Mükerrer Yargılama

1-    Eski dosyaların celbedilip atılı eylem ve faaliyetler belirlenerek hukuki ve fiili kesinti oluşup olmadığına bakılması gerekir:

“…sanığın aynı tarihli mühür bozma eyleminden Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/1272 esas sayılı dosyası üzerinden beraat ettiği anlaşılmakla mükerrer yargılama yapılmaması açısından; anılan dosyanın celbi sağlanarak mükerrer olup olmadığı tespit edilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde karar verilmesi, Yasaya aykırı…” (Yargıtay 11. CD. 2012/14249 E. 2014/839 K. 16/01/2014 T.)

“…dosyanın Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde … veya onaylı suretlerinin getirtirilerek, sanığa yüklenen silahlı terör örgütüne üye olma suçunun temadi eden suçlardan olması da nazara alınarak, anılan dosyada sanığa atılı eylem ve faaliyetler belirlendikten ve dosyamızda aynı eylem ve faaliyetler nedeniyle mükerrer yargılama yapılıp yapılmadığı saptandıktan sonra, sanığın eylemlerinde hukuki ve fiili kesinti oluşup oluşmadığı da değerlendirilmek ve gerektiği takdirde dosyalar birleştirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde hüküm kurulması, Kanuna aykırı…” (Yargıtay 2017/2768 E. 2017/5605 K. 14/12/2017 T.)

Daha yeni Daha eski