Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının haksız yere tutuklanmalarında ve hapis cezalarına çarptırılmalarında onlara ideolojik karşıtlık besleyen insanların rolü elbette ki çok büyüktür. İdeolojik karşıtlıkları, İngiliz derin devletinin uzantıları tarafından uzun yıllardır yürütülen psikolojik algı operasyonlarının etkisiyle nefrete dönüşmüş kimselerin de bulunduğu bu insanlar arasında elbette ki siyasiler, savcılar, hakimler, emniyet mensupları, gazeteciler gibi toplumun farklı mevkilerinden birçok kişi de yer almaktadır. Ancak mahkumiyet kararıyla sonuçlanan Adnan Oktar Davası’nın soruşturma sürecinin gidişatını değiştiren esas unsur, İngiliz derin devletinin baskısı altında kalan bazı sözde müştekilerin devreye sokulmuş olmasıdır.

Nitekim 11.07.2018 tarihli polis operasyonundan önce, 2018 yılının Ocak ayında, tam da AKİT TV’nin Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubu hakkında karalayıcı haberler yapmaya başladığı dönemde müşteki Ceylan (Özgül) Kuruca’nın ağırladığı Lordlar Kamarası üyelerinden, İngiliz istihbaratçılarından ve milletvekillerinden oluşan bir heyet Türkiye’de üst düzey görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmelerin ardından da polis operasyonu gerçekleşmiştir. Aşağıda söz konusu gerçeklere işaret eden bazı fotoğraflar yer almaktadır:


Müştekilerden bahsetmişken, “Yüzyılın Davası: Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü” isimli kitapta genişçe yer verilen ve okuyuculara adeta bir kahraman gibi tanıtılan husumetli müşteki Özkan Mamati’yle ilgili önemli gerçeklerin de dile getirilmesi lazımdır. Nitekim kitabı yazdığı ileri sürülen Eser Çömlekçioğlu husumetli müşteki Özkan Mamati’nin avukatıdır.

İlerleyen bölümlerde daha detaylı anlatacağımız Özkan Mamati, Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubunda 15 yıl kaldıktan sonra grupla ilişkisi kesilmiş bir kişidir. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının sadece Allah rızasını kazanmak için yaşadıkları hayata uyum sağlayamayacağını anlamış, ne yaparsa yapsın onlardan hiçbir dünyevi menfaat elde edemeyeceğini görmüş, bu nedenlerle aralarında geçirdiği yılları büyük kayıp olarak değerlendirerek onlara husumet beslemeye başlamış bir insandır. Özkan Mamati’nin bu husumetine ek olarak intikam duygusuna da kapılması, komplocu odakların kontrolü altına girmesini kolaylaştırmıştır. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının ilmi ve kültürel faaliyetlerini durdurmak isteyen İngiliz derin devleti ve uzantıları, düzmece bir ihbarla başlattıkları ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gizli olarak yürütülen soruşturma dosyasının gidişatını yargılama ve kolluk makamlarını iftiralarla yanıltmak suretiyle değiştirmek üzere özellikle Özkan Mamati’den faydalanmışlardır.

Özkan Mamati, Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubunu dağıtabilmek için öncelikle sosyal medya platformlarında tetikçi olarak kullanılmıştır. Aşağıdaki fotoğraftan açıkça anlaşılan kişiliğinin de etkisiyle kendisine verilen bu görevi en etkili şekilde yapmıştır.
Özkan Mamati çeşitli odaklarla ve Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubundan kendisinden önce ayrılmış olan Fırat Develioğlu gibi kişilerle işbirliği içine girerek (kitabın 167. sayfasında Fırat Develioğlu’nun Özkan Mamati ve çevresine ulaştığı, onları maddi olarak desteklediği itiraf edilmiştir.) Facebook, Instagram ve Twitter’ı aktif olarak kullanmaya başlamış, bu platformlarda kendi ismiyle veya sahte isimlerle açtığı hesaplarla Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubu ve bu grupla ilişkisi olan kişiler hakkında karalama faaliyetleri yürütmüştür. Ayrıca bu hesaplardan kesintisiz olarak Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarını seven destekleyen onlarca kişiyi tehdit etmiştir, tehdit etmeye de devam etmektedir. Örneğin, Adnan Oktar Davası dosyasına giren resmi belgelerde Özkan Mamati’nin Twitter’daki @KediLeaks ve @Tarkan_Yavsak isimli hesaplar üzerinden Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubunu ve bu grupla görüşen insanları hakaret ve iftiralarla hedef aldığı kesin olarak ispatlanmıştır. Özkan Mamati sosyal medyadaki karalama faaliyetleriyle hayali suçlar oluşturmuş, Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarını suç örgütü, onlarla bağlantısı olanları da örgüte yardımcı kişiler gibi tanıtmak istemiştir. Ayrıca hesaplarındaki iftira ve hakaret içerikli paylaşımlarıyla özellikle grupla ilişkili genç kızları korkutup kontrolü altına almaya çalışmıştır. Nitekim bunda başarılı olmuş, paylaşımlarda güya birçok erkekle grup seks yaşayan veya meslekleri aracılığıyla sözde örgüte destek veren iffetsiz insanlar gibi gösterilen kızların çoğu soruşturma dosyasında şüpheli duruma düşmemek için zorla şikayetçi olmak zorunda kalmıştır. Böylece komplonun ilerlemesi için gerekli olan şikayetler düzmece de olsa sağlanmıştır. Bu şikayetlerde Özkan Mamati gibi husumetli müştekiler ne istiyorsa onlar söylenmiş, Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubu sapkın bir toplulukmuş gibi gösterilmiştir.

İşte “Yüzyılın Davası: Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü” isimli kitap da tamamıyla Özkan Mamati’nin liderliğini üstlendiği husumetli müştekilere ait hayali suçlamalar üzerine yazılmıştır. Sayın Adnan Oktar’ın arkadaş grubunu dağıtmak, onlar tarafından yürütülen imani çalışmaları ve kültürel faaliyetleri durdurmak isteyen İngiliz derin devletinin psikolojik algı operasyonlarının bir ürünüdür. Bu kitap yazılmıştır, çünkü İngiliz derin devleti ve uzantıları husumetli müştekileri bu doğrultuda yönlendirmektedir. İngiliz derin devleti bu tür kitaplar aracılığıyla dava dosyasındaki yalanların kamuoyu tarafından da öğrenilmesini sağlamakta, dosyada adil bir yargılama yapılmasını engellemeye çalışmakta, insanların zihinlerini Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı öfke duyacak gerçek dışı bilgilerle doldurmayı amaçlamaktadır.

Daha yeni Daha eski