Katılma Usulü Maddesine Aykırılık

1-    Şikayetçinin katılma talebi hakkında duruşmada hazır bulunan sanıkların dinlenilmediği:

“…Şikayetçinin katılma talebi hakkında duruşmada hazır bulunan sanıklar dinlenmeden, esas hakkında mütalaaya karşı diyecekleri sorulmadan ve son sözde verilmeden hüküm tesis edilmesi suretiyle CMK.nun 238/3 ve 216/2-3. maddelerine muhalefet edilmesi kanuna aykırı…”  (Yargıtay 9. CD. 2007/8900 E. 2007/8495 K. 21/11/2007 T.)

“…04/06/2013 tarihli duruşmada müştekiler … ve … davaya katılma taleplerine karşı aynı duruşmada hazır olan sanıktan diyeceği sorulmadan CMK 238-3.maddesine muhalefet edilmesi Bozmayı gerektirmiş olup…”  (Yargıtay 12. CD. 2015/3112 E. 2015/16755 K. 04/11/2015 T.)

Daha yeni Daha eski