Bazı müşteki ve etkin pişmanların ifade verdikleri süreler ile ifade sayfalarını karşılaştırdığımızda, şüphe uyandıran bir netice ortaya çıkmaktadır. Örneğin müşteki Hanife Akalın toplam 7 saat süren ifadesinde sadece 1 sayfa ifade vermiştir! Aşağıdaki tabloda bu uzun süreler ve az sayıda çıkan ifade sayfaları görülmektedir.Çok dikkat çeken bir başka detay ise, bu ifadeleri alanların yalnızca ve yalnızca 326730 ve 412616 sicil numaralı polis memurları olmasıdır. 

326730 sicil numaralı polis memuruna güya “özgür iradeleri” ile ifade veren müşteki ve etkin pişmanların bu ifadelerini analiz ettiğimizde, çok ilginç bazı detaylarla karşılaşıyoruz.

Öncelikle, 326730 sicil numaralı polisin bu dosya kapsamında nasıl özel bir konumu olduğunu görelim.


 Daha yeni Daha eski