olanı Tayyip Hocam’a karşı kullanılan acımasız üslup, hukuk dışı onu devirme gayretidir 05.02.2014

Gayri hukuki yollarla iktidar değiştirmenin yolu hiçbir zaman açılmamalı 11.02.2014

Millet olarak anti demokratik hiçbir atağa müsaade etmeyiz 13.02.2014

Millet her zaman huzurdan yana olur, kargaşayı hiçbir zaman istemez, bu sebeple hükümetin gayri hukuki yoldan yıkılmasına izin vermez 13.02.2014

Mahkeme kararı olmadan yargılama yapılmadan hiç kimse suçlu ilan edilmemeli ve hiç kimseye kesin ithamlarda bulunulmamalı 25.02.2014

Suçlu varsa delil varsa devlet mutlaka gerekeni yapar, mahkeme sonucu kararına göre hareket etmek en temiz en makul yoldur 26.02.2014

Anti demokratik yolla hükümet devirmeye yeltenen hiç kimseye hukukla kanunla müsaade etmeyiz 12.03.2014

SAYIN ADNAN OKTAR’IN ARKADAŞLARI FETÖ’NÜN 17-25 ARALIK KUMPASINI BOZMAK İÇİN 70 BÜYÜKELÇİLİĞİ ZİYARET EDEREK BİLGİLENDİRME YAPMIŞTIR

17-25 Aralık kumpasının çökertilmesinde asıl önemli bir faaliyet vardır ki, o da “Sayın Adnan Oktar’ın arkadaşları tarafından 70 ADET BÜYÜKELÇİLİĞİN ZİYARET EDİLİP, SAYIN TAYYİP ERDOĞAN’IN DEMOKRAT, ÖZGÜRLÜKÇÜ ve MODERN KİŞİLİĞİNİN YANISIRA FETÖ’NÜN DE İLLEGAL BİR ORGANİZASYON OLDUĞUNA TÜM YABANCI ELÇİLİKLERİN İKNA EDİLMESİ”dir.

O dönemde hükümet yetkilileri Sayın Adnan Oktar’ın arkadaşlarından konunun çözümüne yönelik yardım talep etmişlerdir. Başka herhangi bir cemaatten ya da yapıdan değil, sadece Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubundan yardım istenmiştir.

Dolayısıyla büyükelçiliklerin Sayın Adnan Oktar’ın arkadaşları tarafından ziyaret edilmesi bizzat Sayın Süleyman Soylu ve Sayın Yalçın Akdoğan’ın da bilgisi ve koordinasyonuyla gerçekleştirilmiştir.

İlgili Büyükelçilik ziyaretlerinde;

 1. Sayın Tayyip Erdoğan’ın demokrat, özgürlükçü, modern bir yapıda olduğu,

 2. Gençlerin özgürlüğüne her zaman büyük önem verdiği, buna da en güzel örnek olarak Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının modern bir yaşantı içerisinde özgürce ve huzurla yaşadıkları,

 3. Hükümetin asla insanların yaşam tarzına karışmadığı hatta her zaman kaliteyi ve modernliği teşvik ettiği,

 4. Sayın Erdoğan’ın sanata, sanatçıya, kaliteye çok önem veren bir siyasetçi olduğu, Taksim başta olmak üzere tüm Türkiye’de güzel parklar, bahçeler ve kaliteli yaşam alanları oluşturmak için çaba sarf ettiği anlatılmıştır.

Daha da önemlisi bu ziyaretlerde FETÖ’nün karanlık yapısı hakkında da bilgilendirme yapılmıştır. Bu ziyaretlerde bazı eski Ak Partili vekiller de Sayın Adnan Oktar’ın arkadaşlarına bizzat eşlik etmişler, tüm konuşmalara ve elde edilen başarılı tanıtım faaliyetine şahitlikte bulunmuşlardır.

FETÖ, BÜYÜKELÇİLİK ZİYARETLERİYLE TÜM TUZAKLARINI BOZAN SAYIN ADNAN OKTAR’DAN AŞIRI DERECEDE RAHATSIZ OLMUŞTUR

FETÖ’NÜN KAMUOYUNDA “FUAT AVNİ” OLARAK BİLİNEN TWİTTER HESABINDA, ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ HÜKÜMETE DESTEĞİ VE FETÖ ALEYHİNDEKİ FAALİYETLERİ KONU EDİLMİŞTİR

Büyükelçileri hükümet lehine ve FETÖ aleyhine bilgilendirme faaliyeti, FETÖ’nün kamuoyunda “Fuat Avni” olarak bilinen twitter hesabında da konu edilmiş, “Adnan Oktar’ın arkadaşları büyükelçileri gezerek aleyhimizde propaganda yapıyor” diyerek tehdide varan eleştirilerde bulunulmuştur.

Fuat Avni isimli hesapta FETÖ özetle şunları dile getirmiştir:

 1. Adnan Oktar ve arkadaşları Tayyip Erdoğan’a en büyük desteği verenlerden biridir.

 2. Yalçın Akdoğan’ın talimatı ve Süleyman Soylu’nun koordinasyonuyla Sayın Adnan Oktar’ın arkadaşları büyükelçilikleri gezerek FETÖ’yü kötülemiştir.

 3. Birçok Ak Partili vekil ve bürokrat, Sayın Adnan Oktar’ın arkadaşlarının Büyükelçilik görüşmelerini ayarlamada yardımcı olmuştur.

 4. Adnan Oktar ve arkadaşları yurtdışındaki FETÖ okullarının kapatılması ricasında da bulunmuşlardır.

“Fuat Avni” olarak bilinen twitter hesabından yapılan paylaşımların bir kısmı şu şekildedir:Paylaşımlarının tamamı için: https://www.haberartiturk.com/fuat-avniden-kediciklerle-ilgili-sok-iddialar-16857h.htm

FETÖ’NÜN FİRARİ İMAMI GAZETECİ TUNCAY OPÇİN, SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI HÜKÜMETE VE SAYIN ERDOĞAN’A DESTEK OLDUKLARI İÇİN TWITTER’DAN TEHDİT İÇEREN PAYLAŞIMLAR YAPMIŞTIR

Aynı şekilde FETÖ’nün firari imamlarından gazeteci Tuncay Opçin de Sayın Adnan Oktar’ın hükümeti ve devleti destekleyen tüm faaliyetleri karşısında tehdit içeren şu tweetleri atmıştır:


FETÖ’cü Opçin, Sayın Erdoğan’ı koruyan, onunla birlikte hareket eden yapı olarak FETÖ’cü Fuat Avni hesabının da direk olarak ismini zikrettiği Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarını yine açıkça tehdit etmiştir.

Şu bir gerçektir ki, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşları dışında Sayın Erdoğan’a ve hükümetimize desteğini bildiren ve çok yoğun bir şekilde destek faaliyetleri gerçekleştiren tek bir vakıf, dernek ya da cemaat olmamıştır.

Görüldüğü üzere Sayın Adnan Oktar, bırakın FETÖ yakınlığını, FETÖ’nün her zaman hedefinde olmuş, FETÖ’den her zaman tehditler almıştır.

SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI 17-25 ARALIK DÖNEMİNDE HÜKÜMETİ SAVUNMADA EN ÖNEMLİ FAALİYETİ ÜSTLENMİŞLERDİR

Büyükelçilik ziyaretleri ve bu ziyaretlerin başarıya ulaşıp ülkemizin olumlu tanıtımı” çok önemlidir. Çünkü fitne, iç karışıklık veya dış saldırı dönemlerinde ülkemiz hükümetlerinin en büyük eksikliği, dünya kamuoyuna doğru bilgilendirme yapamama, haklılığımızı dışarıya anlatamama, yaşanan olayların önemli ve hayati gerçeklerini yabancı muhataplarımıza anlatamamadır.

PKK konusunda, PYD/YPG konusunda, sınır ötesi harekatlarımız hakkında, Gezi Kalkışması, Ermeni meselesi, Kıbrıs sorunu, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimi gibi 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminde de bu eksiklik gün yüzüne çıkmıştır.

Batı kamuoyu doğru aydınlatılmadığı takdirde Mısır’daki darbe makul karşılanmış, Afganistan, Irak ve Suriye’de milyonların katledilmesi önemsenmemiş, Filistin sorununda yol alınamamış, günümüzden bir örnek olarak da seçilmiş başkan olan Maduro, Avrupa ve ABD tarafından muhatap kabul edilmemiştir.

Görüldüğü üzere 17-25 Aralık fitnesinin bir amacı da Sayın Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin dünya ülkeleri tarafından artık tanınmamasını, Türkiye’nin sözde bir diktatörlükle yönetilen ülke gibi sunulup ülkemiz hakkında işgale varacak kadar tuzakların kuruluyor olmasıdır.

FETÖ’nün Türkiye’yi bölmeye ve işgal ettirmeye varacak bu hain organizasyonu Sayın Adnan Oktar’ın başarılı hamleleriyle bertaraf edilmiştir.

Sayın Adnan Oktar’ın sırf bu faaliyeti bile sözde “FETÖ benzerliği, FETÖ yakınlığı veya FETÖ’ye yardım” gibi tümüyle mesnetsiz ithamların tam aksine tam bir FETÖ karşıtlığına sahip olduğunun kesin bir kanıtıdır.

Bu arada unutulmaması gereken bir husus da Sayın Cumhurbaşkanımızın yakın siyasi çevresi de dahil olmak üzere, gazeteciler, aydınlar ve yazarların kahir ekseriyeti 17-25 Aralık olayları sırasında aylarca renklerini belli etmeden sessizce bir köşeden bu fitneyi seyretmeleridir. FETÖ benzerleri, FETÖ’ye yakın olanlar ve kripto FETÖ’cüler ise her zamanki gibi sinsice Ak Parti karşıtlığı yapmışlardır. Oysa Sayın Adnan Oktar, her fitne halinde ne yaptıysa aynısını yapmış, canı pahasına Devletimizi, Hükümetimizi ve Sayın Erdoğan’ı savunmuş, bu tehlikeli darbe kalkışmasına karşı çıkan en etkili kişi olmuştur.

Açıkça belirtmek gerekir ki 17-25 Aralık, FETÖ’nün ilk ve en tehlikeli darbe girişimlerinden birisidir. Eğer bu yargı darbesi başarıya ulaşsa hükümet devrilecek ve Sayın Erdoğan’la birlikte ona destek veren herkes tutuklanacaktır. Bu da Türkiye’nin sonu belli olmayan bir karanlığa gömülmesi anlamına gelmektedir.

Sayın Adnan Oktar, bu büyük fitne ve kalkışma boyunca Sayın Erdoğan’ı ve hükümeti muazzam etkili şekilde korumuş, desteklemiş ve aleyhte oluşturulmaya çalışılan tüm algı oyunlarını bozmuş, tüm FETÖ fitneleri ve darbelerine ilk müdahale eden ve sonrasında da en etkili FETÖ karşıtı mücadeleyi veren kişi olarak bu fitneyi de böylece bertaraf etmiştir.


 

Daha yeni Daha eski