Mahkemede Usulsüzlük

GİRİŞ

BÖLÜM 1 - CMK 289/1-a,d,e,g,h,i MADDELERİ UYARINCA “HUKUKA KESİN AYKIRILIK” HALLERİ DAVAMIZ BAKIMINDAN OLUŞMUŞTUR. 

BÖLÜM 2 - MAHKEME HEYETİ TARAFINDAN YAPILAN USÜLSÜZLÜKLER

2.1 - MAHKEME HEYETİNİN TEŞEKKÜLÜ “TABİİ HAKİM” İLKESİNE AYKIRIDIR 

2.2 - MAHKEME HEYETİ HUKUKA AYKIRI OLARAK “KATILMA” KARARLARI VERMİŞ, TÜM YARGILAMA SÜRECİ BOYUNCA CMK M.201’E AYKIRI DAVRANMIŞTIR

2.3 - İDDİANAMENİN SANIKLARA TEBLİĞİ İLE DURUŞMA GÜNÜ ARASINDAKİ SÜRENİN KISA OLMASI SEBEBİYLE SANIKLAR ve MÜDAFİLERİ SAVUNMA HAZIRLAMAK İÇİN GEREKEN SÜRE VE İMKANLARA SAHİP OLAMAMIŞTIR

2.4 - SORGU İŞLEMİ BİTMEDEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞAMASINA GEÇİLMİŞTİR

2.5 - SANIKLARA SORGU ESNASINDA ANAYASA’NIN M. 20, 22, 23, 24, 25, 34, 36. MADDELERİNE AYKIRI OLARAK ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ İLKESİNE MÜDAHALE NİTELİĞİNDE SORULAR YÖNELTİLMİŞTİR

2.6 - BAZI SANIKLAR KATILAN VEKİLLERİNİN SORULARINA KARŞI SUSMA HAKKINI KULLANACAKLARINI BELİRTMESİNE RAĞMEN ISRARLA SORULAR SORDURULMUŞ, SANIKLAR TAHRİK EDİLMİŞTİR

2.7 - SANIKLARIN SAVUNMALARINDA ANLATIM YAPMALARINA İZİN VERİLMEYEREK SORU CEVAP ŞEKLİNDE SORGU YAPILMIŞ ve SORGU SIRASINDA MÜDAFİNİN YARDIMI ENGELLENMİŞTİR

2.8 - KATILAN VEKİLLERİNCE DİNLETİLEN HUKUKA AYKIRI YÖNTEMLERLE ELDE EDİLMİŞ SES KAYITLARI VE MATERYALLER ÜZERİNDEN SORULAR YÖNELTİLMİŞTİR. 

2.9 - SANIKLARIN SORGUSUNDAN HEMEN ÖNCE DOSYAYA GİREN ve İNCELEME İMKANI VERİLMEYEN DELİLLER İLE İLGİLİ SORU SORULMUŞTUR

2.10 - MÜŞTEKİ, TANIK VE ETKİN PİŞMAN SANIKLAR, SANIKLARIN YOKLUĞUNDA DİNLENMİŞTİR

2.11 - MAHKEME HEYETİ HİÇBİR SUÇ İSNADI BAKIMINDAN TEK BİR DELİL ARAŞTIRMASI DAHİ YAPMAMIŞ, SANIKLAR VE MÜDAFİLERİNCE YAPILAN TALEPLERİ İSE REDDETMİŞTİR

2.12 - MAHKEME HEYETİ TEVSİİ TAHKİKAT TALEPLERİ OLUP OLMADIĞINI TARAFLARA SORMAMIŞ, TÜM TANIK DİNLETME TALEPLERİNİ HAKSIZ GEREKÇELERLE REDDETMİŞ, HUZURA GELEN TANIKLARI DAHİ DİNLEMEMİŞTİR

2.13 - MAHKEME HEYETİ, HAZIRLIK AŞAMASINDA İFADESİ ALINAN VE İDDİANAMEDE TARAF OLARAK GÖSTERİLEN 14 MAĞDUR, 35 MÜŞTEKİ, 7 TANIK VE ARA KARARLARLA RESEN DİNLENMESİNE KARAR VERDİĞİ 4 TANIK OLMAK ÜZERE TOPLAM 60 KİŞİYİ DİNLEMEKTEN VAZGEÇMİŞTİR. ANCAK BU KİŞİLER BAKIMINDAN MAHKUMİYET CEZALARINA HÜKMETMİŞ VE BU KİŞİLERİN İFADELERİNİ MAHKUMİYET KARARINA DAYANAK YAPMIŞTIR. 

2.14 - MAHKEME HEYETİ, ARAMA-EL KOYMA TEDBİRLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE SANIKLAR ALEYHİNE UYGULANAN KORUMA TEDBİRLERİNE İLİŞKİN KARARLAR MAHKEME HUZURUNA GETİRİP OKUMAMIŞ,  HUKUKA UYGUNLUĞU HAKKINDA KAMU DAVASININ TARAFLARINCA TARTIŞILMASINI SAĞLAMAMIŞ VE HUKUKA AYKIRILIK İDDİALARINI GÖRMEZDEN GELEREK HÜKMÜNE ESAS ALMIŞTIR. 

2.15 - MAHKEME HEYETİ ESAS HAKKINDA MÜTALAAYA KARŞI BEYANLARINI SUNMALARI İÇİN SANIKLARA İDDİA MAKAMININ MÜTALAAYI HAZIRLAMASI İÇİN VERDİĞİ SÜRENİN YARISI KADAR BİR SÜRE VERMİŞ, BEYANLARINA SÜREKLİ MÜDAHALE ETMİŞ, SERT VE AGRESİF TUTUM SERGİLEMİŞTİR 

2.16 - MAHKEME HEYETİ SANIK MÜDAFİLERİNE ESAS HAKKINDA SAVUNMALARINI SUNMALARI İÇİN HİÇ SÜRE VERMEMİŞ, SAVUNMALARA SIK SIK MÜDAHALE ETMİŞ, BAZI MÜDAFİİLERİ JANDARMA MARİFETİYLE SALONDAN ÇIKARTTIRMIŞTIR. SAVUNMALARIN ÇÖZÜM TUTANAKLARI DOSYAYA GELMEDEN HÜKÜM KURMUŞTUR. AYRICA CMK M.216’YA AYKIRI DAVRANMIŞTIR.

2.17 - MAHKEME HEYETİ ZORUNLU MÜDAFİİ HAZIR BULUNMAYAN SANIKLARIN SAVUNMASINI ALMIŞTIR. 

2.18 - MAHKEME HEYETİ DURUŞMALAR SIRASINDA HUKUKA VE USULE AYKIRI TEŞHİS İŞLEMLERİ YAPMIŞTIR. 

2.19 - MAHKEME HEYETİ BİR KISIM SANIKLAR MÜDAFİİ AV. EŞREF NURİ YAKIŞAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞ VE AÇILAN DAVAYI HUZURDAKİ DOSYA İLE BİRLEŞTİRMİŞTİR. BU SAYEDE DİĞER SANIK AVUKATLARI ÜZERİNDE BASKI KURMAYI HEDEFLEMİŞTİR 

2.20 - MAHKEME CMK M.226’YA AYKIRI DAVRANMIŞTIR

2.21 - MAHKEME ETKİN PİŞMANLIK KURUMUNU KÖTÜYE KULLANMIŞ VE SANIKLAR ARASINDA AYIRIMCILIK YAPMIŞTIR

2.22 - MAHKEME HEYETİ DURUŞMA TUTANAKLARINDA SAHTECİLİK BOYUTUNDA TAHRİFATLAR YAPMIŞTIR. DURUŞMA TUTANAKLARININ CMK M.222 AKSİNE İSPAT GÜCÜ BULUNMAMAKTADIR

2.23 - MAHKEME HEYETİ SANIKLARI, SAVUNMALARI ESNASINDA “ESAS HAKKINDA MÜTALAAYA CEVAP VERMEKLE SINIRLANDIRDIĞI” HALDE BU DURUMU TUTANAKLARA FARKLI ŞEKİLDE GEÇİRTMİŞTİR

2.24 - DAVA DOSYASINDAKİ BİRÇOK EVRAK ISRARLI TALEPLERİMİZE RAĞMEN TARAFIMIZA VERİLMEMİŞTİR

2.25 - EL KONULAN DİTİJAL MATERYALLERİN ASILLARI VE İMAJ-EXPORT ALMA ÖRNEKLERİ YARGILAMA BOYUNCA SANIKLARA VE MÜDAFİLERİNE VERİLMEMİŞTİR

2.26 - MAHKEME HEYETİ CMK M.212’YE AYKIRI DAVRANMIŞ, İFADE VERMEK İSTEMEDİĞİNİ AÇIKÇA BEYAN EDEN MÜŞTEKİLERİN ZORLA İFADESİNİ ALMIŞ, ONLARI YÖNLENDİRMİŞ VE MÜŞTEKİ İFADESİNDEKİ İDDİALARA DAİR MADDİ GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKARILMASI AMAÇLI YÖNELTİLEN SORULARI ENGELLEMİŞTİR

2.27 - TANIKLAR SORGU SIRASINDA DURUŞMA SALONUNDA BULUNMUŞ VE SORGUYU İZLEMİŞTİR

2.28 - SANIKLARIN DURUŞMA ESNASINDA VE ARALARINDA MÜDAFİLERLE GÖRÜŞMESİ ARA KARARLA YASAKLANMIŞTIR

2.29 - MAHKEME HEYETİ SANIK MÜDAFİLERİNE KARŞI AGRESİF VE SALDIRGAN BİR TUTUM İZLEMİŞTİR

2.30 - MAHKEME HEYETİ SANIKLARA OLAN YANLI VE ÖNYARGILI BAKIŞ AÇISINI HİSSETTİRMİŞ VE SANIKLAR ÜZERİNDE PSİKOLOJİK BASKI KURARAK ÖZGÜR İRADELERİYLE DEĞİL KENDİ İSTEDİĞİ YÖNDE İFADELER VERMEYE ZORLAMIŞTIR

2.31 - MAHKEME HEYETİ CMK M.170’E UYGUN ŞARTLARI BARINDIRMADIĞI HALDE YETERLİ İNCELEME YAPMADAN İDDİANAMENİN KABULÜ KARARLARI VERMİŞTİR 

2.32 - ESAS HAKKINDA MÜTALAANIN AÇIKLANMASINDAN SONRA DURUŞMAYA KATILAN DİĞER CUMHURİYET SAVCILARINA ESAS HAKKINDA MÜTALAAYA KATILIP KATILMADIĞI SORULMAMIŞTIR

2.33 - TANIK SIFATIYLA DİNLENEN MAĞDURLAR CMK M.236/3’E AYKIRI USULLERLE DİNLENMİŞTİR

2.34 - YETKİSİZLİK KARARI İLE CMK 172/2 VE 223/7 UYARINCA DURMA KARARI VERİLMESİ GEREKTİĞİ YÖNÜNDEKİ TALEBİN REDDİNE İLİŞKİN KARARLARA KARŞI İTİRAZDA BULUNULMASINA RAĞMEN DOSYA YETKİLİ MERCİYE GÖNDERİLMEMİŞTİR

2.35 - SANIKLARA CMK M.147’E AYKIRI OLARAK YASAL HAKLARI HATIRLATILMAMIŞTIR 

2.36 - MAHKEME HEYETİ, MÜŞTEKİ TANIKLARIN SÜREKLİ OLARAK NOTLARINA BAKMASINA MÜSAADE ETMİŞ ve CMK M.212’YE AYKIRI OLARAK BU YÖNDE ARA KARAR KURMUŞTUR. 

2.37 - MAHKEME, YARGILAMA ENGELİ BULUNAN KİŞİLER BAKIMINDAN İDDİANAMENİN KABULÜ KARARI VERMİŞ VE YARGILAMA YAPMIŞTIR 

2.38 - MAHKEME, SANIKLARA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI TALEPLERİ OLUP OLMADIĞINI HİÇ SORMAMIŞTIR

2.39 - 30.10.2019 TARİHLİ DURUŞMA ESNASINDA YAPILAN TUTUKLUK İNCELEMESİNDE CUMHURİYET SAVCISINDAN TUTUKLULUĞA İLİŞKİN MÜTALAA ALINDIĞI HALDE SANIK MÜDAFİLERİNE SÖZ VERİLMEMİŞTİR

2.40 - CMK'NIN 102/3. MADDESİNDEKİ DÜZENLEMEYE AYKIRILIKLAR 

2.41 - MAHKEME HEYETİ, SANIKLAR TARAFINDAN ALINAN BİLİMSEL MÜTALALARI MAHKEME HUZURUNDA TARTIŞMAMIŞ VE KARARINDA DEĞERLENDİRMEYE ALMAMIŞTIR. 

BÖLÜM 3 - MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBESİNDEKİ BİR KISIM MEMURLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KUMPAS GİRİŞİMLERİ