Eziyet

1-    Mağdurun eziyete maruz kaldığını gösterin herhangi bir raporun ve tarafsız tanık anlatımının bulunmadığı

“…Oluş, dosya kapsamı, mağdurun eziyete maruz kaldığını gösteren herhangi bir raporun ve tarafsız tanık anlatımının bulunmaması karşısında; sanığın inkara yönelik savunmasının aksine her türlü şüpheden uzak mahkumiyete yeterli, kesin ve inandırıcı kanıt bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı gerekçe ile mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı…”  (Yargıtay 8. CD. 2017/19875 E. 2018/4712 K. 26/04/2018 T.)

2-    Katılanların beyanından başka delil bulunmadığı

“…Oluşa, tüm dosya kapsamına göre, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair katılanların beyanından başka mahkumiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı…”  (Yargıtay 8. CD. 2016/7367 E. 2016/9001 K. 22/09/2016 T.)

“…Sanıklar haklarında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından kurulan hükümlerin temyiz incelemesine gelince;

Katılanın aşamalardaki beyanları, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, sanıkların katılana yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eziyet ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarını işlediklerine dair soyut iddia dışında cezalandırılmalarına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden müsnet suçlardan beraatleri yerine yazılı şekilde mahkûmiyetlerine karar verilmesi, Kanuna aykırı…”  (Yargıtay 14. CD. 2013/8571 E. 2015/10551 K. 12/11/2015 T.)

“…Oluşa, aşamalarda değişmeyen savunmaların ve tüm dosya kapsamına göre, sanıkların atılı suçu işlediğine dair mahkumiyete yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden, beraatleri yerine yazılı gerekçeyle mahkumiyetlerine karar verilmesi…”  (Yargıtay 8. CD. 2015/10612 E. 2016/3120 K. 10/03/2016 T.)

3-    Tanıkların görgüye dayalı bilgilerinin bulunmadığı

“…Oluşa, sanığın savunmasına, mağdurun beyanına, mağdur hakkında düzenlenen adli rapora, tanıkların görgüye dayalı bilgilerinin bulunmamasına ve tüm dosya kapsamına göre, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek atılı suçtan beraatine karar verilmesi gerektiği gözetilmeyerek yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması, Yasaya aykırı…”  (Yargıtay 8. CD. 2016/6245 E. 2016/7809 K. 13/06/2016 T.)

4-    Son eylemden 2 yıl 9 ay sonra şikayet edilmiş olması, başka davada bahsedilmemesi, mağdurun vücudunda bir bulgunun bulunmaması

“…Sanığın var olduğu iddia edilen son eylemden 2 yıl 9 ay sonra şikayet edilmiş olması, sanıkla mağdurun dosya kapsamına göre 2006 yılından beri aynı evde yaşamamalarına ve bu tarihten itibaren mağdurun babası ile sanığın arasında boşanma davası bulunmasına rağmen, şikayet için 2008 yılı Kasım ayının beklenmiş olması, mağdure Kübra İşler’in Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinde sanığın kendisini soğuk suyla yıkamak gibi bir zorlamasının bulunmadığı, hastalığına iyi geleceğine inandığı için kendisinden birkaç sefer kül yemesini istediğini beyan etmesi, mağdurun vücudunda tespit edilmiş ve sanık tarafından meydana getirilmiş bir bulgunun bulunmaması dikkate alındığında, sanığın atılı suçu işlediğine yönelik mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı…”  (Yargıtay 8. CD. 2013/3223 E. 2013/10984 K. 08/04/2013 T.)

5-    İçeriği maddi delillerle desteklenmeyen aralarında menfaat çatışması olan görgü tanığının anlatımı dışında delil bulunmadığı

“…Sanık aşamalardaki savunmalarında özetle, suçlamayı kabul etmediğini, mağdura eziyet etmediğini, eski eşi olan katılanın iftira ettiğini beyan ettiği, 08.04.2009 tarihli adli tıp raporuna göre de, mağdurenin sol el sırtında ve vulvada hiperpigmente maküller saptandığı ancak tespit edilen bulguların ne şekilde meydana geldiği hakkında yorumda bulunmanın mümkün olmadığının belirtilmesi birlikte değerlendirildiğinde, sanığın savunmasının aksine içeriği maddi delillerle desteklenmeyen aralarında menfeat çatışması olan görgü tanığının anlatımı dışında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeksizin beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı…”  (Yargıtay 8. CD. 2017/21960 E. 2017/13933 K. 07/12/2017 T.)

Daha yeni Daha eski