Dava dosyamız kapsamında TCK m. 220/1,2,7-3, TCK m.328, TCK m.102,103, TCK m.112, TCK m.96, TCK m.106, TCK m.107, TCK m. 109, TCK m.125, TCK m.282, TCK m.133, TCK m.158, TCK m.135, TCK m.82, TCK m.314/2, TCK m.205, TCK m.210, TCK m.283 ve 6136 sayılı, 3628 sayılı, 5607 sayılı kanunlara muhalafet suçlamaları ile beraber toplamda 126 müşteki, 22 tanık, 25 etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıkları iddia edilen sanık ve 236 etkin pişmanlığı kabul etmeyen sanık bulunmaktadır.

MAHKEME HEYETİ BU SUÇ İSNATLARI BAKIMINDAN TEK BİR DELİL ARAŞTIRMASI DAHİ YAPMAMIŞTIR. MAHKEME HEYETİNİN BUGÜNE KADAR YAPTIĞI TEK ŞEY TARAFLARIN ÖNCE İFADELERİNİ HEMEN SONRASINDA İSE SAVUNMALARINI ALMAK OLMUŞTUR. BAŞKA HİÇBİR İŞ VEYA İŞLEM YAPILMAMIŞTIR.

Halbuki tüm bu suç isnatları bakımından yapılacak ayrı ayrı onlarca işlem bulunmakta iken, toplanması gereken deliller ve dinlenmesi gereken tanıklar bulunmakta iken mahkeme heyeti tek bir tanesini dahi yapmamıştır. Bu yönde ara aşamalarda ve tevsii tahkikat aşamasında yapılan tüm talepleri ise reddetmiştir.

Hatta öyle ki MAHKEME HEYETİ 13.12.2019 TARİHLİ DURUŞMADA RESEN VERDİĞİ KENDİ ARA KARARLARINI DAHİ YERİNE GETİRMEMİŞTİR. Yine mahkeme heyeti İbrahim Halil Aygüner, Bedri Ayhan, Fatma Arslan isimli kişileri resen tanık olarak ifadeye çağırmıştır. Daha sonra heyetçe alınmış bir karar olmaksızın bu kişiler hakkında zorla getirme kararı çıkartılmış ancak gerekçesiz bir şekilde bu kişilerin dinlenmesi kararından rucü edilmiştir.  Benzer şekilde gerekçesiz olarak Ayfer Ünlü isimli bir kişi resen tanık olarak çağırılmış, sonrasında yine gerekçesiz olarak bu karardan rücu edilmiştir. 

Mahkeme heyeti tarafından bugüne kadar toplanan tek delil, sanıklar hakkında geçmiş tarihlerde örgüt suçlamasıyla yapılan yargılamaların kararlarının dosyaya celbi olmuştur. Ancak bu da eksik olarak ifa edilmiştir, zira 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2006/26 no.lu beraat kararı dosyaya celp edilen kararlar içinde bulunmamaktadır. Üstelik detayları dosyada mübrez onlarca delil toplanması ve tanık dinlenmesi talebi mahkeme tarafından haksız, hukuksuz ve gerekçesiz olarak reddedilmiştir.

Ayrıca mahkeme bir kısım müşteki ve tanığı dinleme kararından rucü etmiş ve neden rücu ettiğine dair bir gerekçe göstermemiştir. Bununla birlikte bu kişilerin önceki beyanları mahkeme huzurunda okunarak tartışılmamış ve nihayetinde mahkeme huzurunda tartışılmayan beyan delilleri üzerinde hüküm kurulmuştur. 

Tüm bunlara rağmen mahkeme heyeti kovuşturma yapmayıp hiçbir delil toplamadığı suç isnatları hakkında en üst sınırdan mahkumiyet cezaları vermiştir. Bu yapılanın hakkaniyetle ve hukukla bağdaşmadığı açık olup alelacele duruşma bitirip ceza verme gayretinin bir tezahürü olduğu çok açıktır. 


⬅️

2.10 - MÜŞTEKİ, TANIK VE ETKİN PİŞMAN SANIKLAR, SANIKLARIN YOKLUĞUNDA DİNLENMİŞTİR
➡️

2.12 - MAHKEME HEYETİ TEVSİİ TAHKİKAT TALEPLERİ OLUP OLMADIĞINI TARAFLARA SORMAMIŞ, TÜM TANIK DİNLETME TALEPLERİNİ HAKSIZ GEREKÇELERLE REDDETMİŞ, HUZURA GELEN TANIKLARI DAHİ DİNLEMEMİŞTİR


Daha yeni Daha eski