6136 Sayılı Kanuna Muhalefet

1-    Kısa bir süre silahı elinde tuttuğu,  6136 sayılı yasayı ihlal kastının bulunmadığı:

“…Dosya içerisinde bulunan tutanak içeriği,hazırlıkta dinlenen K3 ve K2 ‘in beyanları ve suça sürüklenen çocuğun savcılık ifadesi ile savunmasında suça konu silahın suça sürüklenen çocuk tarafından bulunduktan sonra yaklaşık 5 dakika gibi çok kısa zaman zarfında elinde tuttuktan sonra silahı kendisinden isteyen arkadaşı K3 ‘e  verdiği  anlaşıldığına  göre  suça  sürüklenen  çocuğun  6136  sayılı  yasayı  ihlal  kastının bulunmadığından ruhsatsız tabanca taşıma suçu oluşmayacağı gözetilmeden suça sürüklenen çocuğun mahkumiyetine  ilişkin  verilen  kararın  kaldırılmasına  suça  sürüklenen  çocuğun  beraatine  karar  verilerek aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur…”  (İstanbul BAM 17. CD. 2016/500 E. 2017/396 K. 08/03/2017 T.)

“…Olayın yukarıda açıklandığı şekilde meydana geldiği, sanığın savunması, tanıkların beyanları, TBMM ziyaretçi defter kayıtları bir arada değerlendirildiğinde açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Buna göre sanığın Ankara’ya ziyaret için gelen babasına ait taşıma ruhsatlı tabancayı babasının aracıyla eğlenmeye giderken aracın torpido gözünde gördüğü ve eğlenmek için gittiği barın valesine aracı teslim ederken tabancanın araçta kalmasının uygun olmadığını düşünerek barın kasasına bıraktığı olayda; sanığın ruhsatsız silah taşıma kastının olduğunu söylemek olanaklı değildir..”  (Ankara BAM 8. CD. 2017/1353 E. 2018/244 K. 06/03/2018 T.)

“…kardeş olan sanıkların olay tarihinde sanık …’ın kullandığı araçla biçer döver işi için Ceyhan’dan Tarsus’a doğru yola çıktıkları, aracı kullanırken üzerinde taşıdığı silahın kendisine rahatsızlık vermesi üzerine sanık …’ın suça konu silahı sanık …’a verdiği ve yapılan aramada silahın sanık …’ın üzerinde ele geçtiği olayda; suça konu silahı kısa süre üzerinde bulunduran sanık …’ın silah taşıma kastı bulunmadığı anlaşılmakla; 6136 sayılı Yasaya aykırı davranma suçunun yasal unsurları oluşmadığından beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı…” (Yargıtay 8. CD. 2015/15850 E. 2016/4278 K. 31/03/2016 T.)

“…sanık … savunmasında Yüksel’in suça konu silahı incelemesi için kendisine verdiğini, silaha bakıp en fazla 15 dakika içinde Yüksel’e iade ettiğini beyan ettiği anlaşılmakla; suça konu tabancayı kısa süre elinde bulunduran sanık …’in suç kastından sözedilemeyeceği bu nedenle, atılı suçun oluşmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı…” (Yargıtay 8. CD. 2013/8135 E. 2014/14427 K. 11/06/2014 T.)

“…sanığın diğer sanık …’e ait tabancayı kısa süre alarak bulundurmaktan ibaret eyleminde, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı…” (Yargıtay 8. CD. 2016/12411 E. 2018/1792 K. 20/02/2018 T.)

“…sanığın diğer sanık …’e ait tabancayı kısa süre alarak bulundurmaktan ibaret eyleminde, silahı taşıma kastı bulunmadığı anlaşılmakla; atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı…” (Yargıtay 8. CD. 2016/941 E. 2017/4518 K. 25/04/2017 T.)

“…sanığın olay sırasında yanında bulunan başka birine ait silahı kısa süre alıp ateş etmekten ibaret eyleminde, silah taşıma kastı bulunmadığı anlaşılmakla; 6136 sayılı Yasaya aykırı davranma suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi…” (Yargıtay 8. CD. 2015/15467 E. 2016/4829 K. 11/04/2016 T.)

“…sanığın olay sırasında diğer sanık Ö.. Ş..’ya ait silahı kısa süre alıp ateş etmekten ibaret eyleminde, silah taşıma kastı bulunmadığı anlaşılmakla; 6136 sayılı Yasaya aykırı davranma suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi…” (Yargıtay 8. CD. 2015/8781 E. 2015/25641 K. 11/12/2015 K.)

Daha yeni Daha eski