Mahkeme heyeti tarafından sorgusu yapılan sanıkların, kendi savunmalarında belirledikleri sıra ve anlatım düzenine uymasına müsaade edilmeksizin,iddianamenin farklı bölümlerinden ve farklı konularla ilgili sorular sorulması sanık savunmalarının insicamını bozmuş ve bu suretle çoğunluğu bir mahkemeye hayatında ilk defa çıktıkları için psikolojik gerilim altında olan sanıkların savunmalarını istedikleri şekilde yapmasına mani olunmuştur.

Birçok sanık mahkeme başkanından savunması için oluşturduğu bir sıra ve mantık silsilesi olduğunu ve bu nedenle öncelikle kendisi hakkındaki iddialara bir bütünlük içinde cevap vermek istediğini, kendi anlatımları bittikten sonra mahkeme heyetinin tüm sorularına cevap verebileceğini belirtmiş ve savunmasını bu usulde yapmak yönünde talepte bulunmuş olmasına rağmen, mahkeme başkanı tarafından bu talepler reddedilmiş ve sorgular soru cevap şekline dönüştürülmüş, sanıkların kendilerini savunmaları ve belirledikleri anlatımları yapmaları için gereken fırsat verilmemiştir.

Bu uygulama 15 ay boyunca tutuklu olan sanıkların ilk defa çıkarıldıkları mahkeme önünde üzerlerine atılı suçlamalara dair açıklamalar yapabilmelerine engel teşkil etmiş ve bu suretle savunma hakkını açık biçimde kısıtlamıştır.

Öte yandan sanıkların sorguları esnasında, müdafilerinin yardımından yararlanmalarına, müdafilerin sanıklara haklarını hatırlatmalarına CMK’da ve doktrinde olmayan "sorgunun bölünmezliği" şeklinde bir ilke olduğu gerekçesiyle müsaade edilmemiştir. Oysa ki CMK'nın 149/3 maddesine göre "Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz."

Hükmün açık ifadesinden de anlaşılacağı üzere sanığın, sorgu da dahil olmak üzere soruşturma ve kovuşturmanın tüm aşamalarında müdafinin yardımından yararlanması mutlak bir hak olup, bu hakkın ihlali savunma hakkının ve bu bağlamda AİHS 6. Maddesinde düzenlenen Adil Yargılanma Hakkının açık bir ihlali niteliğindedir.

 


⬅️

2.6 - BAZI SANIKLAR KATILAN VEKİLLERİNİN SORULARINA KARŞI SUSMA HAKKINI KULLANACAKLARINI BELİRTMESİNE RAĞMEN ISRARLA SORULAR SORDURULMUŞ, SANIKLAR TAHRİK EDİLMİŞTİR
➡️

2.8 - KATILAN VEKİLLERİNCE DİNLETİLEN HUKUKA AYKIRI YÖNTEMLERLE ELDE EDİLMİŞ SES KAYITLARI VE MATERYALLER ÜZERİNDEN SORULAR YÖNELTİLMİŞTİR. 


Daha yeni Daha eski