Yukarıda özet bir şekilde anlattığımız olaylardan da anlaşıldığı üzere, ülkemizde özellikle Menderes döneminden itibaren etkinleşen, yakın geçmişte daha çok FETÖ’den faydalanmış olan, geride bıraktığımız 70 yıllık zaman diliminde birçok karanlık eyleme imza atan bir derin devlet yapılanmasının var olduğu aşikardır.

Topraklarımızda yaşayan ve tam bir Türkiye düşmanı olan bu yapılanmanın tek amacı ülkemizi istikrarsızlaştırmak ve geriletmektir. Bu nedenle de ülkede bölünmenin, tartışmaların, karmaşanın, adaletsizliğin ve huzursuzluğun hakim olması için tüm yöntemleri kullanmaktadır.  Bununla birlikte bazı dönemlerde varlığını perdelemek için “1 ileri 2 geri” taktiğine geçen, yani Türkiye’de olumlu gelişmeler yaşanıyormuş gibi bir izlenim de oluşturmak üzere halkın beğenisini kazanacak bazı hamlelerde bulunan derin devlet yapılanması son yıllarda artık iyice azgınlaşmıştır.

İngiltere’den yönetilen söz konusu derin devlet yapılanması birkaç yıl önce oldukça karanlık ve sinsi bir stratejiyi devreye sokmuştur. Başta PKK terörü, mezhep kışkırtmaları ve ekonomik dengelere müdahale olmak üzere türlü yöntemler denemesine rağmen ülkemizi istediği noktaya getiremediğinden FETÖ’yü tam olarak sahaya sürmüş, birçok komplo düzenlemiş ve en nihayetinde ise bir darbe girişimi organize etmiştir. Allah’ın izniyle milletimizin bu darbe girişimini etkisiz hale getirmesinden sonra ise bu sefer de cemaatleri şeffaflaştırma projesini yürürlüğe sokmuştur. İşte bu politikanın ana hedeflerinden biri, AK Parti’nin 2002 yılından bu yana ülkemizde sürdürdüğü iktidarının en önemli dayanağı olan cemaatleri zayıflatarak, zatıalinize verdikleri büyük desteği ortadan kaldırmaktır.

FETÖ fitnesini kasten tümüyle çarpık bir mantıkla örnek göstererek, Türkiye’deki tüm Müslüman cemaatleri güya FETÖ gibi devleti ele geçirmeyi hedefleyen karanlık ve tehlikeli yapılar gibi göstermeye çalışan bu projenin en büyük mağduru ise camiamızdır. Zatıalinizi ülke ve dünya çapında en etkin ve akılcı bir biçimde destekleyen, PKK ve DAEŞ terörüne karşı en etkili ilmi mücadeleyi veren, evrim teorisini çürüten, yani ateizme ve din karşıtlığına en etkili ilmi darbeyi vuran, İslam Birliği’ni savunan, bilimsel yaratılış delillerini ve Kuran ahlakını anlatan vakıf camiamız cemaatleri şeffaflaştırma projesi adıyla ortaya çıkarılan karanlık planın ana hedeflerinden biri haline gelmiştir.

Camiamızı sapkın bir suç örgütü gibi göstermek için öncelikle bazı eski arkadaşlarımızla temasa geçen, onları bir takım tehdit ve çıkar vaatleriyle yanıltarak aleyhimizde örgütleyen, hakkımızda asılsız iddialarla şikayetçi olmaya yönelten, ardından onların aracılığıyla başka sözde şikayetçiler, yalancı tanıklar ve dayatılmış sahte itirafçılar de devşiren İngiliz derin devletinin camiamıza karşı yürüttüğü komplonun çarpıcı noktalarını ilerleyen bölümlerde zatıalinize anlatacağız. Ancak bunları aktarmadan önce belirtmek istediğimiz çok önemli bir husus da camiamıza saldıran İngiliz derin devletinin zatıalinize de zarar vermek istediğidir.

Daha yeni Daha eski