Sayın Adnan Oktar yeryüzündeki ayrılıkların, savaşların, terör eylemlerinin, adaletsizliklerin, ekonomik krizlerin, sapkınlıkların insanlık tarihi boyunca farklı şekillerde ve adlarda varlığını sürdürmüş olan şeytani bir yapılanma tarafından oluşturulup, yayıldığını yıllardır anlatmaktadır.

Sayın Adnan Oktar’a göre, söz konusu şeytani yapılanmanın çağımızdaki merkezi olan İngiliz derin devletinin en büyük eylemlerinden biri İslam ülkelerinin arasında uzun yıllardır devam eden ve bir türlü sona erdirilemeyen uzlaşmazlıklar ve çatışmalar olmuştur. Nitekim Hz. Muhammed (sav)’in yaşadığı dönemde tek ümmet olan Müslümanlar, Peygamberimiz (sav) vefat eder etmez birbirlerine düşmüş ve gruplaşmışlardır. Bugüne kadar Müslümanların bir bölümü, Osmanlı İmparatorluğu zamanında kısmen birlik olmuşsalar da, asla tam anlamıyla bir araya gelememişlerdir.

Günümüzde İslam aleminin içinde bulunduğu parçalanmışlık birçok otorite tarafından dile getirilmektedir. Yüzyıllardır devam eden bu durum İslam aleminin yaşadığı sorunları çözmesine de büyük engel teşkil etmektedir. Tüm bu gerçeklere rağmen, Müslümanların birleşmelerini dile getiren çok az sayıda insan vardır. Hatta insanların çoğu dünyadaki Müslümanların geniş çaplı şekilde uzlaşmalarının imkansız olduğunu düşündüğünden, İslam Birliği konusunda da tamamen ümitsizliğe kapılmış durumdadır.

Sayın Adnan Oktar ise böyle bir ümitsizliğe asla kapılmamış, tam tersine ilmi çalışmalarına başladığı zamandan bugüne kadar Müslümanların bir lider etrafında toplanarak İslam Birliği oluşturmaları gerektiğini etkili bir biçimde savunmuştur. İslam Birliği kurulduğu takdirde Müslüman ülkelerde yaşanan felaketler başta olmak üzere, dünya genelinde İngiliz derin devletinin neden olduğu tüm sorunların sona ereceğini vurgulamıştır. Sayın Adnan Oktar’ın bu yöndeki ısrarlı ve etkili anlatımları, onun eserlerini takip eden kişilerin dünyada gözlemledikleri sorunları daha kolay yorumlamalarını ve bu sorunlarla daha kolay ve etkili mücadele etmelerini sağlamıştır. Öyle ki bu anlatımların etkisiyle, ülkemizde özellikle son 20 yıldır İslam Birliği projesi daha sık dile getirilir hale gelmiştir.

Sayın Adnan Oktar’ın, tüm Müslümanları Türk-İslam Birliği çatısı altında kardeşlik ve sevgi ahlakıyla birleştirme hedefine odaklanılması gerektiğine dair bazı açıklamaları şöyledir:

“Hükümetimiz Türk İslam Birliği politikasını tırmandırsın. İttihad-ı İslam için daha hızlı atağa geçsin. İttihad-ı İslam’ı herkes destekliyor, hiçbir engel çıkmaz. Birçok ülke İttihad-ı İslam’ı hemen kabul eder. İttihad-ı İslam için bütün yollar açık, Hükümetimiz bastırsın. Bu konuda bastırdıkça görecekler ki işleri rast gidecek, her adım attıklarında yolları açılacak.”(16 Ekim 2012 tarihli A9 TV canlı yayın konuşmasından alıntı)

“Sadece Mısır kurtulsun!” olmaz. “Filistin kurtulsun!” olmaz. “Müslümanlar birleşin” diyeceksin. Bütün İslam aleminin kurtuluşunu isteyeceksin. Ve bütün insanlığın kurtuluşunu isteyeceksin. Müslümanların öncülüğünde bütün insanların kurtuluşu. Rusya da kurtulsun, Çin de kurtulsun, hepsi kurtulsun. Biz egoist bir bakış açısı geliştiremeyiz.” (20 Ağustos 2013 tarihli A9 TV canlı yayın konuşmasından alıntı)

Akıl almaz bir zulüm, akıl almaz bir şiddet, müthiş bir huzursuzluk bütün dünyayı kasıp kavuruyor. İttihad-ı İslam olsa dünya düğün, bayram yerine dönecek. Sanatta, bilimde, estetikte, güzellikte, demokraside muazzam bir gelişme, muazzam bir rönesans yaşanacak. İslam dünyaya hâkim olacak. Dünyadaki şu an en güzel inanç, en güzel iman akımıdır İslam. Herkesin kabul edeceği, herkesin makul göreceği bir inanç. Yaşanan acıların vebali İttihad-ı İslam’ı istemeyenlerin de boynuna oluyor. Bunun görülmesi lazım.”(19 Şubat 2013 tarihli A9 TV canlı yayın konuşmasından alıntı)

“Dinde bölünmeyi, kendi aralarında mezheplere, cemaatlere, gruplara bölünmeyi Allah yasaklıyor. Kuran’da hep Müslümanlara hitap ederken tek bir topluluğa hitap ediyor Allah. Yani Suriye Müslümanları, Mısır Müslümanları, Nakşibendîler, Nurcular yahut Nur talebeleri, o şekilde demiyor Cenab-ı Allah. Sadece müminlere, Kuran Müslümanlarına hitap ediyor. Tek bir topluluğa hitap ediyor. “Birlik ve beraberlik içinde olursanız, birlik, beraberlik içinde size bolluk, huzur ve güven veririm” diyor “aksinde korku ve acıyı tattırırım” diyor Cenab-ı Allah, “ıstırabı tattırırım” diyor. Aynısıyla oluyor. Allah’ın açık hükmünü görmezden gelmenin bir alemi yok.”(26 Kasım 2013 tarihli A9 TV canlı yayın konuşmasından alıntı)

Sayın Adnan Oktar Türk İslam Birliği ile ilgili olarak ‘TÜRK İSLAM BİRLİĞİNE ÇAĞRI’ isimli bir kitap da kaleme almıştır. Bu kitap Türkiye’nin her yerine hem dağıtılmış hem de internetten milyonlarca insan tarafından bedava indirilerek okunmuştur. İşte İngiliz derin devleti ve uzantıları da, kendi hedeflerine açıkça aykırılık teşkil eden Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarının bu tür faaliyetlerini engelleyebilmek için birçok iftira içeren çirkin bir komplo tezgahlamıştır. Dolayısıyla, Sayın Adnan Oktar’ın bu milli duruşundan rahatsız olan ve onun hakkında sözde silahlı suç örgütü kurduğu yönündeki iftiralarıyla çirkin ve mesnetsiz yakıştırmalar yapmaya çalışanların kale alınması apaçık gerçeklerin görmezden gelinmesi olacaktır. Böylesine iftiralara kulak vermek dahi Türkiye’deki bir avuç milli düşünür ve yazara gözdağı olacaktır. İslam alemini bölüp yok etmek isteyen İngiliz derin devletine istemeden de olsa hizmet anlamına gelecektir.

 

Daha yeni Daha eski